• Leverandører
  • SOS Inspection AS
    Oslo Sportslager AS
    Imatis AS
    Kai Hansen Trykkeri AS
    International SOS (Medical Services) AS

EU


Anbud365: Skotsk kontrakt kjent uten virkning

Skotsk kontrakt kjent uten virkning

Selskapene hadde navn som kunne likne hverandre og de hørte hjemme i samme selskapsgruppe. Bare ett av de to var imidlertid på en skotsk rammeavtale,…