• Leverandører
 • Olje- og Energisenteret
  AKTIMED VEST AS
  Conluo Renhold og Kantine
  Lindhaugen AS
  NettPost AS
  Imatis AS

Sverige


Smertelig møte med vedståelses–regel

Smertelig møte med vedståelsesregel

Regelen om at alle tilbydere må godkjenne forlenget vedståelsesfrist, gjelder bare inntil beslutning om kontraktstildeling er gjort. Etterpå ikke, selv om det klages på beslutningen….


Anbud365: Knapt med ressurser – velger laveste pris

Knapt med ressurser – velger laveste pris

Offentlige innkjøpere velger laveste pris som tildelingskriterium fordi det er raskere og krever mindre ressurser. Det rammer blant annet småbedriftene. Forklaringen er ressursknapphet på innkjøpsleddet…Anbud365: Mer og mer privat i Kommune–Sverige

Mer og mer privat i Kommune–Sverige

Jevnt og trutt øker svenske kommuners og landstings kjøp av varer og tjenester fra private. Det viser seg også i antallet sysselsatte. Mens antallet ansatte…