• Leverandører
 • SOS Inspection AS
  Conluo Renhold og Kantine
  Tjelta Gulv og Bad AS
  Hegnar Media Event / Positiv Opplæring
  Imatis AS
  Oslo Sportslager AS

Sverige


Anbud365 - Svensk innkjøpsprogram etter norsk modell

Svensk innkjøpsprogram etter norsk modell

Sterkt inspirert av norske erfaringer setter nå svenskene i gang et eget, fireårig program for å fremme innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Det er Upphandlingsmyndigheten i…