Her er vårens 25 mest leste artikler på Anbud365

Anbud365: Her er vårens 25 mest leste artikler på Anbud365Marie Braadland og Silje Grimseth Ullebust, begge partnere i Grette, skrev den mest leste artikkelen på Anbud365 i vårsemesteret i år.

Skriv ut artikkelen

Vårsemesterets mest leste artikkel på Anbud 365 dreide seg om en avgjørelse i EU-domstolen om verdsetting av rammeavtaler. Etter å ha ligget ute i snaut to uker føk artikkelen til Marie Braadland og Silje Grimseth Ullebust, begge partnere i Grette, til topps. Listen over de 25 leste tyder også på at den nye loven om forretningshemmeligheter har vakt interesse – tre artikler er å finne på listen. Også dynamisk innkjøpsordning fenger, og juridisk direktør i Undervisningsbygg Oslo KF, Terje Stepaschko kan skilte med hele tre artikler blant de mest leste i vårsemesteret.

Det ble i perioden 1. januar til og med 30. juni publiserte 432 artikler på Anbud365. Nedenfor publiserer vi de artiklene som ble met lest, dvs. målt i antallet sidevisninger. Som all statistikk innebærer en slik liste et grunnlag for noen kommentarer. Det er klart at en artikkel som ble publisert i januar bør ha større muligheter for å komme blant topp 25 enn en som publiseres i juni. Men, hele tre artikler fra juni finnes på listen. Samtidig vil dere se at det er med en artikkel som ble publisert i oktober – av juridisk direktør i Undervisningsbygg Oslo KF, Terje Stepaschko.

Anbud365: Her er vårens 25 mest leste artikler på Anbud365
Juridisk direktør i Undervisningsbygg Oslo KF, Terje Stepaschko kan skilte med hele tre artikler blant de mest leste i vårsemesteret.

.Det er også en annen «urettferdighet». Avstanden mellom de enkelte artiklene er så liten at det å sette strek etter nr. 25 kan synes urimelig. Men gjort er gjort. Der det ikke er angitt årstall for publisering, er det inneværende år som gjelder.

Vi har kuttet ut alle artikler som tar for seg våre webinarer og Anbud365-dagen, likeledes saken om de mest leste artiklene høsten 2020. Hadde vi tatt med spalten «Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten», hadde den inntatt en sjuende plass på listen, som er slik for våren 2021:

  1. EU-domstolen har talt IGJEN: Strenge regler for verdsetting av rammeavtaler

Artikkel av Marie Braadland og Silje Grimseth Ullebust, begge partnere i Grette, om EU-domstolens svar til Klagenævnet for Udbud om verdsetting av rammeavtaler. Publisert juni 2021.

2. KOFA-sak 2020/1 – forvirrende om rammeavtaler og betydningen av estimert øvre verd

Artikkel av juridisk direktør i Undervisningsbygg Oslo KF, Terje Stepaschko, mener KOFA-sak 2020/1 er unødvendig forvirrende og han forsøker derfor å nøste seg frem til en form for klarhet. Publiser februar 2021.

3. Nye avklaringer om evalueringsmetoder

Artikkel av Kristian Jåtog Trygstad, Advokatfirmaet Mageli, om en avgjørelse i Borgarting lagmannsrett der spørsmålet var om oppdragsgiver hadde bundet seg til en bestemt evalueringsmetode i konkurransegrunnlaget. Publisert januar 2021.

4. Ny statlig IT-skandale under oppseiling?

En ny statlig IT-skandale kan være under oppseiling, heter det i artikkelen. De fire største universitetene i Norge skal ha ny ERP-løsning, trolig en av de største anskaffelsene i sitt slag hittil i Norge. Publisert februar 2021.

5. Direkte anskaffelse fra én leverandør under terskelverdien på 1.1 millioner kroner

Avdelingsdirektør innkjøp/juridisk i Undervisningsbygg i Oslo kommune, Terje Stepaschko skriver om rutinemessig spørsmål fra medarbeidere som ønsker å gjøre kjøp direkte fra én bestemt leverandør. Publiser oktober 2017.

6. Sykehusinnkjøp med nyutviklet verktøy for risiko og gevinst – kvaliteten i anskaffelser skal opp

Et nyutviklet verktøy som grunnlag for risiko- og gevinstvurderinger i en anskaffelsesprosess utviklet i samarbeid mellom operativ og teknisk kompetanse i Sykehusinnkjøp. Publisert mars.

7. Dynamisk innkjøpsordning: Best i de fleste konsulentanskaffelsene

Når de positive sidene ved bruk av dynamisk innkjøpsordning (DIO) veies opp mot de negative, er Ruter fortsatt av den oppfatning at DIO er en bedre løsning for å dekke sine behov i de fleste konsulentanskaffelsene. Publisert januar.

8. Ny lov om forretningshemmeligheter – en hensiktsmessig advokatanalyse?

Artikkel av juridisk direktør i Undervisningsbygg Oslo KF, Terje Stepaschko, som er en kommentar til en artikkel av 21.04.21 fra to advokater fra Advokatfirmaet Schjødt, som har tatt for seg den nye loven om forretningshemmeligheter. Publisert april

9. Knallhard anbudskamp om NAV-tiltak – advokatfirmaer på kollisjonskurs

Knallhard kamp om mulig anbudsutsetting av Nav-tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) er i gang. To velrennomerte advokatfirmaer står på hver sin side. Publisert mai 2021.

