Anskaffelser: Mengdetrening nødvendig; videreføring av kunnskap kritisk

Anbud365: Anskaffelser Mengdetrening nødvendig videreføring av kunnskap kritiskDet har vært utfordrende å rekruttere personer med relevant kompetanse til Lofoten. Først etter drøyt et års rekrutterings-innsats er kom prosjektleder for prosjektet Klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen - Maren Cathrine Lundhaug - på plass i august i år.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelser er et fag hvor mengdetrening er nødvendig. Da der det veldig viktig å ha veiledninger, miljøkrav og kriterier i innkjøp for å videreføre kunnskap. Eksempelvis kan det i større kommuner bygges skolebygg hvert 5. år, mens det er kommuner i Lofoten hvor det ikke har blitt bygget en skole på over 50 år før nå. Dette skriver prosjektet «Klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen» i en rapport. Der pekes det også på at det fortsatt er betydelige utfordringer med å innføre klimakriterier i offentlige anskaffelser, og at det kan være mer utfordrende å arbeide systematisk med anskaffelser i små kommuner.

Kommunene Røst (snaut 500 innbyggere), Værøy (700 innbyggere), Moskenes (ca. 1000 innbyggere), Flakstad (ca. 1200 innbyggere), og «storkommunene» Vestvågøy (ca. 11500 innbyggere) og Vågan (nær 10000 innbyggere) utgjør Lofotrådet. Alle innbygger-tallene er hentet fra Wikipedia. I sitt vedtak om «Lofoten De Grønne Øyene 2030. Vekststrategi for Lofoten» har rådet med et delmål som klimakrav i offentlige innkjøp i regionen. Gjennom innovative anskaffelser skal det utvikles grønne forretningsmodeller og helhetlige og smarte løsninger for reduserte klimautslipp og bedre ressursutnyttelse. Planen er at fra 2024 skal klima- og miljøkrav være innarbeidet i alle offentlige anskaffelser.

Prosjektet som skal realisere klimakrav-delmålet har fått Klimasats-penger fra Miljødirektoratet, og i en fersk statusrapport som Anbud365 har fått tilgang til, heter det imidlertid bl.a. at det fortsatt er betydelige utfordringer med å innføre klimakriterier i offentlige anskaffelser, spesielt i en til dels sterkt presset kommuneøkonomi. Det er samtidig også betydelige ressursbegrensinger både hva gjelder kompetanse, tid og kapasitet til å gjennomføre anskaffelser hvor miljø er en sentral del både i form av krav og tildelingskriterier.

Utfordringer i små kommuner

Innkjøpsarbeidet i små kommuner, fremgår det av rapporten, er ofte fragmentert og det kan derfor være mer utfordrende å arbeide systematisk med anskaffelser i små kommuner. Begrensede ressurser i tillegg bidrar til at det også er utfordrende å jobbe aktivt med avtaleforvaltning.

Det slås fast at anskaffelser er et fag hvor mengdetrening er nødvendig. Derfor anser prosjektet det som veldig viktig å utarbeide veiledninger, miljøkrav og kriterier i innkjøp for å kunne bidra til å videreføre kunnskap. – Hvor det i større kommuner bygges for eksempel skolebygg hvert 5. år er det kommuner i Lofoten hvor det ikke har blitt bygget en skole på over 50 år før nå, poengteres det. Veiledninger kan derfor bli et viktig verktøy for å inkorporere miljø i anskaffelser bl.a. for bygg og anlegg for å ikke starte på bar bakke i alle kommunene ved hver nyanskaffelse.

Planer

Men små kommuner har også en styrke – det er ofte kort vei til beslutning. Gjennom Lofotrådet er det allerede etablert gode kommunikasjonskanaler på tvers av kommunene som vil være viktig for videre arbeid med prosjektet.

Og det er planer. Det er satt i gang en kartlegging av innkjøpspraksis, med fokus på miljø og klimakrav i de seks lofotkommunene, samt kartlegging av tilhørende planverk hvor grønne innkjøp er en naturlig del. Arbeidet med en felles grønn innkjøpsstrategi for kommunene er per nå planlagt å omhandle bl.a. bygg og anlegg, transport, energi, mat og drikke, forbruksmateriell, IT og tjenester som finans, forsikring, kurs, konferanse, reise etc.

Anskaffelser neste år

Dialog med innkjøpssamarbeidet Nordland er etablert for å kunne lage felles mål for kommunene. Et konkurransegrunnlag hvor EPD (miljødeklarasjon/ Environmental Product Declaration) blir benyttet som tildelingskriterium er utarbeidet. Konkurransen gjennomføres i november/desember 2023.  Det er så langt planlagt to anbud hvor prosjektet bidrar med miljørelaterte krav og tildelingskriterier, disse er planlagt gjennomført i starten av 2023.  En transportmodell for leverandørenes evne til å levere varer og tjenester til Lofotkommunene med nullutslippskjøretøy er utviklet og planlegges brukt i en anskaffelse i 2023.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelser: Mengdetrening nødvendig; videreføring av kunnskap kritisk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.