44 av 49 anskaffelser ikke kontrollert for lønns- og arbeidsvilkår

Anbud365: 44 av 49 anskaffelser ikke kontrollert for lønns- og arbeidsvilkårMeteorologisk institutt, Forsvarsbygg, Statsbygg, Justervesenet og Statens vegvesen har gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i hver sin anskaffelse, ifølge Riksrevisjonens undersøkelse. På bildet direktør Geir Samuelsen i Justervesenet (foto: Kilian Munch).

Skriv ut artikkelen

I 44 av 49 anskaffelser er det ikke dokumentert at det er gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, eller at det var unødvendig å føre kontroll, viser en undersøkelse Riksrevisjonen har gjort. Det er forskriftsfestet at statlige virksomheter skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. De fem anskaffelsene som er kontrollert, fordeler seg på fem forskjellige virksomheter. Ingen av de fem virksomhetene som har utført kontroll, kan dokumentere at de har oppfylt kontrollplikten i alle sine anskaffelser i utvalget.

Riksrevisjonens «Revisjonsrapport om statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser» ble nylig lagt frem. Målet med revisjonen har vært å undersøke om statlige virksomheter etterlever kravene om å kontrollere og følge opp lønns- og arbeidsvilkår i tråd med anskaffelsesregelverket og økonomiregelverket når de kjøper tjenester og bygge- og anleggsarbeider.

Forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller krav om at statlige virksomheter skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Veiledningen til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) omtaler at dersom virksomheten gjør en risikovurdering og avdekker høy risiko for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår, må oppdragsgiver gjøre mer kontroll.

Kontroll i fem av 49 anskaffelser

I 44 av 49 anskaffelser er det ikke dokumentert at det er gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, eller at det var unødvendig å føre kontroll, viser Riksrevisjonens undersøkelser. I fem av anskaffelsene er det gjennomført en kontroll. Anskaffelsene fordeler seg på fem forskjellige virksomheter. Virksomhetene har i hovedsak kontrollert arbeidsavtaler, timelister, lønnsslipper og bankutskrifter. Kontrollene avdekket brudd på lønns- og arbeidsvilkår i tre av fem anskaffelser:

  • I én anskaffelse ble det gjennomført to kontroller av lønns- og arbeidsvilkår hvor det ble avdekket flere brudd og ilagt sanksjoner.
  • I én anskaffelse ble det avdekket brudd, men det er ikke dokumentert at forholdet er rettet opp.
  • I én anskaffelse ble det avdekket brudd som ifølge sluttrapporten ble rettet.

Forskjellig utgangspunkt

Utgangspunktet for de gjennomførte kontrollene var forskjellig. I én anskaffelse var utgangspunktet for kontrollene at virksomheten hadde hatt negativ erfaring med leverandøren tidligere og at det hadde vært en ulykke på byggeplassen. I en annen anskaffelse ble det observert at arbeidstaker ikke hadde tilstrekkelig gode arbeidsforhold.

Én kontroll ble utført fordi virksomhetens rutine sier at de regelmessig skal kontrollere lønns- og arbeidsforhold og to kontroller var del av virksomhetens gjennomføring av kontroller av andre forhold enn lønns- og arbeidsvilkår. Én av kontrollene ble gjennomført på bakgrunn av en dokumentert risikovurdering.

Ingen av de fem virksomhetene som har utført kontroll, kan dokumentere at de har oppfylt kontrollplikten i alle sine anskaffelser i utvalget.

Bli den første til å kommentere på "44 av 49 anskaffelser ikke kontrollert for lønns- og arbeidsvilkår"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.