Vil stramme opp regler som demmer opp for konkurransevridning

Anbud365: Vil stramme opp regler som demmer opp for konkurransevridningSvenskt Näringslivs innspill til lovgiverne om tiltak for å demme opp mot konkurransevridning dreier seg ikke minst om å gi Konkurrensverket større muligheter til å belyse den offentlige selgervirksomheten som forårsaker langsiktig konkurranse-skader. På bildet Stefan Sagebro, som er Svenskt Näringslivs ekspert på konkurranse og statsstøtte (foto: Ernst Henry Photography AB).

Skriv ut artikkelen

Hver femte svenske bedrift – for det meste små og mellomstore – rammes av konkurransevridende, offentlig salgsvirksomhet. En ti år gammel lov var til hjelp, men domstolene har i de senere årene snevret inn forståelsen av hva konkurranse har at Svenskt Näringsliv har sett seg nødt til å reagere. I tillegg har domstolene skjerpet beviskravene, slik at tilsynsmyndigheten Konkurrensverket simpelthen drukner i arbeid – og dermed ikke får unna så mange klager.

Problemstillingene ble tatt tak i ved nye regler om konkurransebegrensende offentlig salgsvirksomhet i 2010. Da ble det forbudt for kommuner og regioner å drive salgsvirksomhet som risikerer å begrense eller virke vridende inn på konkurransen, dersom ikke virksomheten var hjemlet i lov. Tilsvarende regler kom for statlig sektor.

Disse reglene fikk en svært positiv effekt, melder Svensk Näringsliv. Det avspeiles bl.a. i de årlige målingene av konkurranseklimaet i kommunene som de driver med. Men domstolen har etter hvert tatt til å anlegge et for snevert perspektiv på hva som er konkurranse, der man har mistet av syne det som står i 2010-reglenes forarbeider om langsiktig konkurranse. I tillegg legges en stor bevisbyrde på Konkurrensverket, som gjør at denne tilsynsmyndigheten må bruke svært mye ressurser på hver sak – og prioritere bort de fleste tips og klager i slike saker.

Innspill til lovgiverne

Denne utviklingen har gitt grunnlag for innspill fra Svenskt Näringsliv til lovgiverne. Det er intensjonene fra 2010-reglene som må tydeliggjøres, heter det. Blant annet ber arbeidsgiverorganisasjonen om at det er de langsiktige konkurranseforutsetningene som må ligge til grunn, ikke det at det oppstår et kortsiktig, økt konkurransetrykk. Likeledes skal man, ifølge innspillet, anta at en offentlig salgsvirksomhet har konkurransevridende konsekvens dersom omsetningen overstiger to millioner. Krav om en viss markedsandel er det ikke behov for. Dersom det er vanskelig å skille den konkurransevridende delen av virksomhetens omsetning fra den som er hjemlet i lov, skal all omsetning regnes inn i beløpet.

Offentlig salgsvirksomhet kan dreie seg om alt fra IT-kafeer til videoutleie til salg av pelletsbrennere. Det dreier seg ikke om ond vilje, presiserer Svenskt Näringsliv, men ofte om tiltak for å kunne tilby grunnleggende tjenester, om sysselsetting for visse grupper eller om vekstfremmende tiltak. Oftest er de små og mellomstore private virksomheter som rammes av den konkurransevridningen fra offentlig side som Svenskt Näringsliv er opptatt av.

Hver femte bedrift rammes

Jevnlig kommer det klager fra bekymrede næringsdrivende som opplever usunn konkurranse fra stat eller kommune, heter det. Nesten hvert femte foretak er rammet, ifølge en undersøkelse gjennomført av Konkurrensverket i 2017. Samtidig er det bare en av ti rammede bedrifter som tar kontakt med Konkurrensverket for å få gjort noe med det. Det er vanlig at bedriftene opplever at Konkurrensverket imidlertid ikke kan gjøre noe med det.

Bli den første til å kommentere på "Vil stramme opp regler som demmer opp for konkurransevridning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.