En handlingsplan med tydelig retning for kommunale innkjøpere

Anbud365: En handlingsplan med tydelig retning for kommunale innkjøpereEn oppfordring fra Anbud365 til styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen: Gi KS Innkjøpsforum en sterkere stilling i organisasjonen. Med et nytt anskaffelsesregelverk og årlige kommuneinnkjøp på nærmere 100 mrd trengs innkjøpernes stemme sterkere og tydeligere enn noen gang tidligere.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Kommunale innkjøpere har en usedvanlig viktig rolle i sine virksomheter nå. Ved at nye tusenvis av anskaffelser er fritatt for kunngjøringsplikt, er faren for at det oppstår lokale, uhellige allianser faretruende stor: Et lokalt næringsliv som synes best om direktetildeling av kontrakter og folkevalgte som tror at det er måten å støtte kommunens næringsliv og arbeidsplasser. En slik allianse kan true det gode innkjøp hvis ikke forståelsen for anskaffelser styrkes blant folkevalgte. KS Innkjøpsforum har i sin handlingsplan erkjent behovet for å ta grep.

KS Innkjøpsforum hadde nylig sin årssamling med tilhørende årsmøte. En handlingsplan ble vedtatt på sistnevnte. Den var god lesning. En rekke viktige poenger knyttet til utvikling av offentlige anskaffelser er med der. Ikke bare som synspunkter, men som handlingsplan for det forumet som representerer den profesjon som vet av erfaring hva de snakker om. Ikke alle opinionsgrupper kan skilte med det.

I debatten er det ofte de skriftlærde man hører mest og tydeligst fra. Ingenting å si på det – å kunne og tolke regelverket er selvsagt særdeles viktig. Ikke minst for de som praktiserer regelverket.

KS bør styrke KS Innkjøpsforum

Spørsmålet er imidlertid om ikke KS bør se sitt snitt til å løfte KS Innkjøpsforum til å bli en enda tydeligere og sterkere kraft i utviklingen av området offentlige anskaffelser. Gi dem ressurser. Anbud365 anbefaler det. Det er ikke få milliarder kommunene årlig kjøper for. Leverandørene har jo sterke talspersoner i «tunge» organisasjoner.

Handlingsplanen til KS Innkjøpsforum dreier seg om hva forumet kan tilby sine medlemmer – i tillegg til verdien som et nettverk. Vi ser at synliggjøring av gevinster ved gode innkjøp er viktig poeng, likeledes å få til økt lederforankring av innkjøpsfunksjonen i kommuner og fylkeskommuner. Disse punktene henger jo sammen.

Ledere og ledere

Det heter jo at en innkjøper må synliggjøre for sine toppledere at det han/hun driver på med, tilfører virksomheten verdier og gevinster til bruk andre steder i tjenesteproduksjonen. Mange har gjort det og lyktes med å få en sentral posisjon i organisasjonen. På den annen side: Ikke alle toppledere i statlige eller kommunale virksomheter er på alerten selv om god dokumentasjon legges frem – hverken av sine innkjøpere eller andre fagmiljøer. Så, stå på, KS Innkjøpsforum!

Den mest omfattende posten i handlingsplanen dreier seg om kunnskap. Kompetanse, kompetanse, kompetanse. I tillegg til å bidra til å utvikle egen kompetanse, f.eks. ved å bidra til etablering av et anskaffelsesakademi eller liknende, er også folkevalgte i kommunene en målgruppe. Det skal arbeides for å opprettholde innkjøpsorganisering og – regelverk som et punkt på KS’ folkevalgtprogram, og øke forståelsen hos folkevalgte for handlingsrommet innenfor offentlige anskaffelser.

Forståelse hos folkevalgte

Når kommune-Norge årlig kjøper inn for nærmere 100 milliarder kroner, ville vi – sett utenfra – trodd at arbeidet med å få folkevalgte til å forstå betydningen av gode anskaffelser, var en selvsagt post på alle KS’ programmer. Fortsatt leser vi om folkevalgte som ønsker at oppdrag skal gå til virksomheter innenfor egen kommunegrense – med noe ulik motivasjon.

Når den nasjonale terskelverdien nå er løftet betydelig, og det ikke er kunngjøringsplikt for oppdrag til en verdi under terskelen, er det mange steder fritt fram for folkevalgte som ønsker å tekkes egen velgermasse – på bekostning av viktige prinsipper for gode anskaffelser. Opptil flere næringslivsinteresser jublet over hevingen av terskelverdi utpå høsten i fjor – nå skulle man kunne prioritere det lokale bedriftslivet fra kommunenes side. Som kjent liker næringslivsledere flest å være alene på banen, dette med konkurranse trives ofte best på store møter.

Fra den praktiske hverdagen

Ett punkt fra den gode handlingsplanen til. KS Innkjøpsforum skal bidra – til beste for medlemmene – til forenkling og forbedring av regelverket for offentlige anskaffelser. Noen regelverkrevisjon er ikke i sikte ennå, og den varslede stortingsmeldingen skal først og fremst dreie seg om innholdet i offentlige anskaffelser. Uansett har KS Innkjøpsforum en viktig rolle i månedene og årene fremover: Hvordan er det å praktisere det nye regelverket? En ting er fakta og statistikk, men noe kan ikke sammenfattes i slikt – noen biter i det samlede bildet er å peke på de rent praktiske utfordringene som følger av bestemmelser, tolkninger etc.

Lykke til, KS Innkjøpsforum!

Bli den første til å kommentere på "En handlingsplan med tydelig retning for kommunale innkjøpere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.