På vei til nytt hjem og til nye muligheter for anskaffelsesområdet

Anbud365: På vei til nytt hjem og til nye muligheter for anskaffelsesområdetDifis anskaffelsesmiljø skal flytte til et direktorat under – for tiden - finansminister Siv Jensens auspicier, Direktoratet for økonomi, styring, ledelse og organisering (DFØ). Det gir muligheter – og økt prestisje (foto: (Rune Kongsro)

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Anskaffelsesavdelingen i Difi skal på flyttefot og, etter planen, være godt installert i sitt nye hjem kommende årsskifte. At man flytter fra ett til et annet direktorat er egentlig ikke mye å skrive om utover selve flyttingen. Men i dette tilfellet værer vi litt mer enn bare en flytting. I det nye hjemmet skal anskaffelsesfolkene leve sammen med eksperter på å nå frem til toppledere (topplederforankring), på offentlig økonomi (statistikk) og på styring (anskaffelser som styringsverktøy). Her er det synergi-muligheter på områder som er en utfordring for offentlige anskaffelser i dag – men kanskje ikke i all evighet?

Ved St.Hanstider i år ble det kjent at regjeringen har besluttet at fagområdet offentlige anskaffelser skal bli en del av Direktoratet for økonomi, styring, ledelse og organisering (DFØ). Tidligere har regjeringen vedtatt å opprette et digitaliseringsdirektorat, som samler Difi og Altinn. Også Difis avdelinger for ledelse og utredning og analyse, med om lag 50 ansatte, skal inn i DFØ. De omorganiserte direktoratene skal være i drift 1. januar 2020.

Begrunnelsen for å flytte fagområdet anskaffelser til DFØ er, ifølge næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, å få et samlet og styrket miljø innen økonomistyring, ledelse og organisering av offentlig sektor. Dette er viktig for å nå målene vi har satt på anskaffelsesområdet, understreker han.

Dette var ikke noen kioskvelter av en nyhet da den ble publisert. Men det er likevel grunn til å dvele litt ved hva denne flyttingen av anskaffelsesområdet kan bety. Vi tenker i første rekke på hvilke synergier det kan tenkes å være i det nye «hus» – til beste for fagområdet anskaffelser.

Ikke eget direktorat, men …

På denne plass har vi tidligere – flere ganger – argumentert for at anskaffelsesområdet er av så stor betydning for verdiskapingen og at det legitimerer etablering av et eget direktorat. Forvaltning av årlige 500 milliarder understreker denne betydningen. Og anskaffelsesområdet er i behov av og bør gis et løft, både når det gjelder kompetanse, prestisje og muligheter for å få ledere til å erkjenne at anskaffelser hører hjemme på ledermøtene.

Vi ser at det å etablere et nytt direktorat i en tid da det politiske mantra for regjeringen er effektivisering, kan ha sine sider som de styrende ikke uten videre lar seg begeistre av. Selv om det i vårt anliggende ikke var snakk om økt stab, men rett og slett en «oppgradering».

Hva skal vi så tro om flyttingen til DFØ – særlig sett i lys av det nyss nevnte standpunkt om eget direktorat?

Synergimuligheter

Egentlig er det ikke så vanskelig. I går (torsdag 12. september) publiserte vi et intervju med avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difis avdeling for offentlige anskaffelser. Han peker på synergi-muligheter som er svært interessante. Vi støtter ham i disse vurderingene.

Å få topplederne til å se at anskaffelsene i deres virksomhet er av så stor økonomisk og strategisk betydning at de hører hjemme på nabokontoret og i ledermøtene har – med noen hederlige unntak – vært en seig materie. Ikke det at direkte uvilje er registrert, men toppledere er travle folk, de har mye og mangt å forholde seg til. Da må det legges opp den rette pedagogikk for å trenge gjennom til dem om anskaffelsesområdets betydning. Det er det meget sterkt behov for, ikke minst med regjeringen stor og mange forventninger til innkjøperne.

Pedagogikk og toppledere

At Difis ledelsesmiljø og anskaffelsesområde samles under DFØ-hatten, kan bidra til at pedagogikkutviklingen skyter fart. Vi vil tro at de 50 i ledelsesmiljøet representerer den kunnskapen som skal til for at toppledernes øre nås. Slik forankring vil i så fall bli et gjennombrudd for en viktig brikke i arbeidet med å leve opp til regjeringens forventninger på området. Og det er jo slik at det som er på toppledernes agenda, innebærer muligheter. Er man der ikke, er det en mye lengre vei å gå.

Et annet «hull» er tilgangen på statistikk. Av en eller annen grunn er god statistikk på anskaffelsesområdet en mangelvare. Ikke bare Norge, men også her. Statistikk er svært viktig, det er et nødvendig bidrag til å gjøre best mulige anskaffelser. Vi vil tro at miljøet i DFØ kan være en god bidragsyter i arbeidet med å bedre statistikk-kvaliteten på anskaffelsesområdet.

Prestisjeløft

Vi vil også legge til – for egen regning – at flyttingen til DFØ betyr at anskaffelsesområdet kommer med i et direktorat som rapporterer til Finansdepartementet. Det er ingen tvil om at dette innebærer et prestisjeløft for anskaffelsesområdet og alle dem som har med anskaffelser å gjøre omkring i det ganske land – på tvers av alle forvaltningsnivåer. Ved siden av Statsministerens kontor er Finansdepartementet og Utenriksdepartementet de tyngste miljøene i en regjering. For anskaffelsesområdet kan flyttingen dermed også bety overføring til et miljø der betydningen av anskaffelser går direkte inn i eierdepartementets hovedanliggende – økonomiforvaltning.

Det er en interessant flytting. Vi har lov til å ha forventninger, selv om regjeringen ikke tok skrittet fullt ut og etablerte anskaffelsesdirektoratet. Denne gang.

Bli den første til å kommentere på "På vei til nytt hjem og til nye muligheter for anskaffelsesområdet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.