• Leverandører
 • Lindorff
  Invent AS
  Leaseplan Norge AS
  Zone Security AS
  Stratos Kultur & Event AS
  NHD AS

Nå kommer vegvesenets karakterbok for entreprenører

Per i dag er karakterboka til Statens vegvesen bare utviklet til å kunne brukes på entreprisekontrakter. På bildet, Bettina Sandvin, leder for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse. Dårlige karakterer på utførelsen av et prosjekt kan slå negativt ut ved neste anbud. Karakterboka for samarbeid med entreprenører og konsulenter ble presentert for bransjen i oktober i fjor. Nå tas den i bruk.

– Karakterboka skal dokumentere erfaringer med leverandører gjennom oppdraget. Disse erfaringene vil ha betydning i senere anskaffelsesprosesser, forteller Bettina Sandvin, leder for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet, til vegnett.no.

– Hensikten med karakterboka er at godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse. Erfaringer vil bety noe for tildeling av framtidige kontrakter, sier Sandvin som leder seksjon for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Tanken er at det er feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb. Nå starter alle på null ved nye anbud. Det gir dårlige incentiver til å være seriøs og å gjøre en god jobb.

Vil systematisere erfaringer

Praktisk innebærer dette at Vegvesenet vil systematisere erfaringer underveis i byggeprosjekter og i driftskontrakter. Dette skal være godt begrunnede anmerkninger, og det skal være fullt innsyn mellom partene.

Vegvesenet mener dette over tid vil gi en bedre anleggsbransje. For det første vil karakterboka styrke den seriøse bransjen. Det vil lønne seg å levere kvalitet. For det andre skal det koste noe å levere dårlig på helse, miljø og sikkerhet.

Alle prosjekter uavhengig av størrelse skal ha karakterbok, både «laveste pris»-prosjekter og prosjekter med flere tildelingskriterier – riks- så vel som fylkesveg-prosjekter.

Gjensidig evaluering

Samarbeidsmøter skal blant annet inneholde en gjensidig evaluering basert på skriftlige rapporter. Heretter er karakterboka utgangspunkt for evalueringene. Rekkefølgen er at byggherren kommenterer aktuelle forhold. Leverandøren får deretter mulighet til å komme med kommentarer. Dersom leverandøren ønsker å evaluere på noe annet enn det som fremgår av karakterboka, skal dette føres særskilt i referatet fra det aktuelle samarbeidsmøtet.

Per i dag er karakterboka bare utviklet til å kunne brukes på entreprisekontrakter. I løpet av mars vil karakterboka også kunne brukes på driftskontrakter, og før sommeren 2018 skal den også kunne tas i bruk på konsulentkontrakter.

300 x 300
Generell annonse 300×300

Be the first to comment

on "Nå kommer vegvesenets karakterbok for entreprenører"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*