10. Mulig IT-skandale: Finansdepartementet «rørte på seg», da droppet universitetene anbud

De fire største universitetene i Norge skal ha ny ERP-løsning. Meningen var at universitetene skulle legge ønsket løsningen ut på anbud. De snudde etter at Finansdepartementet ba universitetene vurdere å bruke direktoratet. Publisert februar.

11. Kofa trekkes for retten for å ha stemplet UD-handlemåte som uaktsom

En Kofa-avgjørelse der Utenriksdepartementet (UD) ble ilagt en million kroner i overtredelsesgebyr for ikke å ha kunngjort en anskaffelse, fikk etterspill i Oslo tingrett. UD likte ikke at Kofa stemplet deres handlemåte som uaktsom. Publisert mars.

12. Kommune-innkjøperne har fått nytt ankerfeste – målrettet og engasjert

KS Innkjøpsforum (KSI) fikk 1. januar i år ny sekretariatsleder, Tanja Huse-Fagerlie. Publisert januar.

13. Oslo kommune tapte «kaffebønne-saken», må ut med tre mill i erstatning

Oslo kommune tapte ankesaken for Borgarting lagmannsrett i den såkalte «kaffebønne-saken» og må ut med tre mill i erstatning til den forbigåtte leverandør i anbudskonkurransen, Selecta Norway AS. Publisert april.

14. Kofa: Ikke alltid greit å forstå hvilken kvalitet oppdragsgiver sikter til

I en artikkel på sine nettsider stiller Kofa spørsmålet: Hva er kvalitet? Av begrunnelsen for valget av leverandør, er det ikke alltid helt enkelt å forstå hvilken kvalitet oppdragsgiver faktisk verdsetter, poengterer klagenemnda. Publisert januar.

15. Fremgangsrikt gründermiljø kaprer tidligere toppsjef i Sykehusinnkjøp

Ignite Procurement har over noen tid nå vært ansett som et av Norges aller mest fremgangsrike og lovende gründermiljøer, ikke minst på området offentlige anskaffelser. De kapret tidligere adm.dir. i Sykehusinnkjøp, Kjetil M. Istad. Publisert februar.

16. Kritikk og etikk i offentlige anskaffelser – kommentar til debatten om Kofa-avgjørelse i sak 2021/60

Artikkel av partner/advokat Kjersti Holum Karlstrøm og advokatfullmektig Lars Sørensen, SANDS Advokatfirma DA om Kofas avgjørelse i sak 2021/60 om Stavanger kommune og etiske tildelingskriterier. Publisert juni.

17. Utgjør den nye loven om forretningshemmeligheter en trussel for det gode offentlige innkjøp?

Artikkel av advokat/partner David Brambani og advokat Runar Bråthen, Advokatfirmaet Schjødt om den nye loven om forretningshemmeligheter: innebærer den nye loven at innsynsretten begrenses? Publisert april.

18. På tide å drepe myter om miljøkrav i offentlige anskaffelser

Artikkel av Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn omtales feilaktig av en stor og seriøs aktør i en artikkel fra 3. juni på Anbud 365- som «den enkleste terskelen» innen miljøledelse sammenliknet med ISO 14001.  Det er på tide å drepe denne myten. Publisert juni.

19. DFØ-satsing: Konsulentkjøp, «nye Doffin», StartOff og markedsplass for skytjenester

Retningslinjer for kjøp av konsulenttjenester før sommeren, «nye Doffin» om et par år, og markedsplass-hjelp i løpet av året for dem som skal kjøpe skytjenester. Det forteller divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ til Anbud365. Publisert mars.

20. Veiledning om dynamisk innkjøpsordning planlegges, ventes før sommeren

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) holder på med en mer utfyllende veiledning om DPS (dynamisk innkjøpsordning) om hvordan regelverket skal forstås og i tillegg noen anskaffelsesfaglige råd innenfor regelverkets rammer. Publisert januar.

21. Sykehusinnkjøp og pandemien (I): Alarmen går – toppsjefen forteller

Første artikkel i en serie der daværende adm.dir. Kjetil M. Istad forteller til Anbud365 om de første pandemi-dagene, da Sykehusinnkjøp i løpet av en uke omorganiserte seg rekordraskt for å møte utfordringene. Publisert januar.

22. Ny dom om virksomhetsoverdragelse i anskaffelser

Artikkel av senioradvokat Lene Moe Blom og advokat Ulrik Brændengen, Advokatfirma Grette om en ny dom med tema virksomhetsoverdragelse i anskaffelser. Publisert februar.

23. Sentrale utviklingstrekk i offentlige anskaffelser – del 1 av 3

Første artikkel i en serie av Jacob M Landsvik, innkjøpssjef ved Universitetet i Oslo, der han trekker de lange utviklingslinjer innenfor faget offentlige anskaffelser. Publisert januar.

24. Vern av forretningshemmeligheter – praktiske konsekvenser av nye definisjoner

Artikkel av partner Magnus Hauge Greaker og senioradvokat Wenche Sædal, Thommessen om den nye forretningshemmelighetsloven. I et anskaffelsesrettslig perspektiv er loven interessant fordi den implementerer en ny felles europeisk definisjon av «forretningshemmeligheter» i § 2.Publisert juni.

15. Anskaffelsestiltak følges opp – terskelverdi-evaluering planlegges i år

En rekke av tiltakene i stortingsmeldingen fra 2019 om offentlig anskaffelser er fulgt opp – og skal tas enda videre – og flere er på gang. Det forteller statssekretær Lars Andreas Lunde i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til Anbud365.Publisert februar.

Bli den første til å kommentere på "Her er vårens 25 mest leste artikler på Anbud365"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.