Anbefaler ambisiøse funksjonskrav ved kjøp med potensiell klimagevinst

Anbud365: Anbefaler ambisiøse funksjonskrav ved kjøp med potensiell klimagevinstDet må utvikles en dynamisk læringskultur der det sikres at læringspunkter defineres og deles, slik at kompetansen hele tiden øker, skriver adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge i et innspill til den varslede stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser (foto: CF – Wesenberg).

Skriv ut artikkelen

I utgangspunktet bør alle offentlige anskaffelser skal være grønne, og ambisiøse funksjonskrav bør legges til grunn for offentlige anskaffelser med potensiell klimagevinst. Dette skriver adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge i et innspill til den varslede stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Han slår også til lyd for å etablere et nasjonalt kompetansesenter, som betjener lokale innkjøpsansvarlige.

Nærings- og fiskeridepartementet er i full gang med å utarbeide stortingsmeldingen. Den er ventet i løpet av neste år. En rekke bidragsytere har sendt inn sine innspill til meldingsarbeidet, blant disse er også adm. dir. i Finans Norge, Idar Kreutzer. Han er også tidligere leder av ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, og han skriver:

– Offentlig sektors innkjøpsmakt må benyttes for å akselerere det grønne skiftet. Utgangspunktet må være at alle offentlige anskaffelser skal være grønne. Samtidig må offentlige anskaffelser brukes som verktøy for å drive innovasjon. Innkjøpsprosessen må bidra til å skape markeder for nye produkter, tjenester, teknologier og løsninger.

Passive innkjøpsprosesser

For å sikre effektiv utnyttelse av fellesskapets ressurser er det i de offentlige innkjøpsprosessene vektlagt lavest mulig pris for en gitt leveranse, og like konkurransevilkår for tilbyderne. Dette kaller Kreutzer i innspillet til stortingsmeldingen for passive innkjøpsprosesser. Der dreies etterspørselen mot kjente produkter, etablerte løsninger og utprøvde teknologier.

– Dagens ordning for de offentlige innkjøpsprosessene bidrar i svært liten grad til innovasjon og adopsjon av nye teknologier og løsninger, understreker han. Den næringspolitiske effekten av offentlige innkjøp i Norge er å presse marginene på gårsdagens teknologier. Det nye regelverket åpner et større handlingsrom enn tidligere.

To forslag

I innspillet lanserer Kreutzer to forslag:

– For å realisere potensialet som det nye regelverket legger til rette for, må institusjonelle og kompetanserelaterte barrierer overstiges, poengterer han i det ene av forslagene. Frykten for å ta risiko, kan føre til at innkjøper fortsetter praksisen med passive innkjøp. Det må utvikles en dynamisk læringskultur der det sikres at læringspunkter defineres og deles, slik at kompetansen hele tiden øker.

I Norge er ansvaret for offentlige innkjøp svært desentralisert, og det er ikke rimelig å forvente at alle innkjøpere lokalt besitter den nødvendige kunnskap og erfaring. Kreutzer mener derfor at det mest effektive vil være å etablere et nasjonalt kompetansesenter, som betjener lokale innkjøpsansvarlige.

Ambisiøse funksjonskrav

I sitt andre forslag tar han til orde for at ambisiøse funksjonskrav bør legges til grunn for offentlige anskaffelser med potensiell klimagevinst. Ved å stille slike krav kan dynamikken i innkjøpsprosessen rettes inn mot å utvikle nye lavutslippsløsninger, skriver adm. dir i Finans Norge. Det gjelder i særlig grad investeringer i infrastruktur, transport og bygninger, samt IKT-Iøsninger. Dette gjøres best gjennom å utlyse konkurranser med ytelsesspesifikasjoner og funksjonskrav, der tilbyderne kan tilby ulike løsninger for å dekke samme behov.

– Der det er, eller kan utvikles, gode markedsbaserte løsninger, bør ikke det offentlige selv utvikle konkurrerende løsninger, påpeker Idar Kreutzer.

Bli den første til å kommentere på "Anbefaler ambisiøse funksjonskrav ved kjøp med potensiell klimagevinst"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.