Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten - juli (II) 2019

Skriv ut artikkelen

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser og andre viktige nyheter innenfor anskaffelsesretten siden sist.

I dag: Advokatfullmektig Jarand Stolpestad

Særegent for juli 2019 er at domstolene og andre aktører på området, i likhet med de fleste av oss, har avviklet ferie. Foruten tre saker fra KOFA, har det vært en svært rolig måned sett fra et anskaffelsesrettslig perspektiv. 

KOFA-avgjørelser

●        KOFA 2018/142
Saken gjaldt Tromsø kommunes anskaffelse av ny barne- og ungdomsskole, samt renovering av eksisterende gymsal og basseng.

Klager anførte at kommunen hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt to dager etter vedståelsesfristens utløp. KOFA fant at det ikke hadde skjedd noen “vesentlig endring av grunnlag for konkurransen eller leverandørens opprinnelige tilbud”, og anførselen førte ikke frem.

Klager anførte videre at kommunen hadde brutt forskriften ved kun å anmode valgte leverandør om utsettelse av vedståelsesfristen. Da de øvrige tilbyderne verken var avvist eller hadde fått sine tilbud forkastet, kom KOFA til at manglende anmodning om forlengelse var i strid med forskriften.

KOFA konstaterte videre at det forelå et brudd på forskriften i form av manglende bruk av ESPD-skjemaet som reguleres av forskriften del III (dette er obligatorisk for konkurranser som reguleres av forskriften del III), men kom likevel til at dette ikke var grunn til avlysning da kontrakt allerede var inngått og bruken av ESPD-skjema ikke ville påvirke innholdet i tilbudene.

Avslutningsvis la KOFA til grunn at valgte leverandørs tilbud inneholdt et vesentlig forbehold mot å overta risikoen for forhold ved grunnen, og at Tromsø kommune hadde brutt regelverket ved ikke å avvise tilbudet fra konkurransen.

●        KOFA 2019/23
Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om kontrakt for ombyggingsarbeid ved Måløy videregående skole. Klager anførte at fylkeskommunen hadde brutt forskriften ved å endre en lovlig tildelingsbeslutning, og avvise klager fra konkurransen under henvisning til manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om minst ett referanseprosjekt av “tilsvarende størrelse” som det utlyste oppdraget. Klagers referanseprosjekt utgjorde kun ca. halvparten av det utlyste oppdragets kontraktsverdi og omtrent en tredjedel av det aktuelle oppdragets berørte areal. Klager hevdet at differansen i byggetid måtte tas i betraktning ved tolkningen av “størrelsen”, og viste i denne sammenheng til at referanseprosjektet viste en produsert verdi per måned som var sammenlignbar med det utlyste oppdraget. Da kvalifikasjonskravet var formulert som et krav om et referanseprosjekt av tilsvarende “størrelse”, kom KOFA til at leveringskapasitet per måned ikke fullt ut dekker samme hensyn som en vurdering av referanseprosjektets verdi. Anførselen fra klager førte ikke frem og klagen ble avvist.

●        KOFA 2019/442
Stavanger kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av IT-tjenester. Klager anførte prinsipalt at kommunen ikke skulle ha avvist klager fra konkurransen da konkurransegrunnlaget var uklart hva gjaldt utformingen av kvalifikasjonskravene og kravspesifikasjonene. Subsidiært anførte klager at kommunen hadde plikt til å avlyse konkurransen ettersom konkurransegrunnlaget ble uklart av spørsmål- og svar fanen. KOFA fant at klagers anførsler klart ikke kunne føre frem og avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemda.  

Bli den første til å kommentere på ""

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.