• Leverandører
 • Imatis AS
  First Rent A Car Norway AS (Hertz)
  KARL STORZ Endoskopi Norge AS
  Isobar Norge AS
  Søve AS
  Oslo Sportslager AS

SverigeAnbud365 - Svensk innkjøpsprogram etter norsk modell

Svensk innkjøpsprogram etter norsk modell

Sterkt inspirert av norske erfaringer setter nå svenskene i gang et eget, fireårig program for å fremme innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Det er Upphandlingsmyndigheten i…