Gode kompetanse-svar på høye forventninger til offentlige anskaffelser

Anbud365: Gode kompetanse-svar på høye forventninger til offentlige anskaffelserAnbud365 håper og tror at mange, mange – om enn ikke alle – med ansvar for offentlige anskaffelser både strategisk og praktisk lar seg SOA-sertifisere, både basis og samfunnsansvar. For ringrevene, med lang praksis bak seg, er det trolig nok å ta testene for å kvalifisere seg, men det er viktig at de er med – som gode forbilder.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) En ny fagplan i sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA) er på vei – med tester om ikke så lenge. Det er SOA samfunnsansvar som kommer i tillegg til allerede operative SOA basis. Vi gleder oss! Å ha og kunne dokumentere at man har inne basis for å håndtere offentlige innkjøp, sender særlig to svært kompetansetunge signaler: Det ene er at de som forvalter våre felles skattekroner, kan det de steller med. Det andre er at det jobbes systematisk med å gi muligheter til stadig og løpende å styrke sin kompetanse. Begge deler er gode svar når forventningene til hva det offentliges anskaffelser skal utrette, er høyere enn noen gang tidligere.

Kompetanse er kanskje det aller viktigste når en offentlig virksomhet skal gjøre en anskaffelse. Selvsagt er også lederforankring viktig, men det er på mange måter en «høna-eller-egget» sett i lys av kompetanse: Dess bedre kompetanse, jo bedre muligheter til forankring hos ledelsen – eller dess bedre lederforankring, jo bedre muligheter for kompetanse. Vi glemmer heller ikke statistikk når vi er inne på hva som er grunnleggende for å gjøre det gode innkjøp i pakt med regelverkets bokstav og intensjon.

Om kort tid lanserer DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) en ny fagplan i sertifiseringsordningen SOA (Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser). Den nye fagplanen, heter det, tar for seg områdene klima og miljø, sosialt ansvar og arbeidslivskriminalitet. Å jobbe med samfunnsansvar gjennom virksomhetens anskaffelser krever en profesjonell og kompetent anskaffelsesfunksjon. Fagplanen SOA samfunnsansvar skal bidra til systematisk kompetansebygging gjennom å gjøre det enkelt for innkjøpere å vite hvilken kompetanse som er nødvendig for å jobbe med samfunnsansvar på en god måte.

SOA tas i bruk

Sertifiseringstestene (kartleggings- og sertifiseringstestene) for SOA samfunnsansvar ventes ferdige høsten 2021, to år etter at selve sertifiseringsordningen SOA kom til. DFØ opplyser at om lag 140 har tatt testen som dreier seg om SOA basis – den opprinnelige ordningen/basisordningen. Det betyr at ordningen tas i bruk.

Denne sertifiseringen er noe av det viktigste som skjer når det gjelder selve anskaffelsesfunksjonen for tiden. Den reiser søkelys på kompetanse, noe som i seg selv er av betydning. Samtidig sender den signal til alle om at når man er SOA-sertifisert, har man inne et basisgrunnlag – og kan dokumentere det. Leverandører, ikke minst, ser betydningen av nettopp det. Og det har med omdømme å gjøre. De som gjør innkjøp for det offentlige, er ikke folk som ikke kan brukes til annet og dermed settes til å kjøpe. Mange av oss har levet såpass lenge at vi kan bekrefte at det ikke er så altfor mange år siden slike holdninger var blant oss.

Ny fagplan på vei

Når ordningen nå utvides med en ny fagplan, og at den gjelder samfunnsansvar, er det grunn til å spenne forventningene. Klima og miljø, sosialt ansvar, etikk og arbeidslivskriminalitet er stikkord for noe av det mer utfordrende i anskaffelsesfunksjonen. Her settes innkjøpermiljøet og virksomhetens øvrige kompetanse virkelig på prøve. Krav og kriterier skal settes slik at formålet nås og regelverket holdes. Oppfølgingen av inngått kontrakt med kravene og kriteriene skal føles opp, slik at det hele ikke virker som slag i luften, et uttrykk for skjønnmaling av virksomhetens omdømme.

Kompetanse her dreier seg om å vite hvordan man skal organisere anskaffelser, hente inn spisskompetanse, skjerpe krav og kriterier, følge effektivt opp – slik at man kan bidra til en bedre verden og vinne de Kofa-sakene som forsmådde tilbydere måtte finne på å invitere til. Det er neppe mulig for de aller, aller fleste offentlige innkjøpermiljøene å ha ressurser nok til å beherske høy kompetanse på alle de områdene å ta samfunnsansvar dreier seg om. Andre i virksomheten må bidra, der slik kompetanse finnes. For mange, mange i det ganske land finnes det heller ikke slike fagspesialister å ty til, man må søke hjelp i eksterne ekspertmiljøer – som finnes (!) – eller samarbeide med andre virksomheter om å lage anskaffelser preget av kompetanse på samfunnsansvar-området.

Ringrevene og alle andre

Vi håper og tror at mange, mange – om enn ikke alle – med ansvar for offentlige anskaffelser både strategisk og praktisk lar seg SOA-sertifisere, både basis og samfunnsansvar. For ringrevene, med lang praksis bak seg, er det trolig nok å ta testene for å kvalifisere seg, men det er viktig at de er med – som gode forbilder.

SOA-ordningene har perspektiv ut over bare det å sertifisere en yrkesgruppe. Det dreier seg om å forvalte våre felles penger og vår fremtid. Ikke mindre. Man kan selvsagt bli svimmel av mindre, men må likevel erkjenne at den enkelte kompetente offentlige innkjøpers innsats er et bidrag til en bedre verden og til god forvaltning av skattekronene. Det er også i det lys vi må se behovet for dokumenterbar kompetanse på et visst grunnleggende nivå. Flere og flere har et utgangspunkt fra akademia og/eller god praksis. Gjennom Anskaffelsesakademiet stimuleres så spesialiseringen og jakten på ny, ettertraktet kunnskap.

Summen av dette lover godt. På et mer tilgjengelig og edruelig nivå kan vi også peke på betydningen av god innkjøperkompetanse på næringsutvikling, effektivisering innad i virksomheten og innovasjon til beste for nasjonens fremtidige inntekter (eksport, arbeidsplasser mm). Kursleverandørene har nappet på SOA basis. Det er bra. De kommer nok til å gjøre det med SOA samfunnsansvar også. Alle tegn i glasskulen signaliserer det. Det har jo ikke minst med yrkesstolthet å gjøre.

Bli den første til å kommentere på "Gode kompetanse-svar på høye forventninger til offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.