Bevisst og hard satsing på sosiale gevinster i sine anskaffelser gir resultater

Anbud365: Bevisst og hard satsing på sosiale gevinster i sine anskaffelser gir resultaterDe skotske anskaffelsesmyndighetene har nettopp publisert en årsrapport, som er interessant lesning – også utenfor landets grenser. På bildet Nicola Sturgeon, førsteminister i Skottland.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Offentlige anskaffelser er et mektig instrument. Miljø, klima, seriøst arbeidsliv, etisk handel. Stikkord for noen av de viktige samfunnsområder der anskaffelser skal bidra til stadig høyere nivå. Skottland, våre naboer over havet i vest, satser bevisst og steinhardt også på andre sosiale mål: Funksjonshemmede og vanskeligstilte inn i arbeidslivet, bidrag til bedre lokalmiljø og rask betaling – spesielt til små og mellomstore bedrifter uten midler til å vente i langdrag på betaling fra det offentlige.

En gang i blant er det vel verd tidsforbruket å kikke litt ut av vinduet og se hva naboen driver med, som f.eks. Skottland. Her er det drøyt 5, 1 mill innbyggere som lever av olje, teknologi og sjømat-produkter. Rett nok er de en del av Storbritannia, men deres myndigheter må etterleve EUs anskaffelsesdirektiver – slik som vi. I hvert fall over EU/EØS-terskelverdiene. Under disse er man friere, men må ikke bryte de grunnleggende prinsippene.

Med andre ord en nabo som i utpreget grad kan gli inn i begrepet «som vi kan sammenlikne oss med».

Skotske erfaringer

Anbud365 fortalte i uken at myndighetene i Skottland hadde presentert en rapport over rikets anskaffelsestilstand. Det er en årlig foreteelse. Formålet er åpenhet, transparens og det å skape forståelse for bruken av pengene, ikke minst til å nå økonomiske og sosiale mål. Neppe noen konkurrent til Jo Nesbø, men viljen til å gjøre noe for å få økt innsikt i hva som foregår, fortjener tommel opp. Anbud og konkurranse er jo i Skottland som her hjemme øverst på popularitetslistene. Kanskje fordi altfor få vet …

Skottene kan i sin rapport fortelle at de siste året har spart det offentlige for 1,7 milliarder målt i norske kroner etter dagens kurs. Lesere av rapporten får inntrykk av at dette ikke har gått ut over kvaliteten på det innkjøpte, men at kjerneaktivitetene i det offentlige har fått tilført verdifulle muligheter ved at varer og tjenester ikke har kostet så mye som antatt.

Sosiale formål

Men det er egentlig ikke de innsparte milliardene som vekker størst interesse. Det er derimot bruken av anskaffelses-instrumentet til å nå bestemte sosiale mål. Her nås resultater, ifølge rapporten.

I alle kontrakter verd over om lag 40 millioner norske kroner, skal det inngå såkalte «community»-klausuler. Det dreier seg om krav som f.eks. rekruttering og jobbtrening, og utvikling av småbedrifter og sosiale entreprenører. Altså en innsats for å forbedre forholdene i lokalsamfunnet. Siste år inngikk de skotske myndighetene kontrakter av denne karakter for nær 2, 4 milliarder norske kroner. Totalt løper 30 slik kontrakter i Skottland. Verdien av disse er nær 32 milliarder kroner.

Reserverte kontrakter

Reserverte kontrakter er et annet virkemiddel som skotske offentlige oppdragsgivere benytter seg av. Fair Start Scotland er en offentlig finansiert ordning hvis formål er å sikre funksjonshemmede og andre vanskeligstilte sysselsetting – og, ikke minst, hjelpe mennesker tilbake i jobb. Gjennom denne ordningen ble det i rapportperioden konkurranseutsatt for nær 87 millioner norske kroner. Fair Start Scotland er en fortsettelse av virksomheter som over årene har bragt over 4800 mennesker på vei til eller inn i arbeidslivet.

Forbedring og opprettholdelse av gode lønns- og arbeidsvilkår er også et gjennomgående trekk, og i rapporten står det at 94% av de som arbeider på offentlige kontrakter, får lønn som er nedfelt i myndighetenes og næringslivets program for rettferdig arbeidsliv.

Små og mellomstore

Vi tar også med et par poenger knyttet til små og mellomstore bedrifter. I rapportperioden er det tildelt kontrakter til SMB’er verd godt 2,6 milliarder i norske kroner, ytterligere 1,7 milliarder dersom hele verdikjeden tas med. Nær to tredeler av SMB’ene som fikk kontrakter, er basert i Skottland. Og noe som er spesielt viktig for de små og mellomstore: 99% av de fakturaene som var gyldige, ble betalt løpet av ti dager.

Rapporten omhandler statlige kontrakter og kontrakter som er et samarbeid mellom statlige og regionale/lokale myndigheter. Mulighetene til å stille krav av den karakter som rapporten fra Skottland er de samme som hos oss. At offentlige anskaffelser er et verktøy for å nå sosiale mål er erkjent. Korrekte lønns- og arbeidsvilkår står også høyt på agendaen her hjemme.

Skottland ser på seg selv som et forbilde på å bruke offentlige anskaffelser til sosiale formål, i hvert fall mener de at omverdenen mener det. Trolig ikke langt fra sannheten.

Bli den første til å kommentere på "Bevisst og hard satsing på sosiale gevinster i sine anskaffelser gir resultater"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.