Historien gjentar seg – denne gang er det Boligbygg i Oslo

Anbud365: Historien gjentar seg – denne gang er det Boligbygg i OsloMachiavellis ord er fremdeles aktuelle (foto: DeAgostini/Getty Images).

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Gjennom større oppmerksomhet på kompetanse, etisk refleksjon, åpenhet og dokumentasjon kan fremtidige skandaler om økonomiske misligheter og korrupsjon forebygges og dermed sikre at felleskapets midler kommer befolkningen til gode. For mange hundrede år siden sa Machiavelli: «Rikdommen brer sine rasende herjinger der det ikke er forberedt motstand eller etablert hindringer». Etter å ha lest rapporten fra revisjons- og granskningsfirmaet BDO om Boligbygg i Oslo kommune kan det se ut som om historien gjentar seg.

Boligbygg i Oslo kommune har oppnådd totalslakt hva gjelder risikoanalyser og internkontroll når det gjelder kjøp av nye kommunale boligbygg. Det er ikke mange år siden en tilsvarende skandale i Undervisningsbygg dekket avisenes forsider. Før det, på 90-tallet måtte både ansatte og politikere forlate sine poster på grunn av korrupsjon og økonomiske misligheter.

Saken gjelder nå det faktum at Kontrollutvalget i Oslo kommune: «Vedtok i møte 31.10.2017, sak 76, blant annet at Kommunerevisjonen skulle kartlegge og vurdere de igangsatte undersøkelsene av kjøp og salg av boliger i Boligbygg med tanke på å iverksette eventuelle supplerende kontroller.» Bakgrunnen for vedtaket var en rekke nyhetsoppslag fra og med 13.10.2017 som fortalte at Boligbygg hadde kjøpt et vesentlig antall leiligheter og bygårder direkte, uten budrunder. Det fremstod i nyhetsoppslagene som det var noen få navngitte selgere som, ubegrunnet, hadde hatt betydelige gevinster etter å ha eid eiendommene i kort tid. Det ble antydet at flere av aktørene kunne være useriøse, herunder konkursgjengangere. En tidligere innleid konsulent i foretaket ble pågrepet og siktet for grovt økonomisk utroskap mot kommunen.

Undersøkelser

Sakskomplekset har medført at Økokrim, Finanstilsynet, Skatteetaten og Husbanken har igangsatt ulike undersøkelser. I tillegg har styret i Boligbygg engasjert konsulentfirmaet, Deloitte til å foreta en uavhengig gransking. På bakgrunn av en rekke henvendelser fra media, valgte Boligbygg å forsere en allerede planlagt revisjon av prosessene for kjøp og salg av eiendommer. Foretakets ledelse gjorde et avrop på rammeavtale med BDO den 13.09.2017 for at de kunne identifisere risiko og gi anbefalinger om hvordan risiko burde håndteres på best måte.

Nok en gang er det kritisk journalistikk som avdekker økonomiske misligheter og i verste fall korrupsjon. Det samme var tilfelle i skandalen rundt Undervisningsbygg, og i skandalen om korrupsjon i Nedre Romerike Vannverk. Hva er det med den offentlige revisjonen, internrevisjonen og internkontrollen som gang på gang ikke makter å avdekke tyveri fra fellesskapets midler?

En tillitsreform

Det er i den senere tiden mange røster blant politikere og byråkrater som har tatt til orde for en tillitsreform. Dette er ofte fremstilt som om det skal være en motsetning mellom kontroll og tillit. Det mange ikke vet eller glemmer er at moderne internkontroll handler om både styring og kontroll. Når kontrollelementet svikter så totalt som de nok en gang ser ut til å ha gjort i Oslo kommune, er det like mye svikt i styringssystemene som i kontrollvirksomheten. Forholdet mellom styring og kontroll, som er elementene i moderne internkontroll er 80/20. Det er 80 % styring og 20 % kontroll.

En offentlig virksomhet kan styre på kompetanse, åpenhet, kapasitet, risiko, etisk refleksjon og avtaleoppfølging. Dersom dette ikke gjøres blir internkontrollen redusert med minst 80 %.

Da gjenstår de regulære kontrollen som kollegakontroll, regelverkskontroll, varemottak, fakturakontroll, habilitetskontroll og kvalitetskontroll. Det representerer kun 20 % i en moderne interkontroll. Denne svikten er ofte årsaken til at helt andre enn enheten selv oppdager uregelmessighetene, ikke minst en kollega som varsler eller en kritisk journalist som begynner på sin historie.

Etisk refleksjon

Det er på tide at styringselementet i offentlige virksomheter blir tatt på alvor. Ikke minst etisk refleksjon. Alt for mange ledere forventer at medarbeiderne skal falle ned på riktig side i en etisk reaksjon, uten at medarbeiderne har fått anledning til å reflektere over egne risiko-områder i utførelse av arbeidsoppgavene. Flere offentlige virksomheter er medlem i Transparency International, Norge. Gjennom nettopp dette medlemskapet får virksomheten spesialkompetanse og veiledning til å drive etisk refleksjon og andre korrupsjonsforebyggende tiltak.

Stadig flere virksomheter satser på å styre gjennom økt kompetanse i form av ny kunnskap og nye ferdigheter. Verdien av kompetanseelementet i virksomhetsstyringen er ofte underkommunisert. Kompetanse gir kapasitet til å håndtere alle livets utfordringer også arbeidslivsutfordringene.

Åpenhet viktigst?

Det er også nødvendig å peke på åpenhet som kanskje det viktigste styringselementet i offentlig virksomheter. Åpenhet er lovfestet gjennom lovgivning om offentlighet og prinsippet om mer-offentlighet. Åpenhet er kun farlig for den som har noe å skjule. Når kritiske journalister har avslørt hemmelige møter, og konsulentfirmaet, BDO en total mangel på dokumentasjon i den den kommende skandalen om Boligbygg i Oslo kommune, viser det seg nok en gang at åpenhet er lite påaktet.

Gjennom større oppmerksomhet på kompetanse, etisk refleksjon, åpenhet og dokumentasjon kan fremtidige skandaler om økonomiske misligheter og korrupsjon forebygges og dermed sikre at felleskapets midler kommer befolkningen til gode. Dette viser også rapporten fra BDO. Rapporten peker på en rekke sentrale mangler ved Boligbyggs kjøp- og salgsaktivitet, herunder manglende risikovurderinger, manglende retningslinjer på kjøpsområdet, manglende kompetanse til å forstå risikobilde, manglende opplæring i etiske retningslinjer, habilitetsutfordringer, antikorrupsjon.

Tillit og moderne internkontroll er to sider av samme sak. I de virksomhetene som har god internkontroll gjennom god styring og effektive kontroller, er grunnlaget for høy grad av tillit til stede. I forkant av enhver tillitserklæring er det nødvendig med en vurdering om grunnlaget for tilliten man ønsker å etablere er til stede.

Bli den første til å kommentere på "Historien gjentar seg – denne gang er det Boligbygg i Oslo"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.