Undersøkelse: Annenhver svensk tjenestebedrift skyr offentlige anskaffelser

Anbud365: Undersøkelse Annenhver svensk tjenestebedrift skyr offentlige anskaffelserFire av ti tjenestebedrifter mener at de har liten lyst til å delta i anskaffelser der det er et krav om at den som vinner, skal sysselsette arbeidsløse som ledd i kontrakten, ifølge en undersøkelse som det svenske arbeidsgiverforbundet Almega, her ved sin adm.dir. Thomas Erséus, har gjennomført.

Skriv ut artikkelen

Over halvparten av svenske tjenestebedrifter vil ikke delta i det offentliges anskaffelser. Årsaken er for mye pris, byråkrati og for mange irrelevante krav. Dette fremgår av en undersøkelse i regi av Almega, Sveriges største arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for tjenesteforetak. Undersøkelsen avdekker også at bare 5% av tjenestebedriftene mener at dialogen med oppdragsgiver i forkant av en anskaffelse alltid eller ofte er bra.

Almega er en forbundsgruppe i Svenskt Näringsliv med ca. 11 000 medlemsbedrifter, som har om lag 550 000 ansatte til sammen.

En prioritert oppgave for forbundet er offentlige anskaffelser, heter det i rapporten «Så ser tjänsteföretagen på Offentlig Upphandling». De vil utvikle det offentliges anskaffelser i dialog så vel med myndighetene/oppdragsgiverne som leverandørene. For å lykkes ønsker Almega å få frem en status for hvordan deres medlemmer i dag opplever det offentliges anskaffelser. Derfor en undersøkelse, der 1564 av 8871 foretak som ble spurte, avgav svar – i oktober i fjor.

52% er ikke med i offentlige anskaffelser

Knapt halvparten – 47% – sier de deltar i det offentliges anskaffelser, mens 52% sier de ikke er med. Tre forklaringer blir fremhevet: For mye fokus på laveste pris, altfor byråkratisk og tidkrevende i tillegg til at det stilles for mange og irrelevante krav.

Av de som sier de deltar i slike konkurranser, er det 60% som svarer at de mer eller mindre «helst ikke» er med når det er sterkt prispress. Almega oppfordrer på denne bakgrunn offentlig sektor å være oppmerksomme på utfordringer knyttet til prispress når de vurderer tildelingskriterier.

Blitt vanskeligere med årene

Bare 12% mener at anskaffelsesprosedyren ikke er kompleks, byråkratisk og vanskelig å håndtere. 56% svarer det motsatte, og 40% mener det er blitt mye eller delvis mye vanskeligere de siste tre årene.

Undersøkelsen avdekker også at 56% av de som har svart, mener det i stor utstrekning forekommer irrelevante krav. Her påpeker Almega at godt gjennomtenkte krav er av sentral betydning.

Kontraktskrav om sysselsetting

Fire av ti mener at de har liten lyst til å delta i anskaffelser der det er et krav om at den som vinner, skal sysselsette arbeidsløse som ledd i kontrakten. Almega ser negativt på at slike krav stilles i offentlige anskaffelser. Det er, heter det, risiko for at slike krav fører til bl.a. konkurransevridning.

Det er delte meninger blant de foretakene som er med i undersøkelsen om kontraktsoppfølgingen, noe Almega tror skyldes at mange oppdragsgivere er kommet ulike langt i å utvikle sitt oppfølgingsarbeid. Når oppfølging faktisk skjer, mener en tredel av de som svarte, at kontrollen aldri eller sjelden skjer på kvalitetssikrende måte. En firedel sier at kontrollen alltid eller ofte skjer på en måte som sikrer kvaliteten i leveransen.

Dialog med oppdragsgivere

Almega-undersøkelsen kan også fortelle at bare 5% mener at dialogen med oppdragsgiver i forkant av en anskaffelse alltid eller ofte er bra – 64% sier den aldri eller sjelden er bra. Her blir Upphandlingsmyndigheten oppfordret til å ta et samlet grep for å få i stand en bedre fungerende dialog i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Og halvparten av foretakene kan ikke melde om at Covid19-pandemien har hatt noen innvirkning på deres forretninger med offentlig sektor. Omkring en tredel har imidlertid opplevet overveiende negative effekter – de som har opplevet positive effekter er betydelig færre, heter det. I krisetider øker behovet for dialog, konstaterer Almega.

Bli den første til å kommentere på "Undersøkelse: Annenhver svensk tjenestebedrift skyr offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.