Anbefaler Difis virksomhetsplattform til alle som ønsker å jobbe tverretatlig

Anbud365: Anbefaler Difis virksomhetsplattform til alle som ønsker å jobbe tverretatligArbeidstilsynet har hatt, og har, et ønske om å bidra til den dugnaden det er å være på Difis virksomhetsplattform, slik at plattformen i fremtiden tilbyr kompetansetiltak på tvers av etater, ifølge Kristina Jeanette Mersland, rådgiver i Direktoratet for arbeidstilsynet.

Skriv ut artikkelen

(Lena Kristiansen) Arbeidstilsynet anbefaler Difis virksomhetsplattform til alle virksomheter som ønsker å jobbe tverretatlig. Utbyttet man kan få av å samarbeide med andre virksomheter om praksis og opplæring, er trolig større enn selve opplæringen. Det er samtidig kostnadseffektivt å samarbeide om utvikling av kompetansetiltak, og man kan forvente en del besparelser dersom man benytter seg av kurs som utvikles av andre etater. Spesielt vil nok små virksomheter ha et stort utbytte av Virksomhetsplattformen, ifølge Arbeidstilsynet.

Difi tilbyr nå statlige virksomheter å ta i bruk en virksomhetsintern sone på «Felles læringsplattform for statlige virksomheter». I en tidligere artikkel her på Anbud365 er tilbudet nærmere presentert. Anbud365 har forhørt seg med statlige virksomheter som har tatt i bruk den interne læringsplattformen, blant disse Arbeidstilsynet med Kristina Jeanette Mersland. Hun er rådgiver i Arbeidstilsynet.

Hun forteller at Arbeidstilsynet ble kjent med tilbudet om virksomhetsplattformen ved at de hadde behov for å få på plass en læringsplattform som kunne åpne for mulighetene ved bruk av e-læring. Ved å sondere markedet, kom de over Difis prosjekt om å utvikle en læringsplattform for statlige virksomheter allerede i 2015. Straks Difi informerte om formen på sin endelige løsning høsten 2017, ble Arbeidstilsynet motiverte for å knytte seg til plattformen. Andre læringsplattformer ble sjekket ut og sammenlignet med Difi sitt tilbud. Difi tilfredsstilte Arbeidstilsynets krav, samtidig som den gav bedre muligheter for påvirkning.

Ønske om å utnytte ny teknologi

– Vi har hatt et ønske om å ta i bruk ny teknologi for å kunne ta i bruk den infrastrukturen som teknologien åpner for, fremholder Kristina. Vi er en etat som har medarbeidere i hele Norge, så fleksibiliteten i gjennomføring som e-læring gir, er viktig for oss. Med ny teknologi har det blitt mer akseptabelt og forventet at man benytter seg av e-læring i større grad. Muligheten til å lage egne e-læringskurs direkte i plattformen var noe av det vi satte høyest på ønskelisten vår. Utvikling av strategisk kompetansestyring er også noe vi arbeider med.

I Virksomhetsplattformen kan den enkelte ansatte, ledere og HR ha oversikt over kurs som er gjennomført og hvilke kurs en planlegger å ta. I tillegg åpner e-læring opp for større autonomi for våre ansatte. Man kan ta kursene når man har tid og mulighet, istedenfor at ansatte må bruke tid på å reise til et felles sted til en bestemt tid. Virksomhetsplattformen åpner for å kombinere e-læring med tradisjonell opplæring også, der dette er nyttigere.

Svært lærerik prøving og feiling

Arbeidstilsynet mener implementeringen av løsningen og opplæring i forbindelse med dette, vil kreve ekstra tid i starten. Det vil kreve mye prøving og feiling som hver etat må gjøre selv. Dette vil til gjengjeld være svært lærerikt, og gi avkastning. Kristina:

– I starten er det tidkrevende å utvikle kurs, men etter hvert som vi blir mer komfortable med plattformen, vil vi nok klare dette raskere. Når kursutviklerne har lært seg plattformen, vil vi måtte bruke en del tid på intern opplæring av «lærere» og intern brukerstøtte. Når det gjelder den enkelte medarbeider, vil det nok være variasjon i opplæringsbehovet.

Store forventninger

Selv om Arbeidstilsynet ikke har lansert Virksomhetsplattformen for egen etat ennå, er forventningene store. I tillegg til fordelene nevnt, er det håp om å lettere samarbeide om opplæringstiltak på tvers av etater, der temaer er aktuelle for flere. Etater kan nå faktisk lettere gå sammen og kjøpe eller lage kurs i tema som er like for alle statlige virksomheter.  For eksempel tema som offentlige anskaffelser. Vi er alle statlige ansatte. Hvorfor gjøre dobbelt arbeid?

Tilbudet kan du lese mer om her  https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/kompetanseutvikling/laering-pa-nett/virksomhetsplattformen.

Bli den første til å kommentere på "Anbefaler Difis virksomhetsplattform til alle som ønsker å jobbe tverretatlig"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.