30% av de som kjøper, kjenner lite eller ingenting til innkjøpsregelverket

Anbud365: 30% av de som kjøper, kjenner lite eller ingenting til innkjøpsregelverketKommunedirektør Kristian Skålhavn i Vestnes kommune har fått resultatet av en anskaffelsesrevisjon i fanget - med en lang rekke forbedrings-anbefalinger (foto: Vestnes kommune).

Skriv ut artikkelen

Nær 30% av de ansatte i Vestnes kommune som handler inn varer og tjenester for kommunen, har lite eller ingen kjennskap til regelverket. Heller ikke alle bestillere og innkjøpere i kommunen syns de har nok kunnskap om kommunens innkjøpsreglement. I tillegg er nær 40% av bestillerne og innkjøpere lite kjent med eller kjenner ikke til habilitetskravet til dem. Dette avdekkes i en revisjonsrapport med åtte konkrete råd til forbedringer, deriblant at kommunen i det hele tatt må sørge for tilstrekkelig og god nok innkjøpskompetanse.

Møre og Romsdal-kommunen Vestnes har nær 7000 innbyggere. I fjor foretok Møre og Romsdal Revisjon en forvaltningsrevisjon av sider ved anskaffelsespraksis i kommunen. Resultatet ble en rekke anbefalinger. Kommunen bør, heter det bl.a., sikre at det blir utarbeidet fullstendige anskaffelsesprotokoller. Tester på innkjøpsområdet i Vestnes kommune i 2019, 2020 og 2021 viste, ifølge revisjonsrapporten, at kommunen ikke hadde og ikke har tilstrekkelig god rutine på å føre anskaffelsesprotokoller der dette var påkrevd.

Bør sikre nok kompetanse

En annen anbefaling er at kommunen bør sikre at ansatte som foretar innkjøp har nødvendig kunnskap i anskaffelsesregelverket. Resultat av en spørreundersøkelse revisjonsselskapet gjorde, viser at 70,5% av 61 bestillere og innkjøpere har god kompetanse i regelverket om offentlige anskaffelser. Men 18 ansatte som handler inn varer og tjenester for kommunen, har lite eller ingen kjennskap til regelverket.

Heller ikke alle bestillere og innkjøpere opplever at de har tilstrekkelig kunnskap om kommunens innkjøpsreglement. Derfor, heter det, bør kommunen sikre at de blir godt kjent med reglementet.

Kommunen anbefales også å ta en gjennomgang av om de kan øke sin kompetanse i å ta miljøhensyn ved anskaffelser. Revisjonen bemerker at kommunen ikke har en strategi for hvordan de kan bidra til å redusere miljøbelastningen ved anskaffelser.

Skatteattest og habilitet

Kommunen bør likeledes, anbefaler revisjonen, sikre at det blir krevd skatteattest fra valgt norsk leverandør ved anskaffelser som overstiger kr. 500 000. 6 av de 11 innkjøperne som kan foreta innkjøp over kr. 100 000, krever skatteattest fra leverandører ved anskaffelser over kr. 500 000 viser revisjonens undersøkelse.

Likeledes bør alle, heter det, som foretar innkjøp på vegne av kommunen, være godt kjent med habilitetskravet. Spørreundersøkelsen som revisjonen foretok, viste at 60,7% av bestillere og innkjøpere kjenner godt eller svært godt til habilitetskravet til dem ved innkjøp for kommunen. 39,4% eller 24 bestillere og innkjøpere er lite kjent med eller kjenner ikke til habilitetskravet til dem.

Ikke nok tid eller ressurser

Kommunen bør sikre at alle som foretar innkjøp på vegne av kommunen er kjent med at innkjøp skal være basert på konkurranse, anbefaler revisjonen. Kommunen opplever å ikke ha tilstrekkelig med ressurser og tid til å greie å følge opp krav i anskaffelsesregelverket og kommunens innkjøpsreglement, fremgår det av revisjonsrapporten. Dette gjelder spesielt å dokumentere anskaffelsesprosesser, kontrollere at det blir ført anskaffelsesprotokoller og sette seg inn i hvordan de kan velge mer klimavennlige løsninger som kan minimere belastningen på miljøet. Det gjelder også å få tid til å sikre at alle med innkjøpsansvar er klar over habilitetskravet til at de ikke skal handle med nærstående, med venner eller fra selskap de har eierandel i.

Merk: Rapporten fra Vestnes kommune finner du i forvaltningsrevisjonsregisteret til Norges kommunerevisorforbund.

1 kommentar på "30% av de som kjøper, kjenner lite eller ingenting til innkjøpsregelverket"

  1. Hva med innkjøpsregelen ved helseetatene inntil 5 mkr? Man kan vel ikke kreve revisjon og skatteregnskap for ca 100000 kr? Det er jo nesten tap å ha bedrift i Norge. Hvordan skal norske selskaper sitte 3-5 år uten tilstrekkelige inntekter, mens de store grabber alle avtaler?

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.