Anbefaler innovative anskaffelser som tema i statlig etatsstyringsdialog

Anbud365: Anbefaler innovative anskaffelser som tema i statlig etatsstyringsdialogKommunal- og moderniseringsdepartementet ga Statsbygg følgende føring i tildelingsbrevet for 2017: «Statsbygg skal gjennom sine anskaffelser dessuten stimulere til økt innovasjonskraft og leverandørutvikling i byggebransjen.» På bildet kommunal- og moderniseringsstatsråden, Monica Mæland.

Skriv ut artikkelen

Intervjuer i en Difi-undersøkelse viser at innovative anskaffelser løftes fram av noen departementer og virksomheter som en viktig driver for å få til innovasjon. Innovative anskaffelser kan med fordel være et tema som både departementer og virksomheter kan være bevisste på å benytte og diskutere i etatsstyringsdialog når det er hensiktsmessig, konkluderer Difi.

Difi har på oppdrag fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet undersøkt hvordan departementene styrer og følger opp innovasjon i underliggende virksomheter. Formålet med undersøkelsen er å gi departementet et kunnskapsgrunnlag som departementet skal bruke i sitt arbeid med en stortingsmelding om innovasjon. Meldingen skal legges fram i 2020. En annen del av kunnskapsgrunnlaget er innovasjonsbarometeret som sier noe om tilstanden på innovasjon i statlig sektor. Denne spørreundersøkelsen gikk ut til alle statlige virksomheter og ble gjennomført høsten 2018.

Undersøkelsen er i hovedsak basert på intervjuer i departementer og virksomheter (15) og dokumentanalyse av tildelingsbrev og årsrapporter for 2017 i 65 statlige virksomheter. Inntrykket fra intervjuene, heter det, er at departementer og virksomheter i noe varierende grad har et bevisst forhold til begrepet og innovasjon som virkemiddel.

Innovasjonsføringer

Dokumentanalysen av tildelingsbrev viser at det for 16 av 65 virksomheter eksplisitt er brukt begrepet innovasjon. For halvparten av de 16 virksomhetene uten eksplisitte mål om innovasjon, har noen få fått føringer. Føringene omhandler ulike tiltak som forskning, veiledning og innovasjonsstøtte, utvikle innovative tjenester og bruke innovative anskaffelser.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga f.eks. Statsbygg følgende føring i tildelingsbrevet for 2017: «Statsbygg skal gjennom sine anskaffelser dessuten stimulere til økt innovasjonskraft og leverandørutvikling i byggebransjen.»

Samlet sett fant Difi at innovasjon eller tjenestedesign var omtalt i 42 av de 65 årsrapportene. 12 av disse hadde hovedmål, delmål eller visjoner der innovasjon var inkludert. Blant de ulike virkemidlene det rapporteres på, er økonomiske virkemidler som tilskuddsordninger og omtaler av innovative anskaffelser.

Innovative anskaffelser

Intervjuene viser også at innovative anskaffelser løftes fram av noen departementer og virksomheter som en viktig driver for å få til innovasjon. Etter Difis skjønn er muligheten til å ta i bruk innovative anskaffelser som er innarbeidet i anskaffelsesregelverket, en viktig drahjelp for å legge til rette for innovasjon. Innovative anskaffelser kan med fordel være et tema som både departementer og virksomheter kan være bevisste på å benytte og diskutere i etatsstyringsdialog når det er hensiktsmessig. Noen har også omtalt arbeid med innovative anskaffelser i sine årsrapporter. Dette er i hovedsak litt større virksomheter.

Bli den første til å kommentere på "Anbefaler innovative anskaffelser som tema i statlig etatsstyringsdialog"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.