Det er stor strekk i det innkjøpsfaglige laget

Anbud365: Behovsdekning er styrende for enhver anskaffelseNår det gjelder offentlige anskaffelser kan det bli skjebnesvangert å minimalisere ressursallokeringen og det kan bli både tid- og kostnadskrevende å bruke for lite tid i planleggingsfasen. Det kan i ytterste konsekvens føre til at anskaffelser hverken dekker nødvendige behov eller fører til viktige og forventede forbedringer, påpeker artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Av Jacob M Landsvik, spesialrådgiver, Ressurser på avveie AS

Det er stor strekk i laget i det innkjøpsfaglige miljøet i Norge. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring DFØ, v/ Anskaffelsesdivisjonen høster stor anerkjennelse i Europa når det gjelder håndteringen av en rekke innkjøpsfaglige grep. Det strekker seg fra bruk av elektronisk handelsformat, EHF, som ble lovfestet i 2019, til krav og kriterier for å redde en overopphetet klode.

Det lanseres nye og oppdaterte veiledere, veivisere og strategier – alt sammen for å sikre at formålet med lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir en realitet; Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Sykehusinnkjøp, Forsvarsbygg, Oslo kommune, en rekke større kommuner, Anskaffelsesakademiet, de store universitetene og høyskolene, NHO, KS og Anbud365 er også spydspisser i utviklingen av den offentlige innkjøpspraksisen.

Når nye krav, kriterier og strategier lanseres i form av oppdatert lov og forskrift, veiledere og veivisere kommer det også reaksjoner fra de mange offentlige innkjøpsmiljøene som tydeliggjør en stor strekk i det innkjøpsfaglige laget. Det finnes i mange tilfeller ikke tilstrekkelig kapasitet i form av kunnskap og økonomiske ressurser til å oppdatere seg på en bedre innkjøpsfaglig praksis. Det er store utfordringer å rekruttere kvalifiserte offentlige innkjøpere og ikke minst å beholde dem generelt og spesielt hos de små og mellomstore offentlige oppdragsgiverne. En rekke offentlige oppdragsgivere satser ikke på å bygge kompetanse hos egne innkjøpere og i mange tilfeller er heller ikke anskaffelsesfunksjonen organisert på en hensiktsmessig måte, fordi oppdragsgiver antagelig ikke har forankret innkjøp i egen virksomhet på lik linje med andre støttefunksjoner som HR, kommunikasjon, internkontroll og dokumentasjon.

Keiserens nye klær er et kunsteventyr fra 1837 skrevet av den danske forfatteren H.C. Andersen. I eventyret hører vi om en keiser som blir forledet til å tro at han går rundt i klær av de vakreste stoffer, mens han i virkeligheten bare går rundt i undertøyet. På tross av en formidabel utvikling av en bedre innkjøpsfaglig praksis de siste 5 årene er det fremdeles store deler av innkjøps-Norge som går rundt i undertøyet. Utfordringen er at innkjøps-Norge omtales i innlegg på kurs, konferanser og frokostmøter som at en sterkt forbedret praksis gjelder samtlige. Slik er det ikke. Det ser og forstår ikke minst de innkjøpsmiljøene som ikke har maktet å følge med i utviklingen. De kan lett oppleve situasjonen som krevende og ikke minst frustrerende fordi det er liten vilje og kanskje evne til å sikre de grunnleggende forutsetningene for forbedringer fra oppdragsgivers side.

Figuren tydeliggjør de grunnleggende forutsetningene for å etablere en robust og endringsdyktig anskaffelsesfunksjon. Anskaffelsesfunksjonen må bygges lag på lag før man oppnår gode anskaffelser. Dersom ett eller flere av elementene uteblir, eller har svakheter, vil det få betydning for anskaffelsene som skal gjennomføres i form av redusert verdiskaping. Sammen med utviklingen av en bedre praksis må også forutsetningene for en bedre praksis kommuniseres. Det finnes ikke noen snarvei til bedre praksis. Nye strategier, skjerpet regelverk, reviderte veiledere og veivisere vil ikke i seg selv bidra til bedre praksis om ikke de grunnleggende forutsetningene som er angitt i figuren er til stede. Om ikke vi makter det vil fremdeles store deler av innkjøps-Norge kun være iført undertøyet.

Det er først og fremst Anskaffelsesakademiet, universitet og høyskoler som kan ta jobben med å legge premissene for en god og endringsdyktig anskaffelsesfunksjon gjennom meritterende etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det er å håpe at DFØ, NHO og KS som initiativtakere til Anskaffelsesakademiet sørger for de beste rammebetingelsene for både undervisning og forskning innenfor offentlige anskaffelser. Undervisning og forskning som kan komme hele innkjøps-Norge til del. Undervisning og forskning som kan gi oppdragsgivere i hele innkjøps-Norge mot og vilje til å satse på beste praksis innenfor offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Det er stor strekk i det innkjøpsfaglige laget"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.