Anskaffelsesakademiet: Dette sier studenter om nytten av dette kompetanseløftet

Anbud365-D: Anskaffelsesakademiet Dette sier studenter om nytten av dette kompetanseløftetGeir Arne Svenning er senterleder i Anskaffelsesakademiet, som er insentiv-taker bak årsstudiet i offentlige anskaffelser. Fristen for å melde seg på høstens utgave går ut 1. juni – så nå haster det for dem som vil benytte tilbudet for å få seg et solid kompetansepåfyll.

Skriv ut artikkelen

Vurderer du å kaste deg på årsstudiet i offentlige anskaffelser i regi av Anskaffelsesakademiet? Se hva tre studenter som har benyttet tilbudet, sier om nytten:

  • Mye av kursing er i overkant fokusert på det juridiske – for lite på det innkjøpsfaglige. Årsstudiet binder derimot sammen det juridiske med økonomisk teori, prosjektledelse og innkjøpsfaget på en fin måte.
  • Jeg har lært å se sammenhengene i hele anskaffelsesprosessen på en mye bedre måte, fått innblikk i hva vi kan gjøre for å utvikle oss på min arbeidsplass. I tillegg har jeg lært å «løfte blikket» og tenke mer overordnet.
  • Toppledelsen i kommune-Norge vil ha igjen for investeringen om de sender sine innkjøpsfolk gjennom et slikt utdanningsløp. Kvaliteten på gjennomføring av anskaffelser og kontraktsarbeid vil bli bedre, risiko blir lavere, og muligheten for å komme styrket økonomisk ut av anskaffelsene øker.

Anbud365 tok kontakt med tre av studentene på årsstudiet – fra litt forskjellige deler av landet og størrelse på organisasjonen. Torkil Østraat, innkjøpsleder i Ørland kommune (Trøndelag, ca. 10 000 innbyggere), underlagt Økonomi/ finans, Anne Grethe Tømte, avtaleforvalter i Oslo kommune, Utviklings og kompetanseetaten, og Christian F. Simonsen, innkjøpsrådgiver i Sykehusinnkjøp, gjennomfører anskaffelsesprosjekter innenfor området kirurgiske og medisinske varer.

Anbud365-BAnskaffelsesakademiet: Dette sier studenter om nytten av dette kompetanseløftet
Torkil Østraat, innkjøpsleder i Ørland kommune, underlagt Økonomi/ finans.

Anbud365: Hva var bakgrunnen for at du benyttet tilbudet om årstudium i offentlige anskaffelser?

Torkil: I forbindelse med kommunesammenslåing fikk jeg tilbud om å bli innkjøpsleder. Selv om jeg hadde erfaring med offentlige anskaffelser som leder i pleie og omsorgssektoren i gamle Bjugn kommune, var jeg tydelig på at dersom jeg skulle ta på meg denne jobben, måtte jeg ta etterutdanning. Det måtte være noe med mer substans enn ordinære kurs.

Anbud365-A: Anskaffelsesakademiet Dette sier studenter om nytten av dette kompetanseløftet
Anne Grethe Tømte, avtaleforvalter i Oslo kommune, Utviklings og kompetanseetaten.

Anne Grethe: Mitt ønske var utvikling og formell kompetanse på det jeg jobber med.

Christian: Dels på bakgrunn av et ønske om å formalisere kunnskapen jeg allerede følte jeg hadde opparbeidet meg gjennom jobben, men også for å lære nye tema som jeg visste jeg kunne bli bedre på. Offentlige anskaffelser er i kontinuerlig utvikling, med stadig nye og økende krav til hva vi som innkjøpere er forventet å kunne løse, så jeg tror nok man aldri kan bli «ferdig utlært»

Anbud365: Hvordan stilte din arbeidsgiver seg til at du ville ta dette studiet?

Torkil: De var veldig positive. De så det samme behov som meg, og de dekker alle utgifter og fravær i forbindelse med studiesamlinger.

Anbud365: Anskaffelsesakademiet Dette sier studenter om nytten av dette kompetanseløftet
Christian F. Simonsen, innkjøpsrådgiver i Sykehusinnkjøp.

