Fylkeskommunene ruster seg til å ta ansvar for kompetanseløft

Anbud365: Fylkeskommunene ruster seg til å ta ansvar for kompetanseløftBlant de mange, oppløftende svarene vi fikk på vår epost-undersøkelse, har vi lyst til spesielt å trekke frem Troms og Finnmark fylkeskommune (se nederst i artikkelen). På bildet Stein Ovesen, som er administrasjonssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Om ikke corona-tiden aldeles kaster om på vår samfunnsordning, tror vi landets fylkeskommuner er godt rede til å innta ansvar for det nødvendige og ønskede kompetanseløftet innenfor offentlige anskaffelser. Svarene i vår nylig gjennomførte epost-undersøkelse indikerer det. Både ressurstilgang, strategi og lederforankring synes pt å være lovende. Sentralmyndighetene har jo ved sin behandling av fjorårets stortingsmelding om offentlige anskaffelser pekt på fylkeskommunenes rolle som kompetansesentre for offentlige anskaffelser i sin region.

Å skrive om en fremtid og en normalitet i disse unntakstider er selvsagt en smule underlig, men på den annen side – det kommer en tid etter denne. Hvordan fremtiden kommer til å bli, vet ingen, selv om flere ekspertmiljøer lager scenarier. Hvorom allting er, vi tror at det også i en fremtid er behov for best og bredest mulig kompetanse i området offentlige anskaffelser. Hvis vi har (får?) rett i det, gir fjorårets stortingsmelding om offentlige anskaffelser retningen – foreslått av regjeringen, velsignet av Stortinget i fjor.

Fylkeskommunene er tiltenkt en sentral rolle i utviklingen av kompetente anskaffelsesmiljøer, sammen med de tallrike innkjøpssamarbeidene. Likeledes understrekes lederansvaret i nevnte stortingsmeldingen. Det betyr at lederne i fylkeskommunene tiltenkes en rolle i oppbyggingen og sikringen av kompetanse innenfor offentlige anskaffelser. Det kan dreie seg om koordineringer, særlig støtte og hjelp til de mindre kommunene og en rolle i tiltak for kompetanseløft. For å nevne noe.

Epost-undersøkelse og takk

Med dette som bakgrunn har Anbud365 gjennomført en epost-undersøkelse for å kartlegge fylkeskommunenes oppfølging av slike signaler i stortingsmeldingen. Sju av ti tok seg tid – midt under denne stressende corona-tiden (!) – å besvare denne enkle undersøkelsen, som ikke bør legges til grunn utover å være en indikasjon. En fylkeskommune takket nei til å svare på grunn av corona’en, men ville gjerne komme tilbake senere.

Anbud365 sender en hjertelig takk til alle de som svarte på undersøkelsen. Vi har forståelse for og respekterer selvsagt at tiden pt er vanskelig og krever innsats langt ut over å prioritere å ta tid til å svare på en slik undersøkelse. Men det at så mange likevel bidrar, er tegn på at regjeringens og Stortingets signaler tas på alvor. Vi tror at landets fylkeskommuner er i ferd med å sette seg i stand til effektivt å bidra til å styrke anskaffelseskompetansen.

Lederansvaret

Det var fra vår side spurt om at en representant for de respektives fylkesrådmenns ledergruppe kunne undertegne på bidraget. Ute å kjenne sammensetningen av hver av fylkesrådmennenes ledergruppe, ser det for oss ut for at så å si alle som har undertegnet svarene, hører til kretsen rundt sin fylkesrådmann. Det gir en indikasjon på lederansvar og – forpliktelse.

Hovedinntrykket når man leser de enkeltes bidrag, er at stortingsmeldingens signaler og intensjon er på god vei ned i organisasjon og strategi. Flere av fylkeskommunene er ferske i og med at de er sammenslåtte, men bare fra en av disse fylkeskommunene nevnes at innkjøpsenheten slett ikke er unntatt fra mulige kutt. For flere av de sammenslåtte kan man selvsagt regne med at summen av anskaffelsesmiljøene i de tidligere fylkene betyr en styrket anskaffelsesfaglig gruppe. Samtidig forvalter fylkeskommunene betydelige milliardbeløp, og en vesentlig andel av disse midlene er avhengige av folk som er i stand til å gjøre det gode innkjøp.

Å sikre det gode innkjøp

Å sikre at en stor andel av fylkeskommunenes budsjetter gir gode anskaffelser, i pakt med regelverk og til gode priser, er svært viktig. Bare ta en titt på budsjettene og se hvor stor andel som innkjøperne har med å gjøre. Og mål gjerne kvaliteten av deres arbeid og den betydning denne har for en sunn drift.

Det er ikke få ting som en innkjøper skal «bake inn» i den enkelte anskaffelse. Myndighetene har gradvis forstått at offentlige anskaffelser er et svært viktig og effektivt verktøy til å sikre at leverandørene – næringslivet – viser samfunnsansvar. Noen kaller det å bidra til å redde kloden.

Krav til ressurssituasjonen

Men skal man sikre alle hensynene trengs kompetanse, ressurser og lederforankring. Frem til nå har det mange steder vært slik at mens kravene til innkjøperjobben har økt, har ressurstilgangen ikke endret seg. Ingen god situasjon. Og om fylkeskommunene skal få seg tildelt ytterligere ansvar for innkjøp innenfor sine grenser, stiller det krav til ressurssituasjonen i bred forstand.

Blant de mange, oppløftende svarene vi fikk på vår epost-undersøkelse, har vi lyst til å trekke frem Troms og Finnmark fylkeskommune:

«Troms og Finnmark fylkeskommune har i sammenslåingsprosessen etablert en egen avdeling for anskaffelser, det i seg selv setter anskaffelser i et nytt og bedre fokus. Vi er nå en del av lederteamet og kan påvirke i større grad enn tidligere. Det er i tillegg tilført en ekstra stilling, min stilling som avdelingsleder. I tillegg har fylkesrådet i sin politiske plattform et fokus på at anskaffelser er et strategisk viktig verktøy …»

Les hele vår artikkel «Slik følger fylkeskommunene opp krav om kompetanseløft og lederansvar» her.

Bli den første til å kommentere på "Fylkeskommunene ruster seg til å ta ansvar for kompetanseløft"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.