• Leverandører
  •  

Kommentar


Anbud365: Så som så med «del eller begrunn»-prinsippet i de nordiske landene

God utredning, men vil den føre til noe?

(En Anbud365-kommentar) Vi har fått en god utredning til grunnlag for praktisk oppfølging av «del-eller-begrunn»-prinsippet. Utredningen svarer godt til de politiske sentralmyndigheters ønske om å…