Anbud365-seminar: Ulovlige direkteanskaffelser kan lure rundt hvert hjørne

Anbud365: Anbud365-seminar Ulovlige direkteanskaffelser kan lure rundt hvert hjørneWikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer (t.h.) og Malene Reinertsen gjennomgikk på dagens Anbud365-seminar hvilke typetilfeller som kategoriseres som ulovlig direkte anskaffelse (foto: Heidi Løvdal, Wikborg Rein).

Skriv ut artikkelen

Ulovlig direkteanskaffelser er gjerne – og oftest – forbundet med at en oppdragsgiver i det offentlige unndrar seg kunngjøringsplikt – og får Kofa på nakken. Men dagens hybrid-seminar i regi av Advokatfirmaet Wikborg Rein i samarbeid med Anbud365 vist med all ønskelig tydelighet at gjennom så å si hele anskaffelsesprosessen – og et stykke inn i kontraktsperioden – er muligheten for å stå overfor en ulovlig direkteanskaffelse til stede. Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen la frem og drøftet en serie typetilfeller.

På dagens hybrid-seminar var det i alt påmeldt nærmere 900, hvorav drøyt 800 ville følge arrangementet digitalt. Det var opptil ca. 600 samtidig som fulgte den digitale overføringen.

En ulovlig direkte anskaffelse viser til et brudd på anskaffelsesregelverkets kunngjøringsplikt. Brudd utløser sanksjoner etter anskaffelsesloven §§ 12 til 14. Den praktisk viktigste sanksjonen er overtredelsesgebyr ilagt av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Ellers fins jo domstolens muligheter for å erklære en kontrakt ugyldig eller foreta en avkortning i kontrakten.

Oppsigelsesplikt ved ulovlig direkte anskaffelse?

I frokostseminaret gjennomgikk Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen hvilke typetilfeller som kategoriseres som ulovlig direkte anskaffelse. De gjorde så samtidig på hvilken betydning dette har for det videre kontraktsforløpet. Mange av de de praktiske spørsmålene som kan oppstå både på oppdragsgiver– og leverandørsiden ble berørt, f.eks. likestilles brudd på avlysningsplikten med brudd på kunngjøringsplikten? Og gjelder det i så fall i alle tilfeller? Og har oppdragsgiver en oppsigelsesplikt ved ulovlig direkte anskaffelser?

En spesiell problemstilling – aktuell i disse pandemitider – er vurderinger knyttet til såkalte uventede omstendigheter, f.eks. at myndighetene bestemmer nedstengning av samfunnet. Slikt er vanskelig å forutse, og i flere tilfeller kan det oppstå vanskeligheter, ikke minst med leveranser. Om unntaksbestemmelsene i regelverket ikke kan benyttes, kan det være nyttig å legge inn ekstra sikkerhet – enn si fleksibilitet – i de avtalene man gjør. Beredskap er et stikkord. Endringsklausul kan benyttes, en annen mulighet er å skrive inn i konkurransegrunnlag en form for utviklingsscenario.

Hasteanskaffelser?

Hasteanskaffelser var også tema, denne gangen illustrert med FHIs (Folkehelseinstituttets) anskaffelse av smittesporingsapp ’en. Meningen med hasteanskaffelser er at man, når regelverket tilsier det, skal skaffe noe som haster, men som så raskt som mulig skal erstattes av en regulær anskaffelse. Kofa kom til at siden det gjaldt liv og helse var selve anskaffelsen av app’en innenfor regelverkets krav til hasteanskaffelser. Derimot var den delen av anskaffelsen som gjaldt vedlikehold og utvikling av app’en mer langsiktig og dermed tema for vanlig anskaffelsesprosedyre.

Hvis man ser bort fra at uten kunngjøring i kunngjøringspliktig område, er spørsmålet om hvorvidt man senere i prosessen står overfor ulovlige direkteanskaffelser, ofte avhengig av om man gjør endringer i tilfelle feil, avvik etc. – og om endringene er vesentlige eller ei. Blant momentene i en vurdering av om det foreligger vesentlige endringer er bl.a. bakgrunnen for endringene, hva er hjemmelen for eventuelle endringer, tidspunktet for endringene, hva som er vanlig i den aktuelle bransjen ved endringer, om endringene kunne forutsees osv.

Rammeavtale

Så vel overskridelse av en rammeavtales fastsatte verdi og forlengelse av en eksisterende rammeavtale ut over fastsatt tid ble kommentert av Wikborg Reins to eksperter på offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-seminar: Ulovlige direkteanskaffelser kan lure rundt hvert hjørne"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.