Et enklere SMB-liv

Anbud365: 9.oktober kommer nye Doffin, da starter bruk av nye kunngjøringsskjemaerBrukerne bør ta høyde for at Doffin kan være noe ustabil i forbindelse med overgangen til nye skjemaer, varsler Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning (DFØ). Illustrasjonen er en skjermdump av forsiden på beta-versjonen av nye Doffin.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Norge flyter nesten over av små og mellomstore bedrifter. Det skal vi glede oss over. Ikke alle lar seg friste av å delta i konkurransen om offentlige kontrakter. Synd, men det er altså barrierer. En mikrobedrift, de minste blant SMB-erne, inspirerte Anbud365 til å tenke forenkling for småbedrifter som er sugne på offentlige kontrakter. Det er jo fortsatt ett og annet i en anskaffelsesprosess som kan standardiseres. Gi pålegg om bruk av slike – med krav til begrunnelse ved avvik. Og når nye Doffin, som snart skal lanseres, videreutvikles – look to Scotland.

Til uken (31. august) er det nøyaktig to måneder frem til drøyt 27 år gamle Doffin får nye klær. Den nye løsningen avdukes da på Anskaffelseskonferansen som DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Spennende, og ikke minst historisk – en elektronisk løsning fra den digitale verdenens allerede første dager. Da internett tok sine første, stabbende skritt. Noen som bruker en 27 år gammel pc i dag, tro?

Norge var den gang et foregangsland. Og Doffin som kommer nå, ser lovende ut – å dømme etter beta-versjonen. Alle konkurranser fins der, likeledes alle kontrakter etter dynamiske innkjøpsordninger og alle kunngjorte kontrakter. Innkjøpsstatistikk skal være å finne der, og etter det flotte statistikkarbeidet DFØ i det siste har prestert, kan det bli verdifull informasjon.

SMB, Doffin og standarder

Så skriver en SMB-representant: «Jeg har de siste tre årene levert en rekke Doffin-tilbud. Doffin skal jo være en møteplass mellom det offentlige og ulike ressursmiljøer, hvor en god struktur og likebehandling i tilbudsprosesser skal sikre at det offentlige for kvalitativt gode tilbud samtidig som de er økonomisk forsvarlige. Det er bra! Men det funker ikke helt slik.» Eposten er kommet oss i hende, men har egentlig næringsministeren som adressat.

Anbud365 har også fått eposten. Det er standardisering SMB-eren egentlig er på jakt etter, i og for seg ikke Doffin. Men også Doffin, tenker vi. SMB-eren peker på at en rekke offentlige virksomheter bruker hver sine CV-maler. Det betyr at SMB-ere som er politisk sterkt ønsket med i offentlige anbudskonkurranser, belastes med – unnskyld oss – helt unødvendig ekstraarbeid.

Frustrerende standard-diskusjon

Men det glir jo inn i den alminnelige standardbruk-diskusjonen. Der det finnes standarder, velger mange likevel å avvike fra disse. Til leverandørers store frustrasjon. Når det gjelder de politisk omtykte småbedriftene, rammer slik opptreden sterkt. Her burde det politiske Norge gi næringsministeren beskjed om å sette ned et standardiseringsutvalg med mandat å vurdere hva i en anskaffelsesprosess som kan standardiseres. Og så etablere en «skal-bestemmelse».

Eller kanskje er det slik at de nye kunngjøringsskjemaene – eForms, som introduseres samtidig med nye Doffin, løser det hele. Det er ikke tall på hvor mange undersøkelser som har avdekket barrierer for mange småbedrifters streben etter offentlige kontrakter. Og, så vidt vi forstår, en overveldende del av norsk næringsliv er SMB-ere. Tallet på tilbydere er i mange konkurranser ikke skremmende høyt heller, så grep bør nok gjøres. Men kanskje ikke noe utvalg før vi i praksis ser hva EU har funnet på av skjemaer. Standardiserte løsninger og helelektroniske anskaffelsesprosesser henger jo for øvrig sammen som Knoll og Tott.

Skotter og Doffin

Men Doffin er – når vi snakker videreutvikling – med i dette bildet.  På en måte. Vi har skottenes Procurement Journey og Supplier Journey i tankene. Dette er to nettsider i tillegg til skottenes Doffin, Public contracts Scotland. Og det er egentlig den sistnevnte som kan henge sammen med et neste steg i utviklingen av Doffin. Eller nærmere bestemt designet og ikke minst «Links to other useful sites» på skottenes Doffin-side, blant disse Procurement Journey og Supplier Journey. På de to sidene finner man all mulig informasjon om anskaffelsesprosess, Procurement Journey spesialdesignet for oppdragsgivere, den andre tilsvarende for leverandører. Her er alt på ett brett, i en strukturert, enkel form.

