Analyserte risikoen og stilte «siste generasjons etiske kvalifikasjonskrav»

Anbud365: Analyserte risikoen og stilte «siste generasjons etiske kvalifikasjonskrav»- Som en av Norges ledende byggherrer har Statsbygg et overordnet ansvar for å bidra til en seriøs bygge- og anleggsnæring, sier seniorrådgiver Eva Carina Aune i Statsbyggs avdeling for økonomi og virksomhetsstyring.

Skriv ut artikkelen

Da Statsbygg skulle inngå ny rammeavtale for arbeidstøy og verneutstyr, viste risikoanalysen at det var økt risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjedene. De grep derfor tak i det Initiativ for etisk handel (IEH) kaller «siste generasjons kvalifikasjonskrav» og tilpasset disse. Dermed fikk de allerede før kontrakten ble tildelt, informasjon om risikoen, og kunne starte kontraktsoppfølgingen derfra. Og den valgte leverandøren har systemene sine i orden.

Statsbygg har vedtatt egen prosedyre for oppfølging av etiske krav i anskaffelser. Denne sier at dersom det skal gjøres risikovurderinger for at varer eller materialer som inngår i leveransen kan være framstilt under forhold som bryter med grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter, skal etiske krav stilles. Disse kan stilles enten som kontraktkrav alene eller som kvalifikasjonskrav i tillegg til kontraktkrav.

– Som en av Norges ledende byggherrer har Statsbygg et overordnet ansvar for å bidra til en seriøs bygge- og anleggsnæring, sier seniorrådgiver Eva Carina Aune i Statsbyggs avdeling for økonomi og virksomhetsstyring. I dette ligger også at vi skal arbeide for å fremme ansvarlige leverandørkjeder der rettighetene til de som produserer de varer og materialer som blir brukt i våre prosjekter, på våre eiendommer og som i dette tilfellet av våre ansatte, blir ivaretatt.

Risiko for brudd i leverandørkjeden

Aune forteller at da Statsbygg skulle inngå ny rammeavtale for arbeidstøy og verneutstyr, viste risikoanalysen at det var økt risiko for brudd i leverandørkjedene for denne type varer. Statsbygg støtter seg på kompetansen til og utviklede verktøy fra Initiativ for etisk handel (IEH). Selv om kvalifikasjonskravene kan se omfattende og en anelse formalistiske, er de i praksis ikke kompliserte å leve opp til – et kart over leverandørkjeden med navn på produsenter av klær og innsatsfaktorer og en risikoanalyse med utgangspunkt i internasjonalt anerkjente risikokilder.

– Kildene er forhåndsdefinert fordi vi erfarer at leverandører velger egne kilder, ikke har kunnskap om risiko, eller bruker magefølelsen. Det blir ikke så gode og relevante analyser av det, sier Magne Paulsrud i IEH. Kravet representerer en ny generasjon kvalifikasjonskrav der risikoanalyse står i sentrum, og kanskje viktigst: offentlig og privat sektor legger samme metodiske tilnærming til grunn for å få samme risikoforståelsen. Tilnærmingen er forankret i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter – UN GP som det ofte kalles. Det er lett å se den røde tråden fra rammeverket til vår egen §5 i LoA.

– Da vi skulle stille kvalifikasjonskrav i denne aktuelle konkurransen, tok vi nettopp tak i det IEH kaller «siste generasjons kvalifikasjonskrav» og tilpasset disse til aktuelle leverandørkjeder hvor også tekstilproduksjonen i forkant av plaggproduksjonen er relevant.  Dette var første anskaffelsen hvor Statsbygg tok i bruk disse kravene, fremholder seniorrådgiver Aune.

Har fått info om risikoen

Statsbyggs erfaring er at ved å benytte disse, har de allerede før kontrakten er tildelt fått informasjon om risiko i den konkrete leverandørkjeden, og kan starte kontraktsoppfølgingen med å fokusere på disse områdene. Den valgte leverandøren har fått vist at han har systemer for å videreføre Statsbyggs krav til forsvarlig produksjon leverandørkjeden og har gjort en innsats for å forhindre, avdekke og avhjelpe brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Aune konstaterer at Statsbyggs medlemskap i IEH har gitt god støtte, kompetanse og verktøy for hvordan de best kan følge opp etisk handel i våre leverandørkjeder.

Initiativ for etisk handel

På spørsmål om kravene kan være såpass vanskelig at mange potensielle leverandører avstår fra å levere tilbud, og at konkurransen dermed blir svekket, svarer seniorrådgiver i IEH, Magne Paulsrud:

– Nei, på bakgrunn av mange års erfaring vil jeg påstå at dette ikke er krevende. Det som leverandører imidlertid vil oppleve som nytt, er at risikoanalysen er satt i system, det vil si at verktøy og kilder er forhåndsdefinert. Leverandørene kan ikke lenger velge sine egne kilder alene. Analysen hviler på internasjonalt anerkjente kilder.. Analysen er ikke uttømmende, men gir et realistisk og dokumentert utgangspunkt. Ved å legge de samme kildene til grunn, og gjerne supplere med andre, får oppdragsgiver og leverandør en felles forståelse av risikobildet. Dermed er grunnlaget for kontraktsoppfølging et helt annet. For å rette opp i brudd og å forebygge brudd, vil vi legge vekt på dialog mellom oppdragsgiver og leverandør. Dialog kan kombineres med annen oppfølging. Parallelt med at våre medlemmer tar kravet i bruk, vil vi bidra til at leverandørene utvikler seg i takt med kravene, slik vi alltid har gjort. Privat og offentlig sektor skal stå sammen om dette.

Den valgte leverandøren

Salgssjef Robert Mørch hos den valgte leverandøren, Blåkläder, sier til Anbud365 at kravene som Statsbyggs tilte i konkurransen var fornuftige og høyst relevante. Det er viktig at det stilles slike krav, og de fremsto ikke for oss som formalistiske og vanskelig.

På spørsmål om de kan love at de vil greie å etterleve kravene gjennom kontraktsperioden, svarer han et ubetinget ja. Vi har kontroll på vår leverandørkjede, ikke bare fabrikkene som vi eier, men underleverandørene. De må signere på at de etterlever våre standarder, og vi gjennomfører jevnlige kontroller med dem.

– Gjennom langsiktig jobbing har vi etablert et system som gjør at vi er klare for å håndtere disse kravene, fastslår Mørch.

Bli den første til å kommentere på "Analyserte risikoen og stilte «siste generasjons etiske kvalifikasjonskrav»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.