Anbud365-kommentatorene (II) om stortingsmeldingen: Ingen fasit, men en marsjordre

Anbud365: Ingen fasit, men en marsjordreDet er først og fremst hva den enkelte oppdragsgiver foretar seg i tråd med stortingsmeldingens tiltak som vil ha betydning for effekten av vår samlede forvaltning av de enorme summene det offentlige kjøper varer og tjenester hvert år, ifølge Jacob M. Landsvik, innkjøpssjef, Universitetet i Oslo.

Skriv ut artikkelen

Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser er ikke noen fasit, det er en marsjorde som angir den utvikling for innkjøpsfaget som myndighetene ønsker. Det er opp til oss innkjøpere og oppdragsgivere sammen med alle øvrige gode krefter å omsette signalene til den praktiske innkjøpshverdagen. Til det trengs satsing på kompetanse og utvikling av handlingsplaner, for å nevne noe. Dette fastslår Jacob M. Landsvik, innkjøpssjef, Universitetet i Oslo, i sin kommentar til meldingen.

Anbud365 har oppfordret medlemmene i sitt kommentatorkorps til å kommentere innholdet i den stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser som nettopp er lagt frem. I korpset er det innkjøpere, leverandører, advokater og andre som arbeider med offentlige anskaffelser i praksis. Med andre ord dem som skal leve med resultatet av Stortingets behandling av meldingen – leve med hva som myndighetene setter som retning for offentlige anskaffelser i årene fremover. Vi har spurt hva som er gledelig i meldingen, hva som ikke er så gledelig og hva som burde vært med, men som ikke er det. Denne gang

Jacob M. Landsvik, innkjøpssjef, Universitetet i Oslo

  • Hvilke(t) tiltak gleder deg faglig sett mest? Hvorfor?

Jeg tror kompetanse gir oss som innkjøpere den nødvendige kapasiteten som skal til for å håndtere stadig flere politiske mål for innkjøpsområdet, samt bidra til etterlevelsen av lover og forskrifter. Kompetansebygging øker innkjøperens gjennomføringsevne.

Videre vet jeg av erfaring at digitalisering som et resultat av en nødvendig gjennomgang av egne arbeidsprosesser og med et stadig blikk på standardisering, gir gevinster på en rekke områder. Ikke minst gir digitalisering mer rom for innkjøperen til å håndtere de virkelig krevende anskaffelsesfaglige utfordringene, fordi god bruk av elektronisk systemstøtte frigjør tid til nettopp det anskaffelsesfaglige. Det er ganske enkelt smart å ta i bruk markedets beste elektroniske verktøy i hele anskaffelsesprosessen.

  • Hvilke(t) tiltak skuffer deg? Hvorfor?

Ingen av tiltakene er skuffende. Samtlige tiltak gir til en viss grad mål og retning, men de er myntet på ulike nivå og ulike aktører i innkjøps-Norge. Aktører som må ta stortingsmeldingens ulike tiltak inn over seg og handle i pakt med disse om det samlede resultatet for de mange tusen innkjøperne skal bli tilfredsstillende. Ikke minst må vi som innkjøpere håndtere det vi ifølge meldingen er ansvarlig for som økt oppmerksomhet mot miljøkrav, sosiale- og etiske krav, forebygging av A-krim, godt planlagte og gjennomførte anskaffelser og ikke minst en betydelig bedre kontraktsoppfølging.

  • Er det tiltak som mangler, sett fra din virkelighet?

Meldingens alvor vedrørende behovet for økt kompetansebygging burde vært fulgt opp med midler til å få Anskaffelsesakademiet opp å stå. I snart 10 år har det vært nedlagt et betydelig arbeid på dette området som ennå ikke har gitt ønskede resultater. Et formalisert og meritterende etter- og videreutdanningstilbud innenfor offentlige anskaffelser må snart bli en realitet.

  • Andre kommentarer?

Det er først og fremst hva den enkelte oppdragsgiver foretar seg i tråd med stortingsmeldingens tiltak som vil ha betydning for effekten av vår samlede forvaltning av de enorme summene det offentlige kjøper varer og tjenester hvert år. Oppdragsgivere må eie og forankre anskaffelsesprosessen i egen virksomhet og skape verdier gjennom å rekruttere og videreutdanne sine innkjøpere. En innkjøper blir bare en verdiskaper i den grad oppdragsgiverne videreutvikler innkjøperen og innkjøpsfaget og utvikler beste praksis i egen virksomhet.

  • Tidligere artikler i denne serien:

Gode intensjoner, men er det nok?

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-kommentatorene (II) om stortingsmeldingen: Ingen fasit, men en marsjordre"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.