Ålesund skjerper krav til miljø og sosiale rettigheter hos leverandørene

Anbud365: Ålesund skjerper krav til miljø og sosiale rettigheter hos leverandøreneNy anskaffelsesstrategi - med fem mål - i Ålesund kommune. På bildet innkjøpssjef Jonny Indrevåg i kommunen.

Skriv ut artikkelen

Ifølge den nye innkjøpsstrategien til Ålesund kommune skal det stilles strengere krav til miljø, og sosiale rettigheter hos leverandørene. – Det kan kanskje bli dyrere der og da, men vil ofte være billigere på sikt, sier innkjøpssjef Jonny Indrevåg til Sunnmørsposten, og legger til: Vi håper å bruke vår innkjøpsmakt til å påvirke næringslivet. Kommunen skal for øvrig legge den såkalte Oslomodellen til grunn i sin kamp mot useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet.

Dagens Ålesund kommune består av de tidligere kommunene Skodje, Ørskog, Sandøy, Haram og Ålesund. Sammenslåingen skjedde sist årsskifte og forslag til anskaffelsesstrategi for nydannelsen kom på kommunestyrets bord i juni.

I kommunestyrets behandling av forslag til anskaffelsesstrategi ble det vedtatt et tillegg under punktet om samfunnsansvar: I kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv vedtar Ålesund kommune at standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg (Oslomodellen) skal innarbeides i «Anskaffelsesstrategi for Ålesund kommune 2020-2024».

Indrevåg gir i intervjuet med Sunnmørsposten uttrykk for at han ikke er udelt fornøyd med dette vedtaket: – Disse kravene kan i noen tilfeller føre til at mindre bedrifter ikke får være med å konkurrere på lik linje med større bedrifter.

Han fremhever at kommunen stiller relativt strenge, men oppnåelig krav innen bygg og anlegg, både til egne bygg og krav til bygg de leier – og til transport både internt med egne kjøretøy og til leverandørenes distribusjonsløsninger. Dette er to områder som utgjør store deler av miljø og klimagassutslippene i kommunen.

Målene i anskaffelsesstrategien

Det er fem mål i anskaffelsesstrategien:

  • Kommunen skal organisere seg slik at vedtatt anskaffelsesstrategi, forankres og etterleves i alt anskaffelsesarbeid i kommunen.
  • Kommunens anskaffelsesprosesser skal være gjennomsiktige, digitale og etterprøvbare.
  • Kommunens anskaffelser skal dekke relevante behov og ha riktig kvalitet
  • Kommunen skal bidra til innovasjon og markedsutvikling
  • Kommunens anskaffelser skal ivareta samfunnsansvar

Det er også vurdert slik at det skal være oppnåelig å gjennomføre tiltakene og at disse er de viktigste innenfor hvert delmål både i ett fireårsperspektiv, men også for at kommunen skal nå sine langsiktige mål, for eksempel reduksjon av klimagassutslipp med 60 % innen 2030.

I strategien er det helt konkrete krav når det gjelder anskaffelser innenfor en rekke fagområder. Tjenestereiser skal helst foretas i fossile framkomstmidler, og engangsartikler skal som hovedregel ikke anskaffes – gjenbruk skal prioriteres. Før man begynner arbeidet med en anskaffelse skal det vurderes om behovet kan dekkes av noe av det man allerede har. Målet er varer og tjenester av høy kvalitet. Oppgradering eller reparasjon er på dagsorden.

Bli den første til å kommentere på "Ålesund skjerper krav til miljø og sosiale rettigheter hos leverandørene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.