Dermed blir skottenes Doffin en hub, en plattform som er utgangspunkt for muligheter for offentlige kontrakter, for informasjon og kunnskap – uten at det tar særlig tid å orientere seg. Siste nytt av interesse for respektive er også med.

Omfangsrike norske kilder

Trolig er all informasjonen som skottene formidler på disse sidene, også å finne på norsk, Men da på ulike nettsider. Ønsker man seg innsikt i lover og forskrifter, må man trenge inn i dypet på nettsiden til Nærings- og fiskeridepartementet. Her er det også veiledninger fulle av grundige vurderinger og avveininger, men ikke for «amatører» å gi seg i kast med. Omfangsrikdommen har jo også næringsministerens selv kommentert.

Også DFØ tilbyr på anskaffelser.no et vell av matnyttig informasjon for de som skal kunngjøre og de som skal svare på kunngjøringene i håp om å få ettertraktede kontrakter. En opprydding på denne siden for en tid tilbake har gjort den vesentlig mer tilgjengelig. Men kan tilgangen for henholdsvis leverandører og leverandører gjøres enda enklere?

Organisering

Skottene har organisert mye av sitt stoff slik at leverandører, blant disse rekken av SMB-ere, slipper å få med seg alt som en oppdragsgiver trenger å vite når de skal gjøre klar et tilbud. Er de på Public contracts Scotland kan de raskt orientere seg til spesialsiden for leverandører, Supplier Journey, og finne stoff for tilbydere som er i gang med sine forberedelser. Oppdragsgivere som lurer på noe, kommer rett på sak via Procurement Journey.

Vi er sikre på at folkene bak nye Doffin har vært innom de nevnte skotske sidene. DFØ og deres forgjengere i navn, har tradisjon for å se til vårt oversjøiske naboland i vest, ikke minst når det gjelder bruk av elektroniske løsninger. Det er jo to nasjoner som ikke er altfor ulike.

Anskaffelseshub

Doffin og nye Doffin preges naturlig nok at det er et «tilbud» fra oppdragsgivere til næringslivet om oppdragsmuligheter. Å ha det samlet, ikke delt, slik som svenskene har det, er en åpenbar forenkling, ikke minst for travle SMB-ere. Men i og med at alle som vil ha attraktive oppdrag i offentlig regi må til Doffin, egner denne seg utmerket som en anskaffelseshub – et utgangspunkt også for tilhørende kunnskapsbehov. What’s in it for me?

Vi snakker om neste steg i utviklingen av Doffin. Eller kan noe av dette imøtekommes allerede ved kommende korsvei, tro? Vanskelig å se utfra beta-versjonen, men dette kan jo være en illustrasjon som senere er endret. Om ikke annet kan det jo legges lenker der til anskaffelser.no, til departementets veiledning, lover og forskrifter, Standard Norges standarder mv. Og da lenker med mer attraktivt design enn bare en hvilken som helst lenkesamling. Skottenes Public contracts Scotland viser vei.

Enklere for SMB-ene

Det er viktig å gjøre livet enklere for de mange SMB-ene. Det har med kvaliteten i konkurransene om offentlige oppdrag å gjøre. Standardisering og gjenbruksmulighet i så måte er en løsning som ligger i dagen. Vi er godt på vei, men det er sikkert også her forbedringsmulighet. En standardisert cv-mal bør ikke være et uoverstigelig pålegg.

Så kan man forenkle tilgangen til informasjon. Noen SMB-ere er blitt riktig dyktige både til å orientere seg og til å dra nytte av kunnskapen. Men det kommer stadig nye til, og mulighetene til å friste allerede eksisterende er til stede. Når man starter bedrift, er det fordi man har noe man tror markedet, inkludert det offentlige, vil ha så mye nytte av at man kan leve av å være bedrift. I ytterst får tilfelle er produktet kunnskap om offentlige anskaffelser. Eller at en anskaffelsesekspert er blant de første ansatte, f.eks. en jurist med slik kunnskap. Man må selv lære seg. Leverer man tilbud et par ganger i året – kanskje enda sjeldnere, skal man ikke la seg overraske at det å finne fram i jungelen av all den nyttige og praktiske anskaffelseskunnskapen er en utfordring. Slikt tar tid fra bedriftens hovedprodukt. Og da er faren for at man lar være.

Bli den første til å kommentere på "Et enklere SMB-liv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.