• Leverandører
  • SOS Inspection AS
    Olje- og Energisenteret
    Hegnar Media Event / Positiv Opplæring
    AKTIMED VEST AS
    Conluo Renhold

Helse & Omsorg
Anbud365: På barrikadene for de ideelle

På barrikadene for de ideelle

Stortinget bør vedta et eget nasjonalt regelverk for kjøp av helse– og sosialtjenester, skriver direktør Virke helse, omsorg og ideell sektor, Inger Helene Venås, på…