Anbud365 med juleønske og nyttårsforsett i ett: Kraftinnsats for kompetanseløft

Anbud365: Anbud365 med juleønske og nyttårsforsett i ett: Kraftinnsats for kompetanseløftÅ tro på denne mannen er en julehøytid verdig, et uttrykk for tradisjon. Men for det offentlige innkjøps-Norge og dets leverandører er det næringsminister Torbjørn Røe Isaksen man må sette sin lit til. Om han ikke innfrir juleønsker, kan det være at han i den varslede stortingsmeldingen til våren byr på noen godbiter. Det er lov å håpe, slik man som barn gjorde når det gjaldt innholdet i nissens sekk.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Når dette skrives brer julestemningen seg og tankene går i retning av om juleønskene oppfylles og hvilke nyttårsforsetter som kan være aktuelle denne gangen. Ikke nødvendigvis privat, men når det gjelder det offentlige anskaffelsesområdet. Her henger Anbud365s juleønske og nyttårsforsett sammen – en kraftinnsats for å løfte kompetansen i det offentlige innkjøps-Norge. Vi skal bidra, både gjennom våre seminarer, løpende nyhetsdekning og tidenes første utgave av Anbud365-dagen 6. juni 2019.

Vi har i det siste sett litt på kommunale revisjonsrapporter – et tilfeldig utvalg av dem basert på hva vi fant på nettsiden hos Norsk Kommunerevisorforbund. Vi tok for oss de revisjonene vi fant i rapports form datert 2018. Gjennomgangsmelodien var en anbefaling om å skaffe til veie bedre kompetanse. Regelbruddene florerer. Noen av dem henger sammen med forhold som vi fikk inn med EØS-regelverket for drøyt 20 år siden. Og fortsatt er ikke slikt godt under huden overalt.

Vi har en mistanke om at det kanskje står likedan til i de minste statlige virksomhetene også. Bare mistanke, altså. Samtidig vet vi at mange statlige og kommunale virksomheter oppebærer et avansert fagmiljø innenfor anskaffelser, ikke bare de største. Det er med andre ord et broget bilde vi står overfor. Det gav også Difis modenhetsundersøkelse nylig klar beskjed om.

Alle opp til gjennomsnittet?

Når danske myndigheter og næringslivsorganisasjoner skal stimulere til mer konkurranseutsetting, tar de utgangspunkt i hva man vil vinne dersom alle kommuner og statlige virksomheter som ligger under gjennomsnittet i konkurranseutsettingsomfang hever seg til gjennomsnittlig nivå. Det kan være fristende å overføre dette «agnet» til innkjøpskompetansen, ihvertfall som uttrykk for en ambisjon, et mål. Alle med innkjøper-, bestiller- og kontraktsoppfølgingsansvar skal kontinuerlig løftes til det til enhver tid gjeldende gjennomsnittlige kompetansenivået i faget. Etter teorien skulle da denne kontinuerlige forbedringen løfte gjennomsnittet såpass at revisjonene kunne fastslå at her står alt bra til.

Gjennom Anskaffelsesakademiet vil det bli det mulig å etablere et permanent tilbud på akademisk nivå, i tillegg til vitenskapelige stillinger og mer forskning. Ikke bare betyr dette økt status for faget, det betyr også mer kunnskap til bruk i anskaffelsene – og dermed bedre forvaltning av pengene. At dette ikke er på plass allerede, er bemerkelsesverdig. Nær en unnlatelsessynd.

Statistikk

Kunnskap og kompetanse handler også om tilgjengelig statistikk både på makro- og mikronivå. Slikt er ikke minst nyttig i forbindelse med benchmarking mot hverandre, utveksling av kunnskap og identifisering av svake ledd i egen anskaffelsesprosess. På makronivå vet vi en del, spesielt når det gjelder kunngjøringer. Hullene er vesentlig større når det f.eks. gjelder kontraktstildelinger og kontraktsoppfølging.

Rikere er det på jussfronten. Gjennom sine 15 år har Kofa gitt verdifulle bidrag til forståelse av mange sider ved praktiseringen av regelverket. Kompetente jurister og advokater – både praktiserende og de mer teoretiserende på universitets- og høyskolenivå – gir jevnlige bidrag til rett fortolkning. Og Kofa har sin årlige fagkonferanse der det er mye kunnskap å hente.

Difi tilbyr et vell av veiledninger, og står for «storebroren» blant de årlige anskaffelseskonferansene. Her er det bare å forsyne seg av tilbud som fyller hull i egen kompetanse.

En rekke tilbud, men …

I tillegg er det et vell av kurs, seminarer og liknende tilbud. 6. juni 2019 kommer dessuten Anbud365-dagen til med et rikt tilbud til dem som ønsker å løfte sin kompetanse.

I denne sammenhengen må ikke digitaliseringen glemmes. Å bruke digitale verktøy er et verdifullt bidrag til effektivisering, til å konsentrere seg om og utvikle sin kompetanse på de strategiske kjøpene. Da blir innkjøpere virkelig av ubetalelig verdi for sine virksomheter.

Mye – veldig mye – koker nok ned til om man har tid og tilgjengelige ressurser til å benytte seg av alle de tiltakene og hjelpemidlene som finnes. Stortinget, regjeringen, fagdepartementet, underliggende etater, fylkeskommuner og kommuner har ansvaret for å forvalte godt 500 milliarder skattekroner til innkjøp hvert år. Da burde man gi best mulige vilkår til alle dem daglig står i oppfyllelsen av alle kravene til god forvaltning. Det skjer ikke overalt. Merkelig. Men det er aldri for sent å våkne.

God jul og godt nytt år.

Bli den første til å kommentere på "Anbud365 med juleønske og nyttårsforsett i ett: Kraftinnsats for kompetanseløft"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.