Anbud365-seminar: Fikk sakkyndig grunnlag for å treffe rett ved nedvalg av tilbud

Anbud365: Anbud365-seminar: Fikk sakkyndig grunnlag for å treffe rett ved nedvalg av tilbudEt utsnitt fra det tettpakkede seminar-lokalet da Christian Bjørtuft Ellingsen og Anders Thue – begge partnere i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, gav av sin kompetanse på nedvalg i forhandlinger. I tillegg fulgte flere titalls seminaret over live streaming. Til sammen varslet nær 260 interesse for seminaret.

Skriv ut artikkelen

Tilhørerne på dagens seminar i regi av Anbud365 og Simonsen Vogt Wiig fikk en grundig gjennomgang av hva som gjelder hvis antall tilbud underveis i forhandlinger skal reduseres. I tillegg ble konsekvensene av ulike valg i forbindelse med denne typen nedvalg drøftet. På dette området er det lite rettspraksis og teori, slik at de mange tiltalls som fulgte seminaret, fikk med seg førstehånds sakkyndig grunnlag for å treffe rett når det kommer til nedvalg.

Christian Bjørtuft Ellingsen og Anders Thue – begge partnere i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig – tok deltakerne på seminaret gjennom regelverket og ulike vurderinger – og mulige konsekvenser av de valgene som gjøres. I det vesentlige var det Del III i forskriften som var tema, men også Del II ble viet litt oppmerksomhet.

Forskriften om nedvalg

Nedvalg – eller reduksjon av antallet tilbud eller løsninger- er omtalt i forskriftens § 23-11:

(1) I en konkurranse med forhandling etter en forutgående kunngjøring, en konkurranse om innovasjonspartnerskap og en konkurransepreget dialog, kan oppdragsgiveren beslutte at forhandlingene eller dialogen skal skje i flere faser for å redusere antallet tilbud eller løsninger. Slike reduksjoner skal foretas på grunnlag av tildelingskriteriene.

(2) Oppdragsgiveren skal angi om han forbeholder seg retten til å redusere antallet tilbud eller løsninger, i kunngjøringen eller invitasjonen til å bekrefte interesse.

(3) I den siste fasen av forhandlingene eller dialogen skal antallet tilbud eller løsninger være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse. Dette gjelder bare i den utstrekning det foreligger et tilstrekkelig antall gjenværende tilbud eller løsninger.

(4) Oppdragsgiveren kan redusere antallet tilbud eller løsninger første gang i forkant av forhandlingene eller dialogen, dersom han har forbeholdt seg denne retten i anskaffelsesdokumentene.

(5) Oppdragsgiveren skal snarest mulig gi leverandørene som har fått sine tilbud eller sine løsninger forkastet, en skriftlig meddelelse om dette. Meddelelsen skal inneholde en kort begrunnelse.

Avveining mellom flere hensyn

Det dreier seg om en avveining mellom hensynet til konkurranse og formålet om effektivitet i anskaffelsene. Lite teori og rettspraksis finnes om akkurat dette, og de to partnerne fra Simonsen Vogt Wiig veiet underveis de ulike hensynene mot hverandre som man vil møte når det i forhandlinger/konkurransepreget dialog er snakk om nedvalg.

De to påpekte at grunnlaget for et nedvalg finnes i tildelingskriteriene. Det er på grunnlag av disse kunngjorte kriteriene man bør finne ut om noen av tilbudene det forhandles om, skal velges bort – eventuelt settes på «reservebenken» i tilfelle det dukker opp uforutsette forhold som gjør at f.eks. hensynet til konkurranse tilsier at et «nedvalgt tilbud» bør/kan tas inn igjen. Foredragsholderne anbefalte minimum tre tilbud for å kunne snakke om reell konkurranse, men unntak kan finnes.

Bindende tilbud

Deres utgangspunkt var at tilbud avgitt i en forhandling med forutgående kunngjøring var å regne som bindende. I konkurransepreget dialog derimot var tilbudene bindende først når siste tilbudsfrist i prosessen kom. Forskjellen fører til at nedvalg må vurderes ulikt mellom disse to prosedyrene.

Nødvendige avklaringer bør gjøres for man setter i gang nedvalg. Grundigheten i de vurderinger som skal tas før et eventuelt nedvalg kan man ikke fire på, derimot kan omfanget av vurderinger – under visse omstendigheter, avgrenses noe. Hovedregelen er å skaffe seg nok informasjon til på en forsvarlig måte kunne konkludere hvilket tilbud/hvilken løsning som ikke har en reell mulighet til å nå opp i konkurransen. Ut fra dette gjennomføres så nedvalget.

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-seminar: Fikk sakkyndig grunnlag for å treffe rett ved nedvalg av tilbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.