Christian: Positivt. Det hadde ikke vært mulig for min del å gjennomføre studiet hvis ikke arbeidsgiver hadde lagt til rette for – og støttet dette. Jeg opplever også at arbeidsgiver ønsker at jeg kan bidra i egen virksomhet med hva jeg har lært på studiet.

Anne Grethe: Arbeidsgiver har vært positiv til at jeg har tatt studiet

Anbud365: Hvilken nytte vil du ha av gjennomført studium i din profesjonelle virksomhet?

Torkil: Det vil jeg ha nytte av i hverdagen. Jeg jobber ganske bredt i organisasjonen. Jeg bistår i de fleste sektorer med gjennomføring av – og bistand med anskaffelser, samt bistand til arbeid med kontrakter ved behov. God kjennskap til regelverket vil også gjøre meg tryggere i utførelsen av jobben. Jeg opplever å bli kontaktet ofte når kolleger har spørsmål rundt anskaffelser. Å kunne gi veiledning som har betydning for andres arbeidshverdag er tilfredsstillende.

Anne Grethe: Jeg har lært mye og ser sammenhengene i hele anskaffelsesprosessen på en mye bedre måte. Jeg har også fått innblikk i hva vi kan gjøre for å utvikle oss på min arbeidsplass. I tillegg har jeg lært å «løfte blikket» og tenke mer overordnet.

Christian: Spesielt synes jeg temaene vi har hatt rundt forhandling, kontraktsstrategi og kontraktsforvaltning, har vært spesielt lærerikt å ta med videre i egen virksomhet.

Anbud365: Med utgangspunkt i hva du nå vet om tilbudet, kan du si noe om hvilken betydning et slikt tilbud har for «det gode innkjøp»?

Torkil: Stor betydning! Alt for mange små kommuner mangler kompetanse og kapasitet til å gjennomføre anskaffelser og følge opp kontrakter på en god måte. Innkjøper og kontraktsforvalter er gjerne en og samme person. I tillegg har kanskje vedkommende disse oppgavene i kombinasjon med en annen stilling. Om toppledelsen i kommune-Norge sender sine ressurspersoner på innkjøp gjennom et slikt utdanningsløp, tror jeg de vil ha igjen for investeringen. Kvaliteten på gjennomføring av anskaffelser og kontraktsarbeid vil bli bedre, risiko blir lavere, og muligheten for å komme styrket ut av anskaffelsene økonomisk sett øker. At kommunens omdømme forbedres ved at dette arbeidet gjennomføres med kvalitet, er jo også en bonus.

Anne Grethe: Dette setter fokus på offentlige anskaffelser som jeg håper og tror vil være positivt for offentlige anskaffelser slik at anskaffelser blir et virkemiddel for å nå samfunnsmål.

Christian: Mye av kursing innenfor offentlige anskaffelser har etter min mening vært i overkant fokusert på det juridiske, og i for liten grad på det innkjøpsfaglige. Studiet binder på en fin måte sammen det juridiske med økonomisk teori, prosjektledelse og innkjøpsfaget. Jeg likte spesielt at man på studiet bl.a. også hadde valgt å trekke inn forelesere fra andre skandinaviske land, noe som ga et interessant perspektiv

Lavterskel-tilbud?

Torkil legger til en refleksjon. Ikke alle kommuner har ressurser/ mulighet til å sende sine ansatte på et utdanningsløp med 60 studiepoeng og to års varighet. Kanskje er det marked for et formelt studium som ikke er så ressurskrevende for organisasjonen? Et tilbud som er litt mer lavterskel, men som fremdeles er å betrakte som en formell utdanning. – Det kan kanskje gjøre at enda flere får øynene opp for dette viktige fagområdet, og setter seg på skolebenken, understreker han, og han tilføyer at 60 studiepoeng over to år var akkurat passe påfyll for ham.

«Koronastudium»

Det meste av studiet ble gjennomført digitalt på grunn av koronaen. Det har, sier Anne Grethe, gjort det mer krevende. Det har vært slitsomt å gjennomføre studie ved siden av full jobb, men har vært verdt det. – Dialogen med medstudenter er viktig. Den er veldig lærerik, og jeg håper å kunne benytte dette nettverket videre, fremhever hun, og poengterer at det også har vært veldig lærerikt å ha leverandører som medstudenter.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelsesakademiet: Dette sier studenter om nytten av dette kompetanseløftet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.