Verktøy for skjerpede miljøkrav på plass

Anbud365: Verktøy for skjerpede miljøkrav på plassIngen tvil om at skjerpede regler og betydelig bedre og mer tilgjengelig hjelp i form av nylansert veiviser fra DFØ gir store forventninger om et langt bedre utfall i neste anskaffelsesundersøkelse når det gjelder det å stille miljøkrav. Det er vanskelig å se for seg noen som taper på det. Her er det bare vinn, konstaterer Anbud365 )illustarsjon: Markus Gann /Scanstockphoto.com).

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) I går kom en ny utgave av Kriterieveiviseren til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) i lett tilgjengelig, praktisk og digital drakt. Klar til bruk når miljøkrav og – kriterier skal tas i bruk i det offentlige innkjøps-Norge. Dermed tyder alt på at det effektive verktøyet i arbeidet med det grønne skiftet som det offentliges anskaffelser er, i mye større grad blir tatt i bruk. Det trengs. Og snart skjerper regjeringen kravet til miljø i anskaffelser. Kompetansemulighetene kom en uke før høringsfristens utløp. Nå kan regjeringen gjøre, som mange ønsker, å vise tillit til den kompetente innkjøper. Faglig sentraldirigering fra politiske myndigheter kan nå legges bort.

Til uken løper høringsfristen ut for regjeringens forslag til hvordan man skal innrette regelverket for å sikre enda mer trykk på offentlige anskaffelser som verktøy i det grønne skiftet. I og med at 16% av CO2-utslippet kan relateres til det offentliges anskaffelser, er det ikke rart at ambisiøse myndigheters øyne retter seg mot innkjøpsarbeidet.  Og som kjent, det haster med å få kuttet utslipp for å nå de internasjonalt forpliktende målsettingene.

Men å stramme til regelverket er bare en del av hva som skal til. Så vel anskaffelsesundersøkelsen til DFØ og undersøkelser i regi av Riksrevisjonen har fortalt at omfanget av miljøkrav i anskaffelser ligger godt tilbake å ønske. Skal Norge lykkes med bruk av anskaffelses-verktøyet, må det mer til enn regelskjerping. Det dreier seg om kompetanse og ressurser.

Eksperter og veiledning

Kompetansespørsmålet kan løses på to måter. Den ene er å skaffe til veie ressurser som gjør at virksomhetene til enhver tid har tilgjengelig eksperter på området. For noen er nok dette en mulighet, men neppe for særlig mange. Egentlig er vel det grønne skiftet så viktig at svært mange burde prioritere ressurser til formålet, også slik at anskaffelsene tydelig bar preg av å være grønne, ta hensyn til gjeldende kunnskap osv.

Det er vel helst den andre måten, å gi så mye kompetansestøtte til de offentlige innkjøperne som mulig, som er den realistiske hovedveien å gå. Det utelukker jo langt fra ekspertsporet.

Den oppdaterte Kriterieveiviseren fra DFØ, som ble lansert i går, er kompetansestøtte. Med utgangspunkt i erkjennelsen av at den enkelte innkjøper eller innkjøpermiljø ikke kan alt om alt, er det i veiviseren en lang rekke helt konkrete hjelpetiltak på område etter område. Den er blitt til gjennom en lang prosess, dere så vel innkjøpere som leverandørmarkedet har vært tett på. Formålet har vært å gjøre det digitale verktøyet så praktisk nyttig i hverdagen som råd er.

Fortjenstfullt

Det er et fortjenstfullt arbeid divisjonsdirektør Dag Strømsnes og hans stab i DFØ her har utført. Det er nå fem-seks år siden den første utgaven av veiviseren så dagens lys. Med andre ord er dette med veiledning når det gjelder miljøkrav intet nytt hos DFØ. Nå har riktignok denne regjeringen, som regjeringer tidligere, sendt av sted marsjorde om behov for hjelp til innkjøpere i deres arbeid med å bidra i det grønne skiftet. Det har bare stimulert DFØ til ytterligere innsats.

Interessant nok er det slik at DFØs arbeid med denne veiviseren og den handlingsplanen for samme formålet som er utviklet, har vekket internasjonal interesse. Både OECD og UNEP (FNs miljøprogram) har invitert til og fått orientering om hva Norge steller med. Det gjør man selvsagt ikke alene for å tekkes en nasjon i verdens utkant.

