Advokatfirma og direktorat: Ikke lovbrudd – Riksrevisjonen: Lovbrudd og mangel på styring

Anbud365: Advokatfirma og direktorat Ikke lovbrudd – Riksrevisjonen Lovbrudd og mangel på styringDirektoratet for e-helse, brudd på anskaffelsesreglene og statsrådsuttalelse: Nils T. Bjørke (Sp) – t.v. - spurte, helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte.

Skriv ut artikkelen

Direktoratet for e-helse har ikke hatt gode nok rutiner og praksis for anskaffelse og bruk av konsulenter. – Da jeg redegjorde for Stortinget høsten 2020 var det ikke holdepunkter for mistanke om lovbrudd. Dette var basert på direktoratets egen gjennomgang og advokatfirmaet Kluges vurderinger. Riksrevisjonen konkluderer imidlertid med at Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelverket og ikke har god nok styring og kontroll med anskaffelsene. Dette fremgår av et svar fra helse- og omsorgsminister Bent Høie til Stortinget. Nå har han skjerpet direktoratet.

Helse- og omsorgsministeren kom på banen som en følge av et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils T. Bjørke (Sp). Han ville vite hva slags ny informasjon rapporten fra Riksrevisjonen inneholdt om kjøp av konsulenttjenester i Direktoratet for e-helse. Han sammenliknet da med det som kom frem i direktoratets egen utredning. Så lurte han på om statsråden fortsatt stiller seg bak direktoratets konsulentbruk etter at Riksrevisjonen fant regelbrudd ved anskaffelse av konsulenter.

– Riksrevisjonens undersøkelse viser at Direktoratet for e-helse ikke har hatt gode nok rutiner og praksis for anskaffelse og bruk av konsulenter, konstaterte statsråd Høie i sitt svar. Da jeg redegjorde for Stortinget høsten 2020 var det ikke holdepunkter for mistanke om lovbrudd. Dette var basert på direktoratets egen gjennomgang og advokatfirmaet Kluges vurderinger. Riksrevisjonen konkluderer imidlertid med at Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelverket og ikke har god nok styring og kontroll med anskaffelsene.

Brudd på reglene

I 7 av de 14 anskaffelsene Riksrevisjonen har kontrollert, er det brudd på konkurranse- og likebehandlingsprinsippet. Bruddet gjelder der direktoratet har gjennomført nye minikonkurranser for prosjekter som ikke er ferdigstilt, og hvor det i konkurransegrunnlaget gis uttrykk for at det er en spesifikk leverandør som ønskes eller at det ikke er ønskelig at andre leverandører deltar i konkurransen. I 4 av 14 anskaffelser konkluderer Riksrevisjonen med at direktoratet bryter dokumentasjonsplikten ved ikke å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsene, slik som endring av konsulent etter avtaleinngåelse. Dessuten viser Riksrevisjonens gjennomgang at direktoratet ikke sikrer tilstrekkelig kostnadsoppfølging av kontraktene og at det ikke er iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere avhengigheten av enkeltkonsulenter og enkeltleverandører. Høie:

– På bakgrunn av funnene i Riksrevisjonens undersøkelse, har jeg i brev av 5. juli tydeliggjort krav til direktoratets rapportering om gjennomføring og oppfølging av tiltakene som er iverksatt for å bedre anskaffelsespraksis og rutiner for bruk av konsulenter. Videre har jeg bedt om at direktoratet følger opp at rutiner og retningslinjer etterleves og at behov for forbedring av rutiner vurderes kontinuerlig. Denne oppfølgingen omfatter både områdene hvor Riksrevisjonen konkluderer med brudd på anskaffelsesregelverket og der det er behov for å forbedre rutinene for kostnadskontroll og håndtering av avhengighet til enkeltkonsulenter og enkeltleverandører.

Konsulenter og faste ansatte

Direktoratet for e-helse ble etablert i 2016 for å sikre en mer helhetlig og forutsigbar IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren. Regjeringen har store ambisjoner innen området og direktoratet har en viktig rolle i gjennomføring av store nasjonale satsinger. – Dette krever, ifølge helse- og omsorgsministeren, at direktoratet bygger opp et sterkt fagmiljø basert på egne ansatte. I tillegg vil konsulenter kunne fungere som supplement til intern kompetanse og gi mer effektiv ressursbruk, fordi behovet for kapasitet og kompetanse varierer over tid. Jeg mener derfor at bruk av konsulenter kan være et godt virkemiddel for å sikre spisskompetanse og fleksibilitet. Jeg er samtidig opptatt av at direktoratet må finne den riktige balansen mellom innleide konsulenter og faste ansatte.

Bli den første til å kommentere på "Advokatfirma og direktorat: Ikke lovbrudd – Riksrevisjonen: Lovbrudd og mangel på styring"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.