God påske, og: Lille speil på veggen der, hvem …

Anbud365: God påske, og Lille speil på veggen der, hvem … Ikke akkurat påskekonkurranse i regi av Anbud365, men et forsøk på – blant forhåndsutvalgte – å finne ut hvilken offentlig virksomhet som prioriterer innkjøp høyest. Som alt nybrottsarbeid er innvendingene selvsagt lette å finne. Men risikoen, den tar vi (foto: Alexander Raths /Scanstockphoto.com).

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Mange samles i påsken og bruker tiden bl.a. til uhøytidelige og vennskapelige konkurranser. I år har Anbud365 gjort det, riktignok før påsken starter. Vi har forsøkt å finne ut hvem, blant et engere utvalg virksomheter, som prioriterer innkjøp høyest. Resultatene ble: I kommunal klasse: Ålesund, i fylkeskommunal: Rogaland og i statlig: Skatteetaten. Klasseinndelingen skjuler at best av alle var Oslo, som jo både er kommune og fylkeskommune. Resultatene byger ikke på fjellstøtt underlag, mer på et underlag skaffet til veie etter beste evne under omstendighetene, som det heter.

Anbud365 har på denne plass utallige ganger argumentert for at offentlige virksomheter bør sikre ressurser og kompetanse til de som har med innkjøp å gjøre. Slike investeringer kaster av seg både for virksomheten – direkte og indirekte, og for leverandører – og dermed for arbeidsplasser. I de senere årene også som et bidrag til et bedre samfunn gjennom de samfunnshensyn som det skal legges vekt på.

På den bakgrunn ønsket vi å finne frem til hvordan det stod til med enkelte virksomheters prioritering av innkjøp. Vi siktet inn mot alle fylkeskommunene, mot noen kommuner og statlige virksomheter. Resultatet ble ønskede opplysninger fra drøyt 20 virksomheter, et par-tre fikk vi aldri svare fra, for et par nådde vi ikke frem med anmodningen om supplerende informasjon. For de som hjalp oss med informasjon, sender vi de hjerteligste takksigelser for at de tok av sin tid til formålet.

Store utfordringer

Å få frem det mest korrekte bildet var brolagt med utfordringer. Det er ikke slik at alle offentlige virksomheter er like (bortsett fra kommuner og fylkeskommuner som jo er tålelig like). Det betyr at innkjøpsfunksjonen kan være bygget opp vesentlig forskjellig. Naturligvis er strukturen tilpasset virksomhetens organisering og formål på best mulig måte for den enkelte.

En annen utfordringer er hva som egentlig er innkjøp. Noen lager avtaler, noen kjøper på avtalene, noen gjør begge deler, noen kvalitetsikrer/følger opp kontrakter – og atter noen bidrar på flere områder, til og med på fagområder utenfor innkjøp. Eksempelvis kan en miljøekspert være til disposisjon for så vel innkjøp som andre deler av organisasjonen.

Så har noen en sentral innkjøpsenhet – konserninnkjøp, mens andre er mer spredt i sin organisering.

Anbud365s valg

Anbud365 valgte å be om informasjon knyttet til hvem som inngår rammeavtaler. Enkeltavtaler, avrop osv. ble holdt utenfor, så nær som investeringer. Avtaler om slike ble tatt med. Vi bad om opplysninger om antall ansatte ut fra slike betraktninger. Presise tall var det vanskelig å finne, men i et enkelt format som Anbud365 la til grunn, var dette det nærmeste vi kom.

Vi valgte å sammenlikne antallet ansatte som beskrevet i avsnittet over med omsetningen på avtalene siste år den enkelte hadde tall for. I tillegg var det viktig å sikre at det samlede antallet i virksomheten var betydelig. Det valget av virksomheter vi gjorde, sikret at ingen hadde færre enn ca. 1200 ansatte/årsverk.

Oslo og Ålesund

Ut fra utvalget, den informasjon vi maktet å få inn og den metoden vi valgte for å finne ut hvem som prioriterte innkjøp høyest, fant vi at kommunene Oslo og Ålesund lå best an. Begge har – og er de eneste som har – en innkjøper pr. under 100 mill i omsetning. Oslo stiller selvsagt i egen klasse, i og med at hovedstaden både er fylkeskommune og kommune, har langt flere innbyggere, langt flere ansatte i den sentrale innkjøpsenheten – mange med samfunnsansvar som spesiale. Men at innkjøp er prioritert i hovedstaden – helt opp til politisk hold, er hevet over tvil.

Når det gjelder fylkeskommunene i tillegg til Oslo, ligger Rogaland, Vetland og Møre og Romsdal tett. Pr. ansatt i innkjøp skiller det knapt 17 mill. Og når avtaleporteføljen er på flere milliarder, taler det sitt tydelige språk.

Statlige virksomheter

Hva så med de statlige?  Jo, jevnt løp mellom Skatteetaten og Politiet – det skiller en mill pr. innkjøper og omsetningen ligger mellom to og fire mrd.

Så må alle de virksomhetene som kan varte opp med bedre tall, ha oss unnskyldt. De ble ikke spurt, vår skyld. Så kan det velges andre kriterier, som ville vist at andre prioriterer langt mer og bedre enn de vi har spurt. Og det kan selvfølgelig føres i marken en rekke synspunkter på Anbud365s forsøk og initiativ. Ikke minst kan de virksomhetene som vi dessverre ikke lyktes å få nødvendig supplerende informasjon, forstyrre våre resultater ved å vise at når alle tall derfra er på bordet, ligger de bedre an enn etter Anbuds365s materiale.

Benchmarking

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) lanserte nylig oppdatert og flott strukturert statistikk for kunngjøringer. I tillegg ligger mye annen interessant statistikk på anskaffelser.no. I vårt forsøk på å ta en form for temperatur på virksomheters prioritering av innkjøp, har vi ikke vært innom denne skattkisten. Men det er nok mange innkjøpere rundt omkring som, når virksomhetens budsjetter skal lages, godt kunne tenke seg å ha andre å benchmarke seg håndfast mot. Enten for å si at det trengs mer ressurser og kompetanseløft eller å sikre at man ikke faller mer tilbake enn hva situasjonen er.

Den tydelige mangelen på gode nok sammenliknbare kriterier er anstøtsstenen. Anbud365 har ved sin lille kartlegging klart vist det. Derfor er grunnlaget for å legge dette til grunn for ønsker i en eller annen retning lett å imøtegå i kampen innad i virksomhetene om tilgjengelige midler.

Noen som napper?

Men nå er det påske, rett før når dette skrives og publiseres. Og da kalles man til annet enn å finne ut hvem som prioriterer innkjøp mest og best, men etter at disse dagene er over, kan det jo være at en eller annen napper på ideen.

God påske!

Bli den første til å kommentere på "God påske, og: Lille speil på veggen der, hvem …"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.