Anbud365-undersøkelse (III): Mener innkjøpere og brukere har motstridende interesser

Anbud365: Anbud365-undersøkelse (III): Mener innkjøpere og brukere har motstridende interesser 6 av 10 leverandører mener innkjøper legger de mest sentrale føringen og har formell beslutningsmyndighet i forbindelse med en anskaffelse. En tredel mener det er brukermiljøene/de tekniske fagmiljøene.

Skriv ut artikkelen

Nær to av tre leverandører i en fersk Anbud365-undersøkelse mener at innkjøpere og brukermiljøene hos offentlige oppdragsgiver har motstridende interesser. Undersøkelsen viser også at over 80% av leverandørene svarer at oppdragsgiver sjelden eller aldri avsetter tilstrekkelig med ressurser i forbindelse med anskaffelsen.

Når kommunikasjonen mellom innkjøper, brukermiljø og leverandør flyter som den skal, øker muligheten til å få en tilfredsstillende kontrakt. Slik kommunikasjon består bl.a. av å legge det samme i de samme begrepene, og å kvalitetsikre at alle tre parter i en avtaleprosess forstår hverandre. Anbud365 ønsket å kartlegge status for kommunikasjonen og gjennomførte nylig en questback-undersøkelse med det som formål. Resultatene av undersøkelsen gir en indikasjon på status.

De to tidligere artiklene i denne serien med artikler fra vår undersøkelse sto torsdag 4. oktober og mandag 8. oktober.

I denne artikkelen gjengis svar fra leverandørene i undersøkelsen. 18,8% av leverandørene i undersøkelsen er tilknyttet en større virksomhet, definert som flere enn 500 ansatte, 37,5% i mellomstore virksomheter (mellom 50 og 500 ansatte) og resten – 43,8% – i en virksomhet med færre enn 50 ansatte.

Leverandørenes behov

Når ny avtale inngås, er det 52% av leverandørene som mener at den som spesifiserer en kravspesifikasjon, forstår mindre godt de behovene leverandøren har. 48% svarer «godt», ingen «svært godt». Når det gjelder innkjøperne, er det 36% av leverandørene som svarer «godt», mens godt over 50% mener innkjøperne forstår leverandørens behov mindre godt.

64% av leverandørene svarer at de alltid påser at brukerne forstår de behovene leverandøren har for å levre iht kontrakt. 36% gjør det sjelden. Halvparten av de som svarte, sier at de også kvalitetssikrer at innkjøperen forstår deres behov. 9,1% gjør det aldri.

Kompetanse til å forstå behov

Litt over to av tre leverandører mener at de har nok kompetanse til å forstå brukernes og innkjøpernes respektive behov når ny avtale skal inngås. Noe færre sier at brukerne har kompetanse nok til å forstå de behovene som leverandøren definerer (62,5%) og enda noen færre – 56,3% – mener innkjøperen har slik kompetanse.

Over 80% av leverandørene svarer at oppdragsgiver sjelden eller aldri avsetter tilstrekkelig med ressurser i forbindelse med anskaffelsen. Bare 18,8% mener det alltid avsettes nok ressurser.

Innkjøpers føringer

6 av 10 leverandører mener innkjøper legger de mest sentrale føringer og har formell beslutningsmyndighet i forbindelse med en anskaffelse. En tredel mener det er brukermiljøene/de tekniske fagmiljøene.

Om de som tar beslutninger har den nødvendige kompetansen til å ta de rette vurderingene? 46,7% av leverandørene i undersøkelsen svarer ja, 33,3% nei og resten «Vet ikke».

Nærmere 9 av 10 leverandører oppfatter kravspesifikasjonen som det viktigste dokumentet i konkurransegrunnlaget som legger mest føringer for prosess og resultat.

Innkjøperne og kompetansebehov

Et klart flertall av leverandørene (53,3%) mener det snakkes om innkjøperne i debatten om kompetansebehov – om lag en firedel at det er brukermiljøene det snakkes om.

På spørsmål om kompetansekrav til den i brukermiljøet som skal skrive kravspesifikasjon, svarer halvparten av leverandørene bakgrunn fra brukermiljøene, 42,9 % brukermiljø i tillegg til innkjøpskompetanse.

Over 64% av de leverandørene som besvarte undersøkelsen mener at innkjøpsmiljøene og brukermiljøene har motstridende interesser. 28,6% varer nei, mens 7,1 «Vet ikke».

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-undersøkelse (III): Mener innkjøpere og brukere har motstridende interesser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.