Råd til kommunene: Anbud for bedre avfallsløsninger

Anbud365: Anbud for bedre avfallsløsningerAmbisjonen om en sirkulær økonomi forutsetter betydelige endringer i avfallsbehandlingen.

Skriv ut artikkelen

Klart råd til kommunene fra konkurransemyndighetene i Norden: Alle kommuner bør bruke anbudskonkurranser for å undersøke om markedet kan tilby bedre og billigere løsninger i avfallsforvaltningen. Og det bør være tydelige skiller mellom utfører og beslutningstaker på avfallsområdet.

De nordiske konkurransemyndighetene har undersøkt konkurransesituasjonen i avfallssektoren, og sett på utfordringer og mulige løsninger for å skape en mer effektiv sektor: «Competition in the waste management sector – preparing for a cirkular economy».

Det fremgår av rapporten at konkurransemyndighetene er overbevist om at konkurranse er et viktig redskap for å nå målene om en mer effektiv avfallssektor. Markedsløsningene er i dag bare utnyttet i varierende grad, og kommuner som ikke legger til rette for markedet, risikere å tape kostnadsfordeler og på lang sikt viktige samfunnsmessige fordeler som innovasjon.

Forslag til tiltak

Konkurransemyndighetene fremmer i rapporten forslag til tiltak som kan forbedre ressursbruken og bidra til at målene for gjenvinning kan nås effektivt. Anskaffelser er en måte å nyttiggjøre seg markedsløsninger.

Alle kommuner bør bruke anbudskonkurranser for å undersøke om markedet kan tilby bedre og billigere løsninger, heter det. Det bør legges til rette for at anbudskonkurransene blir best mulig, gjennom styrking av innkjøpsavdelinger, økt samarbeid mellom kommuner og sterke sentrale fagmiljøer. Noen av de største kommunene kan sikre økt konkurranse ved å dele sine samlede behov i mindre deler.

Konkurranseutsetting

Et skifte fra egenregi til konkurranseutsetting kan gi effektiviseringsgevinster gjennom konkurranse og innovasjon, slår konkurransemyndighetene fast i rapporten. De tar til orde for at relevante organer i de nordiske landene bør evaluere sine anskaffelsesregler. Formålet bør være å forsikre seg om at det er nok oppmerksomhet og insentiv for kommunene til å skape innovasjonsvennlige og kosteffektive anbudskonkurranser.

Konkurransemyndighetene oppfordrer til at det skapes klare skiller mellom kommunenes roller som leverandør av avfallstjenester på den ene siden og deres myndighetsutøvelse på den annen. Den samme avdelingen eller det samme personalet bør ikke samtidig ha ansvar både for myndighetsoppgaver og for tjenesteutøvelse. Kommunale avfallsforetak – og andre markedsaktører – bør ikke delta i den kommunale beslutningsprosessen som gjelder styring, regulering og utforming av kommunens avfallssektor.

Sirkulær økonomi

I et miljø- og avfallsperspektiv er sirkulær økonomi en helt ny tilnærming der færrest mulig av ressursene i avfallet går tapt. Ambisjonen om en sirkulær økonomi forutsetter betydelige endringer i avfallsbehandlingen. Konkurranse er et velprøvd virkemiddel for å skape optimal utnyttelse av samfunnets ressurser, og særlig til å drive frem innovative nyvinninger. EU har beregnet at sirkulær økonomi kan skape flere hundre tusen arbeidsplasser.

Bli den første til å kommentere på "Råd til kommunene: Anbud for bedre avfallsløsninger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.