Vil ha avklaring fra EU-domstolen om “vesentlige endringer”

Anbud365: Vil ha avklaring fra EU-domstolen om vesentlige endringerHögsta förvaltningsdomstolen har anmodet om en forhåndsavgjørelse fra EU-domstolen i et spørsmål som berører hva som er vesentlig endring. Leder av Högsta förvaltningsdomstolen er Helena Jäderblom (foto: Carl Johan Erikson).

Skriv ut artikkelen

En årelang svensk strid i en overtredelsesgebyr-sak må innom EU-domstolen før Högsta domstolen tar sin beslutning. EU-domstolen er bedt om en forhåndsavgjørelse, og det dreier seg om hvordan den overordnede karakter av en rammeavtale kan tolkes. I klarspråk betyr det hva som skal til av endringer i avtalen før det blir en helt annet avtale som må ut på en ny anbudsrunde. Om dette har ikke EU-domstolen tidligere mente noe bestemt, mener Högsta förvaltningsdomstolen.

En kontrakt og en rammeavtale kan gjennomføres uten ny konkurranse under visse forutsetninger, blant disse at endringene ikke er vesentlige.  I Sverige er dette aktualisert i en gebyrsak Konkurrensverket har reist mot Politimyndigheten – og som har havnet helt oppe i Högsta förvaltningsdomstolen – og innom EU-domstolen.

Endringer i rammeavtaler

Det begynte med at Politimyndighetene i 2020 gjennomførte en anskaffelse av redningstjenester med en kontraktsverdi på 15 mill., der tildelingskriteriet var laveste pris. Året etter ble to rammeavtaler inngått. I løpet av samme år kom Politimyndighetene til enighet med de to leverandørene på avtalene om å endre pris- og vilkårene i avtalen. Begrunnelsen var behov for å utjevne kostnadsfordelingen internt i politiet mellom ulike politiområder med varierende geografisk størrelse og bebyggelse.

I juni 2021 henvendte det svenske Konkurrensverket seg til förvaltningsdomstolen i Stockholm og søkte om at Politiet skulle betale overtredelsesgebyr som følge av endringsavtalene. Ifølge Konkurrensverket skulle endringsavtalene vært gjennomført i form av en ny anskaffelse. Forvaltningsdomstolen godkjente søknaden, og fastsatte gebyret til 1,2 mill.

Overgripende karakter

Politimyndighetene mente at det ikke forelå endringer som var vesentlige og anket forvaltningsrettens dom til kammarrätten i Stockholm, som avviste anken. Kammarrätten viste bl.a. at «avtalens overgripende karakter» og mente at EU-direktivet ikke utelukker at endringer i pris- og kompensasjonsvilkårene kan være endringer i avtalens overgripende karakter. Hvor dramatisk slike endringer er, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Politimyndighetene tok deretter kammarrättens dom til Högsta förvaltningsdomstolen, som konstaterer at EU-domstolen ikke har uttalt seg om hvilke forutsetninger som gjelder for at en endring i en rammeavtale krever ny anskaffelse fordi endringen har endret rammeavtalens overgripende karakter. Det gjelder enten det er endring av mindre verdi, i spørsmål om endringer i endrings- eller opsjonsklausuler eller som følge av uforutsigbare omstendigheter. EU-domstolen har heller ikke avklart disse problemstillingene når det gjelder konsesjons- eller forsyningsdirektivet, heter det.

Ikke funnet veiledning

Högsta förvaltningsdomstolen har heller ikke funnet tydelig veiledning om dette i innledningen til anskaffelsesdirektivet om hva som kan medføre endring i en avtales overgripende karakter.

Bli den første til å kommentere på "Vil ha avklaring fra EU-domstolen om “vesentlige endringer”"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.