Kompetanse – foren eder!

Anbud365:Kompetanse – foren eder!Anbud365 regner med at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) tar grep og sikrer at Standard Norges kompetanse og internasjonale nettverk kan være til hjelp for landets offentlige innkjøpere i tett og effektivt samarbeid med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) (foto: David Castillo Dominici /Scanstockphoto.com).

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Bruk av omforente, internasjonale standarder gjør at digital kommunikasjon flyter sømløst over landegrensene. Få, om noen, ofrer det en tanke når vi handler og kommuniserer på nett. Det internasjonale som har pekt og peker i felles retning er suksessfaktoren. Nå er det offentlige anskaffelsers tur – omforente, internasjonale standarder bør legges til grunn ved krav som skal bidra til det grønne skifte. Mangel på tid, ressurser og kompetanse må ikke stå i veien. En forutsetning er at to ledende kompetansemiljøer finner hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer – Standard Norge og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). De er ikke helt i mål.

I Anskaffelsesutvalgets første delutredning forekommer ordet «standard» 363 ganger. Og under kapitlet «grønn omstilling» finner vi § 2-3 Standardiserte minimumskrav: «Departementet kan gi forskrift om standardiserte minimumskrav ved gjennomføringen av offentlige anskaffelser.»

Standardiserte minimumskrav

Riksrevisjonen har anbefalte at det blir vurdert standardiserte minimumskrav på de prioriterte områdene som er identifisert i handlingsplanen for grønne offentlige anskaffelser. Og Anskaffelsesutvalget skriver:

– En av de største barrierene for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser er mangel på tid, ressurser og kompetanse hos offentlige innkjøpere til å ta hensyn til klima og miljø i sine anskaffelser. Standardiserte minimumskrav vil kreve mindre kapasitet og kompetanse hos den enkelte oppdragsgiver. De kan også gjøre markedet mer forutsigbart for leverandører og bidra til at det er tilstrekkelig med tidlige brukere for nye løsninger i markedsintroduksjonsfasen. Standardiserte minimumskrav kan derfor medvirke til å fremme innovasjon av klima- og miljøløsninger.

Sirkulærøkonomi

For noen dager siden lanserte Standard Norge de første ISO-standardene for sirkulær økonomi. Standardene kan, heter det, hjelpe alle typer virksomheter med å jobbe mer sirkulært. De definerer viktige begreper og beskriver overordnede prinsipper for sirkulær økonomi – hvordan alle typer organisasjoner og virksomheter kan legge om sin produksjon eller tjenesteyting i sirkulær retning, og viser hvordan graden av sirkularitet kan måles.

Dermed har Standard Norge lagt ytterligere til sitt tilbud om standarder til bruk ved offentlige anskaffelser. Mange av disse er internasjonale. Standard Norge etablerer gjerne skyggekomiteer når de internasjonale standardiseringsorganisasjonene tar til å arbeide ut nye standarder.

Omforente, internasjonale standarder

Standarder er samtidig et begrep som på den ene siden inngir tillit. Er noe en standard er det ok og trygt. På den annen side er det ikke godt å vite hva en standard er, hvordan man skal kategorisere innholdet i begrepet. Men, som det ble eksemplifisert ved Standard Norges nylige arrangement: Hadde man ikke bygget kjøleskap etter internasjonale standarder kunne man tenke seg at det ble vanskelig å få tak i et kjøleskap som passet inn hos deg og inn i stikkontakten hos deg. En internasjonalisert verden, der handel krysser landegrenser, forutsetter omforente internasjonale standarder.

På anskaffelsesområdet er både digitalisering og de grønne skiftet eksempler på forhold som opphever nasjoners grenser. Her trengs en felles oppskrift på det som skal lages, konstrueres, dels for at digitaliseringen skal virke i praksis, dels for at veien frem til det grønne skiftet skal være en vei som fører til resultater. I liten grad er nasjonale ordninger eller standarder noe særlig til hjelp.

Ikke en nasjonal greie

PEPPOL (Pan European Public Procurement Online) var et norskledet EU-prosjekt innenfor e-handel som har gjort det like enkelt for leverandører å levere tilbud og drive handel med offentlige oppdragsgivere i andre EU-land som i sitt eget hjemland. Byggesteinene er omforente standarder. Og det er sagt at uten standardisering er ikke digitalisering særlig interessant. Standarder trengs for å kunne kommunisere enklere enn på «gammelmåten».

Det grønne skiftet er heller ikke en nasjonal greie. Kloden er felles. Og vi må forsikre oss om at vi er på rett vei når utfordringer skal løses. Utslipp og klimaendring er begreper – med dramatisk innhold, som hele verden er engasjert i. Vitenskapen har påpekt tiltak som er aktuelle, og offentlige anskaffelser utpekt som et verdifullt verktøy for å nå målene.

Kompensere manglene

Mangel på tid, ressurser og kompetanse hos offentlige innkjøpere til å ta hensyn til klima og miljø i sine anskaffelser kan således være kritisk. Vi har heller ikke all verdens tid. Det er grunnen til at Anskaffelsesutvalget tar til orde for standardiserte minimumskrav. Brukes disse, kompenseres manglene, det blir enklere. Samtidig er det viktig at alle drar i samme retning, dvs. det må i tilfelle til sams, felles standarder. Helst burde disse være internasjonale, slik at alle krav som ble stilt i hele verdens offentlige anskaffelser pekte i samme retning.

Ikke minst vil leverandørmarkedet være begeistret for å møte ens krav. Det er jo næringslivet som skal «oppdras», noe hver enkelt bedrift gjerne er med på om det kan skaffe dem offentlige kontrakter. Stort sett, i alle fall. Motsatt er ulike krav fra virksomhet til virksomhet lite populært og kostnadsdrivende. I dag er det dessuten en rekke leverandører som konkurrerer utenfor Norges grenser. Det i seg selv motiverer bruk av internasjonalt omforente standarder.

Løfte i flokk – i samme retning

Det er vårt håp at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), når de skal snekre sammen en ny anskaffelseslov, legger til grunn bruk av standardiserte minimumskrav ifm grønne anskaffelser. Og at det stilles krav om at standardene er internasjonale. Riktignok er ikke Norge medlem av EU, men hele vår økonomi er internasjonalt eksponert. Næringslivet trenger forenklinger i anskaffelses-sammenheng – det komplisert nok som det er allerede.

Men mest av alt er det grønne skiftet av en slik karakter at verden ikke lykkes med å få det til med mindre det løftes i flokk, og at løftet er harmonisert fra land til land. Å «løfte» gjennom anskaffelseskrav i hytt og vær fører ikke frem, noe det må gjøre. Retningen må være felles.

Tettere samarbeid DFØ Og Standard Norge

Standard Norge er en norsk privat medlemsorganisasjon som utfører standardiseringsoppgaver. Organisasjonen er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Gjennom sitt datterselskap, Standard Online, selges bl.a. standarder.

«Sareptas anskaffelses-krukke» her i landet er derimot Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det at Standard Norges standarder koster penger, gjør samarbeidet med DFØ mindre strømlinjeformet enn det burde være – og fremover må være, slik Anbud365 ser det. Vi regner med at NFD tar grep her og sikrer at Standard Norges kompetanse og internasjonale nettverk kan være til hjelp for landets offentlige innkjøpere i tett og effektivt samarbeid med DFØ. Grus i skoene bør fjernes. Digitalisering og det grønne skiftet trenger det – kanskje mer enn noensinne før om det offentlige anskaffelsesverktøyet skal få vise hva det duger til i denne sammenheng.

Bli den første til å kommentere på "Kompetanse – foren eder!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.