Tordner mot forslag til nye, svenske regler for kjøp av velferdstjenester

Anbud365: Tordner mot forslag til nye, svenske regler for kjøp av velferdstjenesterKonkurrensverket, her ved sin generaldirektör, Rikard Jermsten, mener at forslagene til nye, særlige regler for anskaffelse av velferdstjenester bør samordnes med de forslagene som en annen utredning i sin tid vil komme med (foto: Andreas Eklund).

Skriv ut artikkelen

Forslaget gir stort sett ubegrensede muligheter å utforme kunngjøringen og konkurransegrunnlaget slik at konkurranse uteblir når det gjelder anskaffelser under terskelverdiene uten grenseoverskridende interesse. Kunngjøringsplikten blir en formaliaregel og klagemulighetene i praksis ikke mulig å benytte. Slik tordner det svenske Konkurrensverket mot regjeringens forslag til nye lovbestemmelser for anskaffelse av velferdstjenester.

Den såkalte Välfärdsutredningen avgav sin innstilling til regjeringen i mai i år. I oktober sendte regjeringen ut på høring et forslag til visse endringer i anskaffelsesregelverket som følge av utredningens forslag. Tidligere kommunalråd Ilmar Reepalu ledet utredningen, som bl.a. tok til orde for å sette et tak på de økonomiske gevinster det skulle være mulig å ta ut av driften av velferdsforetak. Tiltaket ble begrunnet med at en slik begrensning ville styrke kvaliteten i institusjonene, fordi det da ble mulig å investere mer. Og man fikk kontroll med at pengen ble benyttet i virksomheten.

Konkurrensverket har i sin høringsuttalelse tatt til orde for at forslagene til nye, særlige regler for anskaffelse av velferdstjenester ikke gjennomføres. De bør samordnes med de forslagene som en annen utredning i sin tid vil komme med. Den utredningen skal ta for seg mulighetene til å forenkle regelverket. Å på kort tid gjennomføre mange forandringer i anskaffelsesreglene som angår den samme typen anskaffelser bidrar ikke til et regelverk som er lett å forstå og bruke, samt stabilt og forutsigbart. Innføringen vil også kompliseres gjennom mange ulike overgangsbestemmelser, heter det.

Først helheten, så velferdstjenester

Ettersom reglene for ikke-direktivstyrte anskaffelser har vært modell, tror Konkurrensverket at det er mer logisk å først bestemme hvilke regler som generelt skal gjelde for de ikke-direktivstyrte. I samme retning taler det faktum at anskaffelser av velferdstjenester dessuten delvis er et spesialtilfelle av ikke-direktivstyrte anskaffelser. Når man har sett på helheten kan man se nærmere på reglene som skal gjelde for anskaffelse av velferdstjenester, mener konkurransemyndighetene i Sverige.

Selve lovforslaget har også så mange svakheter, ifølge Konkurrensverket, at det også taler for at formuleringene bør overveies en gang til. Forslaget gir stort sett ubegrensede muligheter å utforme kunngjøringen og konkurransegrunnlaget slik at konkurranse uteblir. Det gjelder anskaffelser under terskelverdiene uten grenseoverskridende interesse. Kunngjøringsplikten blir en formaliaregel og klagemulighetene blir i praksis ikke mulig å benytte, heter det. Dermed oppnås heller ikke de positive effektene av konkurranseutsettingen, som f.eks. å motvirke korrupsjon.

Ikke fravike grunnleggende prinsipper

Konkurrensverket slår fast at man ikke anser at det er kommet frem tilstrekkelige grunner for å fravike de grunnleggende prinsippene ved anskaffelser under EUs terskelverdier selv om disse ikke har grenseoverskridende interesse.

Bli den første til å kommentere på "Tordner mot forslag til nye, svenske regler for kjøp av velferdstjenester"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.