• Leverandører
 • Merkur Grafisk AS
  Stratos Kultur & Event AS
  Sverre W. Monsen AS
  Bartnes AS
  NOHA NORWAY AS
  Zone Security AS

Nå er Anskaffelsesakademiet en realitet – avtale undertegnet i dag

Anbud365: Nå er Anskaffelsesakademiet en realitet – avtale undertegnet i dagStatssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeridepartementet fortalte på Anskaffelseskonferansen om den nye risikoordningen og den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

Anskaffelsesakademiet er på en realitet. Den formelle avtalen mellom partene ble underskrevet i dag på Anskaffelseskonferansen til Difi. Dermed foreligger et tilbud om utdanning på akademisk nivå innenfor faget offentlige anskaffelser, i tillegg er det planer om 12-15 doktorgrader som skal drive forskning på området. Regjeringen har signalisert sin støtte til akademiet.

Avtalen om etableringen av Anskaffelsesakademiet ble undertegnet av en lang rekke institusjoner og organisasjoner: Difi, Høgskolen i Molde, NTNU, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Oslo, NHO, KS, Virke, LO og Sykehusinnkjøp. NHOs adm. dir Kristin Skogen Lund lovte for øvrig å bevilge 100 000 kroner til akademiet neste år.

Skogen Lund mente etableringen av akademiet var en milepæl i satsingen på kompetanse i offentlige anskaffelser. Blant de poengene hun trakk fram i sitt foredrag på konferansen, var at det nettopp var kompetanse og profesjonalisering bedriftene etterlyste. Hun påpekte også behovet for å satse på de små og mellomstore bedriftene.

Stortingsmeldingen

Akkurat det poenget hadde statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeridepartementet med seg da han fortalte om innholdet i den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Den kommer neste år, kanskje allerede til våren.

Temaene i meldingen vil være digitalisering, økt innovasjon, samfunnsmessige hensyn som miljø, klima og sosiale hensyn, kompetanse og profesjonalisering. Spørsmålet om den hevede nasjonale terskelverdien er ikke tema for meldingen, som departementet er godt i gang med. Han ønsket innspill til arbeidet med meldingen, og varslet at det vil bli arrangert innspillsmøter over nyttår.

Bruk handlingsrommet

Hiim var opptatt av mulighetene i anskaffelsesregelverket, og oppfordret til å ta i bruk hele handlingsrommet. Innovasjon er viktig, sa han, og minnet om ordningen med risikoavlastning som Innovasjon Norge bestyrer. Fra og med neste år kan også innkjøpere dra nytte av den.

Direktøren i Difi, Steffen Sutorius, var også opptatt av de mulighetene som ligger i offentlige anskaffelser som omstillingsverktøy. Han kunne imidlertid opplyse at bare 20% av statlige og 30% av kommunale virksomheter benyttet offentlige anskaffelser som strategisk verktøy for å effektivisere.

Han oppfordret innkjøperne til å stille færre spesifikke krav i sin konkurransegrunnlag, satse mer på innovasjon og bruke markedets kompetanse til å finne nye løsninger for velferdstjenester. Anskaffelsesområdet er et kraftfullt verktøy, poengterte han, og slo fast at anskaffelsesarbeidet passet utmerket inn i det som er Difis visjon – Difi får omstilling til å skje.

300 x 300

Be the first to comment

on "Nå er Anskaffelsesakademiet en realitet – avtale undertegnet i dag"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*