Anskaffelser skal være drivkraft for innovasjon og omstilling

Anbud365: Anskaffelser skal være drivkraft for innovasjon og omstillingRegjeringen, her ved næringsminister Monica Mæland, ønsker å styrke innsatsen for å øke digitalisering av anskaffelsesprosessen og arbeider for å finne løsninger for dette.

Skriv ut artikkelen

En helhetlig anskaffelsespolitikk skal i et drøyt år utvikles i regi av Nærings– og fiskeridepartementet. I tillegg er det tre andre tiltak som prioriteres på anskaffelsesområdet, fremgår det av industrimeldingen som nylig ble lagt frem. Offentlige anskaffelser skal bl.a. være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi.

Regjeringen la nylig frem industrimeldingen: «Meld. St. 27 (2016–2017)Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende». Her tillegges offentlige anskaffelser en betydelig rolle. Fire konkrete tiltak lanseres:

  • utarbeide en stortingsmelding for en mer helhetlig anskaffelsespolitikk. Stortingsmeldingen er planlagt lagt frem våren 2018
  • vurderer løsninger som kan bidra til økt digitalisering av anskaffelsesprosessen
  • utvikle en satsing på offentlig-privat innovasjon (OPI) i Innovasjon Norge (IN)
  • vurdere et eventuelt mål om at en andel av statlige midler til offentlige anskaffelser skal gå til innkjøp av innovative og klimavennlige løsninger

Drivkraft for innovasjon og omstilling

I meldingen heter det at regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Offentlige innkjøpere har stor mulighet til å bidra til nytenkning og utvikling i leverandørmarkedet ved å etterspørre nye og bedre løsninger. Dette kan igjen bidra i løsningen av utfordringer i samfunnet og i utviklingen av et mer konkurransedyktig norsk næringsliv.

I 2017 og 2018 vil Nærings– og fiskeridepartementet arbeide med å utvikle en mer helhetlig anskaffelsespolitikk og identifisere tiltak for å forbedre offentlig innkjøpsvirksomhet. Dette kan gjøres ved å legge til rette for bedre behovsdekning og lavere transaksjonskostnader, eksempelvis digitalisering, kompetanse hos innkjøpere og hvordan innkjøp blir organisert.

Fremme grønn konkurransekraft

– I tråd med kravet i det nye anskaffelsesregelverket om å ta miljø- og klimahensyn forventer regjeringen også at det offentliges forbruk og investeringer støtter opp om miljø- og klimapolitiske målsettinger, fremholder regjeringen. Den nye loven representerer et prinsipielt viktig skifte ved at offentlige aktører nå skal vurdere hvilke anskaffelser som utgjør en vesentlig miljøbelastning og utarbeide rutiner for hvordan disse anskaffelsene skal følges opp. Oppdragsgivere som har oversikt over hvilke anskaffelser som utgjør en vesentlig miljøbelastning kan stille relevante klima- og miljøkrav og bidra til å fremme grønn konkurransekraft i markedene.

Regjeringen forsikrer også at den følge opp anmodningsvedtaket fra Stortinget om å vurdere et eventuelt mål om at en andel av statlige midler til offentlige anskaffelser skal gå til innkjøp av innovative og klimavennlige løsninger. Innovasjon og næringsutvikling skal styrkes gjennom bruk av åpne standarder og innovative anskaffelser, heter det i meldingen.

Digitalisering

Også digitalisering er tema i industrimeldingen. Nåsituasjonen, skriver regjeringen, for tilgang til og bruk av digitale verktøy kjennetegnes av at bare delprosesser enkeltvis kan gjennomføres digitalt. Informasjon gjenbrukes i liten grad mellom ulike digitale løsninger og på tvers av organisatoriske grenser.

– En styrket innsats for å øke digitalisering av anskaffelsesprosessen vil gjøre dette til et kraftfullt virkemiddel for forenkling og forbedring både for offentlig og privat sektor. En heldigital anskaffelsesprosess vil redusere transaksjonskostnader, muliggjøre bedre innkjøp og lavere priser og sikre mer lovmessige innkjøp. Regjeringen ønsker å styrke innsatsen for å øke digitalisering av anskaffelsesprosessen og arbeider for å finne løsninger for dette.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelser skal være drivkraft for innovasjon og omstilling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.