Anbud365-kommentatorene (II): Lokale bør ha nok interessant å kunne konkurrere på

Anbud365: Anbud365-kommentatorene (II) Lokale bør kunne levere noe interessant å konkurrere påTrine Lunemann Madane er med i kommentatorkorpset til Anbud365. Her kommer hun med synspunkter på å prioritere lokale leverandører.

Skriv ut artikkelen

– Så finnes jo tanken om å ivareta hensynet til de lokale virksomhetene utelukkende i kraft av å være lokal virksomhet. Det virker å stride mot anskaffelsesregelverkets formål. De lokale virksomhetene bør kunne levere attributter som er interessante å konkurrere på, poengterer Trine Lunemann Madane. Hun er med i kommentatorkorpset til Anbud365 og fikk spørsmål om prioritering av lokalt næringsliv.

Anbud365 ville igjen sjekke ut en problemstilling med sitt kommentatorkorps. En rekke presseoppslag og revisjoner av anskaffelsesstrategier i høst har rettet oppmerksomheten mot å prioritere lokale bedrifter når det offentlige gjør anskaffelser. Bakgrunnen er generelt et ønske om å sikre lokalt næringsliv og arbeidsplassene (på bekostning av andre, gjerne store foretak utenfra, spesielt et ønske nå i pandemi-tider, der lokalt kjøp kan fremstå som støtte til overlevelse av stedlig næringsliv. Kravet kommer fra politikere og næringsliv.

Og da stilte vi to spørsmål – et prinsipielt (til alle) og et til de i kommentatorkorpset som kan tenkes å møte kravet/behovet for å prioritere lokale næringsdrivende:

  • Hva er deres prinsipielle synspunkter på å prioritere lokale hensett til anskaffelsesregelverkets formål og når regelverket skal være en katalysator for grønn omstilling?
  • Hvordan er situasjonen hos dere, merker der et slikt press? Gjør dere grep for å prioritere de lokale? I tilfelle hvordan.

Denne gangen kommer svarene fra

Trine Lunemann Madane, medlem av kommentatorkorpset til Anbud365

På det første spørsmålet, svarer hun at det er forskjell på å prioritere for å svekke konkurransen, og prioritere for å styrke konkurransen, hvor det sistnevnte er mulig å oppnå ved å sikre at konkurransen også ivaretar deltakelse fra de lokale virksomhetene.

– Så finnes jo tanken om å ivareta hensynet til de lokale virksomhetene utelukkende i kraft av å være lokal virksomhet. Det virker å stride mot anskaffelsesregelverkets formål. De lokale virksomhetene bør kunne levere attributter som er interessante å konkurrere på. En god markedsundersøkelse og dialog med markedet bør kunne kartlegge interessante attributter, poengterer hun, og fortsetter:

– Samme tilnærming må kunne benyttes i hensynet til grønn omstilling. Det behøver ikke å utelukke konkurranse dersom man hensyntar grønn omstilling i sine konkurranser. Men politikken må være tydelig på hva som kommer først, og legge til rette regelverket deretter: er det hensynet til lokale arbeidsplasser som skal belønnes, eller det kravene som anskaffelsesregelverket setter? Det er de siste årene blitt trendy å anvende anskaffelsesregelverket som et politisk styringsverktøy som tidvis faktisk kan skape motstrid med de opprinnelige intensjonene regelverket faktisk skal ivareta, prinsippene om konkurranse og likebehandling utfordres i dreiningen av regelverket som et verktøy i retning av å fremme andre formål.

Når det gjelder praksis – slik det andre spørsmålet fra Anbud365 (se over) dreier seg om:

– Jeg kjenner ikke til at vi i dag merker noe press på å prioritere lokale leverandører, konstaterer hun. Imidlertid er det klart at med tunge rutiner og prosedyrer for å sikre blant annet miljø, arbeidslivkriminalitet og andre krav til etterlevelse av strategiske formål, kommer fort forholdsmessighetsprinsippet i skvis. Dette berører dog ikke det lokale næringsliv i like stor grad, ut over det fenomen at det er faktisk ikke alle enkeltmannsforetak som for eksempel har et miljøledelsessystem, slike krav kan faktisk presse det lokale næringslivet ut av konkurransen.

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-kommentatorene (II): Lokale bør ha nok interessant å kunne konkurrere på"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.