Sverige
Smertelig møte med vedståelsesregel

Regelen om at alle tilbydere må godkjenne forlenget vedståelsesfrist, gjelder bare inntil beslutning om kontraktstildeling er gjort. Etterpå ikke, selv om det klages på beslutningen….


Knapt med ressurser – velger laveste pris

Offentlige innkjøpere velger laveste pris som tildelingskriterium fordi det er raskere og krever mindre ressurser. Det rammer blant annet småbedriftene. Forklaringen er ressursknapphet på innkjøpsleddet…