Ambisiøse bærekrafts-mål – innovative, sirkulære anskaffelser hører med

Anbud365: Ambisiøse bærekrafts-mål - innovative, sirkulære anskaffelser hører medKristin Hansen i Møre og Romsdal fylkeskommune er prosjektkoordinator for satsingen Bærekraftfylket Møre og Romsdal og jobber tett med kommunene i fylket for å realisere FNs bærekraftsmål. På bildet Kristin Hansen og seksjonsleder for bærekraftig samfunnsutvikling i fylkeskommunen, Ole Helge Haugen.

Skriv ut artikkelen

Møre og Romsdal fylkeskommune har ambisiøse mål i forbindelse med bærekraft, og et viktig satsingsområde er sirkulær økonomi. Innovative, sirkulære anskaffelser er en naturlig del i arbeidet med å nå målene. Så vel Statsforvalteren i fylket som samtlige kommuner og statlige etater i regionen er invitert til være med i et kommende prosjekt, som nå er under forberedelse. Til høsten er planen å velge ut noen viktige verdikjeder og jobbe med å videreutvikle disse for å muliggjør sirkulære anskaffelser.

Prosjektkoordinator Kristin Hansen i Møre og Romsdal fylkeskommune sier til Anbud365 at de er helt i oppstarten av arbeidet med sirkulære anskaffelser. Men en god del bakgrunnskunnskap som grunnlag for arbeidet er skaffet til veie.

Hun forteller at alle kommunene i Møre og Romsdal i 2020/2021 kartla status på bærekraft. Fylkeskommunene laget også en egen rapport med analyse av det samlede resultatet. Ut ifra denne analysen ble det pekt ut viktige satsingsområder for bærekraftsarbeidet i regionen. Sirkulær økonomi var ett av disse.

Forpliktet på bærekraft-mål

Alle kommunene i Møre og Romsdal er del av satsingen Bærekraftfylket Møre og Romsdal. For å bli med i satsingen forpliktet kommunene seg til å kartlegge status på bærekraft gjennom FN-programmet U4SSC – United for Smart Sustainable Cities. Alle kommunene har gjort en KPI-analyse – med 107 indikatorer som måler status på bærekraft. Kartleggingen bygger på FNs bærekraftmål og de tre hoveddimensjonene sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og miljømessig bærekraft. Disse tre dimensjonene er igjen delt inn i 7 sub-dimensjoner og 23 kategorier.

Arbeid med sirkulær økonomi er også forankret i fylkesplanen til Møre og Romsdal. Her heter det bl.a. at fylkeskommunen skal ha en ledende posisjon i utviklingen av en grønn sirkulær økonomi med høy grad av gjenbruk og god avfallshandtering. Likeledes er en av punktene i fylkesplanen å styrke omstillings- og innovasjonsevnen, utnytte digitale muligheter, og øke bruken av forsking, internasjonalt samarbeid og innovative innkjøp.

Innovative anskaffelser

Fylkeskommunen er også med som partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). – Å jobbe med sirkulære anskaffelser vil i mange tilfelle kreve innovative anskaffelsesprosesser, fortsetter hun, slik at vi bruker vårt medlemskap i partnerskapet også som mulighet til å løfte fram dette arbeidet i regionen.

I 2022 er det hittil jobbet med flere tiltak, fortsetter Kristin Hansen. Under en konferanse for toppledelsen i offentlig sektor i april 2022 ble Cathrine Barth invitert til å holde et innlegg om sirkulær økonomi.  Barth er domeneekspert på sirkulær økonomi, forretningsutvikling, sirkulær design og innovasjonsstrategier. Hun er medgrunnlegger av Circularities ved Natural State og Managing Partner i Nordic Circular Hotspot. Hun er en visjonær og tydelig ambassadør for et fremtidig sirkulært samfunn.

En sirkulær anskaffelse i hver kommune?

I innlegget sitt utfordret hun samtlige kommuner til å gjøre en sirkulær anskaffelse frem til neste års konferanse, forteller Kristin Hansen. Statsforvalter i Møre og Romsdal, Else-May Norderhus, «tok imot» denne utfordringen, og nå samarbeider de om å legge til rette for kompetanseheving og erfaringsdeling på området. Kommunene er ikke forpliktet til å delta, understreker prosjektkoordinatoren, men vi ønsker å få med så mange som mulig, og å tilrettelegge for de som ønsker å jobbe med dette. Statlige etater tilknyttet regionen er også invitert til å ta del i prosessen.

– Til høsten, poengterer hun, ser vi for oss å velge ut noen viktige verdikjeder og jobbe med å videreutvikle disse slik at vi faktisk har regionale sirkulære verdikjeder som muliggjør sirkulære anskaffelser. Dette gjelder for eksempel møbler, både fordi offentlig sektor har stort forbruk av møbler, men også fordi Møre og Romsdal har en lang og tradisjonsrik møbelindustri.

Bli den første til å kommentere på "Ambisiøse bærekrafts-mål – innovative, sirkulære anskaffelser hører med"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.