Et slags nav

Kriterieveiviseren er et slags nav i arbeidet med miljøkrav og – kriterier. Derfor er det viktig at den er praktisk tilgjengelig og enkel å bruke. Suksessen vil avhenge av i hvilken grad man lykkes i å ha fått til et verktøy som tilfredsstiller et innkjøpermiljø der tid og ressurser ikke er nok til å kunne studere veiledninger side opp og side ned i lengre tid. Ingen skal imidlertid kunne i særlig grad etter hvert hevde at de ikke visste om veiviseren. Det er lagt opp til en serie med webinarer der det skal informeres om verktøyet uten å måtte bruke tid på reise til og fra Oslo. Digitale muligheter tas selvsagt effektivt i bruk i kommunikasjonsinnsatsen.

Et vesentlig poeng er det at leverandørene har vært med i utviklingen av veiviseren. Det er jo leverandørene, enten de produserer eller bare leverer – eller begge deler – som skal bli «grønne». Og fra det hold hører man fra tid til annen ve-klager over at de har utviklet grønne løsninger, men det offentlige etterspør ikke disse – ofte er det bare pris som gjelder, heter det. Det er riktig at det offentlige skal gå foran. Først og fremt dreier det seg om å stille krav. Ved at alt hva næringslivet driver med, er langt framme i skoene i miljøsammenheng, går samfunnet effektivt i retning av den grønne fremtid.

Gir oss tro

Når det offentlige ikke fullt ut gjør det i dag, skyldes det mangel på kompetanse og ressurser. Derfor er en praktisk, vel tilrettelagt kriterieveiviser så viktig. Det vil hjelpe, det gir oss tro på at offentlige anskaffelser kan bli enda bedre driver i retning av det grønne skiftet enn tilfellet er i dag.

Og en ting til. Ikke få leverandører leverer til offentlige kjøpere spredt over det ganske land, i hvert fall ut over egen kommunegrense. Når hver virksomhet har sine egenproduserte krav, eller bruker krav ulikt, må selvsagt interesserte tilbydere rette seg etter dette. Enten ved å droppe å levere tilbud eller å bruke tid og ressurser på stadig nye varianter. Begge deler taper det offentlige på. I første tilfelle blir konkurransen svakere, i annet tilfelle blir produktene dyrere. Og veien frem til det grønne skiftet blir mindre effektivt unyttet.

Vise tillit

Vi ser av høringsuttalelsene til regjeringens forslag til skjerping av miljøkravene i regelverket at mange avviser altfor mye styring fra sentralmakten. Det ene av de tyngre argumentene er selvsagt – som ventet – kommune-Norges beskyttelse av den kommunale råderett. Det andre er imidlertid – i denne sammenheng – kanskje enda mer viktig: Man ber om at kompetente innkjøpere vises tillit. Regjeringens «skal-krav» om minimum 30% vekting av miljøkrav i alle anskaffelser har derfor omtrent null mulighet til å nå fram. Det er alternativer i regjeringens forslag som innebærer tillit til den enkelte innkjøpers klokskap og kunnskap som vinner frem.

Anbud365 er glade for at høringsinstansene løfter frem en tro på innkjøperne. Nå får de også en oppdatert Kriterieveiviser til hjelp, samtidig som de generelt og gjennom markedsdialog kan tilpasse krav og kriterier til hva som er mulig lokalt i det enkelte marked – så nær det ønskelige som råd er.

En helt unødvendig risiko

Ingen tvil om at skjerpede regler og betydelig bedre og mer tilgjengelig hjelp i form av nylansert veiviser gir store forventninger om et langt bedre utfall i neste anskaffelsesundersøkelse fra DFØ når det gjelder det å stille miljøkrav. Det er vanskelig å se for seg noen som taper på det. Her er det bare vinn. Om regjeringen velger en regelskjerping som viser mangel på tillit til innkjøpere og deres økende kompetanse, innebærer det en risiko. Etter vårt skjønn helt unødvendig.

Bli den første til å kommentere på "Verktøy for skjerpede miljøkrav på plass"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.