Regelverk

Lærlingklausul til liten nytte

Lærlingklausulen i dagens regelverk for offentlige anskaffelser har lite å si for å skaffe til veie flere læreplasser. Det fremgår av en undersøkelse i regi…