Advarer mot kredittbevis fra private ratingbyråer i anbudskonkurranser

Anbud365: Advarer mot kredittbevis fra private ratingbyråer i anbudskonkurranserKonkurrensverket, her ved sin generaldirektør, Rikard Jermsten, finansierer årlig oppdragsforskning innenfor konkurranse og offentlige anskaffelser. Det er imidlertid de respektive forfatterne som hefter for innhold og konklusjonene i forskningsrapportene som kommer. (foto: Andreas Eklund).

Skriv ut artikkelen

Når en tilbyders økonomiske stilling skal vurderes i en offentlig anbudskonkurranse, anbefales ikke bruk av kredittbevis utferdiget av private kredittopplysningsselskap. Rådet kommer fra to svenske dosenter som nylig har lagt fram en rapport der krav til økonomisk stilling drøftes. Samtidig stiller de opp et forslag til grunnlag for kriterier for et slikt kvalifikasjonskrav, slik at man best mulig sikrer leveransekvalitet og samtidig god konkurranse.

Konkurrensverket finansierer årlig noe oppdragsforskning innenfor konkurranse og offentlige anskaffelser. Nå foreligger rapporten «Offentlig upphandling, kvalificering och ekonomisk ställning – UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2018:3». Forfatterne er dosentene Tobias Indén och Johan Lundberg, begge ved Umeå universitet. De drøfter balansen mellom økonomiske krav til potensielle leverandører i offentlige anbudskonkurranser og leveransekvalitet og behovet for konkurranse.

De avslutter sine drøftelser med å gi noen forslag til offentlige oppdragsgivere, slik at nevnte balanse blir best mulig. Generelt anbefaler de to dosentene at rammeavtaler bør benyttes der det er egnet. Dersom det dreier seg om anskaffelser av relativt sett lav verdi eller der det er korte kontraktstider, anbefales følgende fire krav: Soliditet av type 1 som er et svensk mål på andelen av foretakets eiendeler som er finansiert med egenkapital. Foretakets evne til å betale sine rentekostnader og dets nettomarginal det seneste året. I tillegg foretakets likvide pengestrøm for den løpende driften.

Nystartede foretak

Når det gjelder nystartede foretak anbefaler de to forskerne at oppdragsgiveren ber om å få de samme opplysningene for en så lang tidsperiode som mulig.

Dersom kontraktstiden er lengre og/eller verdien av anskaffelsen større, anbefales de samme kravene – bare med den forskjell at opplysningene da bør omfatte tre år. Liknende krav bør også, heter det, stilles ved anskaffelser der en ny anskaffelsesrunde av ulike grunner vil resultere i vesentlige merkostnader.

For nystartede foretak gis samme anbefalinger også her – de samme kravene for en så lang periode som mulig.

Kritisk til private ratings

Rapportforfatterne er kritisk til bruken av ulike typer rating eller kredittbevis som dokumentasjon for at potensielle leverandører har en viss økonomisk stilling. Det er grunner for, skriver de, å problematisere det faktum at slike bevis fastsettes av private selskaper uten noe innsyn fra allmennheten. Som utenforstående, uansett om det gjelder en oppdragsgiver eller en leverandør, er det ikke mulig å vite eksakt hva en bestemt vurdering hviler på, heter det. Slikt kan anses som tvilsomt ut fra prinsippet om åpenhet. Ved offentlige anskaffelser anbefales derfor at vurderingen av en tilbyders økonomiske stilling ikke baserer seg på rating gjort av private kredittopplysningsselskaper.

Bli den første til å kommentere på "Advarer mot kredittbevis fra private ratingbyråer i anbudskonkurranser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.