Anskaffelsesakademiet viste fram høyaktuell anskaffelses-forskning

Anbud365: Anskaffelsesakademiet viste fram høyaktuell anskaffelses-forskningGeir Arne Svenning til daglig leder av enheten for utadrettet virksomhet ved Høgskolen i Molde, er også daglig leder for Anskaffelsesakademiet.

Skriv ut artikkelen

Viktig og spennende forskning på rekke og rad ble nylig presentert da Anskaffelsesakademiet gjennomførte sin åttende, denne gang med NTNU som vertsinstitusjon. En mulighet til å ta en erfaringsbasert master med spesialisering innen offentlige anskaffelser ble bl.a. løftet frem. Og med utgangspunkt i den årlige anskaffelsesundersøkelsen til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) er kontraktsoppfølging under forskeres lupe. Bekymringsfulle funn er rapportert. – Neste års FoU-dag foregår i Oslo med Høyskolen i Kristiania som arrangør, forteller Geir Arne Svenning, daglig leder i Anskaffelsesakademiet.

Etter hvert har gjennomføringen av Anskaffelsesakademiets årlige F&U dag funnet sin form. F&U-dagen (forskning og utdanning) har som formål å vise frem hva akademia har gjort og gjør av forskning og utdanning innenfor offentlige anskaffelser. Konferansen går over to dager inklusive en nettverksmiddag, der deltagerne kan bli bedre kjent og fortsette de faglige diskusjonene utover kvelden. Anskaffelsesakademiets F&U dager er åpent for alle interesserte, og går på omgang mellom de akademiske partnerne i Anskaffelsesakademiet. Anskaffelsesakademiet styreleder er Tim Torvatn, NTNU.

– Anskaffelsesakademiets F&U-dag er en fin anledning å få oppdatert kunnskap og viten innen offentlige anskaffelser, slår Svenning fast. Anskaffelsesakademiet forsøker å være en katalysator for å komme opp med forskningsområder som er viktige innen offentlige anskaffelser. Forskning er sentralt av mange ulike grunner. Det kan bidra til å øke vår forståelse av verden og hvordan ting fungerer, samt hjelpe oss med å løse problemer og utfordringer som vi står overfor. Det kan også bidra til å utvikle nye teknologier, behandlinger og andre løsninger.

Svenning håp at konferansen over tid skal bli en konferanse hvor forskere, ansatte og studenter innen akademia kan komme og fortelle om sin forskning innen offentlige anskaffelser. Statlige og kommunale organisasjoner kjøper inn varer og tjenester for mer enn 650 milliarder i året, og deltagelse på Anskaffelsesakademiets F&U- dag kan gi en god kilde til forskning og påfyll av kompetanse og forståelse.

Dette bød årets konferanse på:

Stipendiat Hilde Sætertrø fortalte om sitt dr.grads-arbeid som handler om å finne og beskrive kommuners evne til å innovere i anskaffelsesprosesser.
 • Luitzen DeBoer, professor innen innkjøp ved NTNU, åpnet konferansen. Han trakk linjene fra sitt eget åpningsforedrag i 2015 – første gang F&U dagen ble gjennomført. Mye av tankene fra den tiden er fortsatt gjeldende i dag, og arbeidet med å sette forskning og undervisning innenfor offentlige anskaffelser på kartet, er stadig viktigere. Han fortalte også om muligheten til å ta en erfaringsbasert master med spesialisering innen offentlige anskaffelser.
 • Stipendiat Hilde Sætertrø fortalte om sitt dr.grads-arbeid som handler om å finne og beskrive kommuners evne til å innovere i anskaffelsesprosesser: Hvilke evner trenger en kommune-organisasjon for å lykkes med innovasjon relatert til offentlige anskaffelser? Forskningen skal også se på forhold og forutsetninger i kommune-organisasjonen som kan stimulere og forsterke innovasjonsevnen.
 • Malin Hogstad, DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomisstyring) tok for seg presentasjon DFØs modenhetsundersøkelsen og bruk av tilgjengelig data for videre forskning.
 • Dolores Modic, Nord universitet – «Sirkulære offentlige anskaffelser (NoviKrog)». Dolores orienterte om sin siste forskning, hvor hun blant annet så på utfordringen knyttet til spørsmål om kompetansebehov for offentlige innkjøpere. «Presentasjonen ga innsikt fra prosjektet «Utvikling av sirkulære offentlige anskaffelser for etablering av Material Local Loops» ( NoviKroG) finansiert av EØS- og Norgesstipendene. Målet med NovIKroG-prosjektet er å introdusere sirkulære prinsipper og prosesser for offentlige anskaffelser, som skal bidra til å drive overgangen til sirkulær økonomi i lokalmiljøet og muliggjøre etablering, optimalisering og/eller fremdrift av (lokale) sirkulære strømmer. Offentlig sektor kan støtte og påvirke overgangen til sirkularitet på ulike nivåer, inkludert lokalt nivå, via mekanismen for offentlige anskaffelser.
 • Deodat Edward Mwesiumo – Høyskolen i Molde, Jan Ole Similä – Nord Universitetet og Marius Langseth – Høyskolen I Kristiania -som fortalte om sin forskning om «Strategisk orientering og ytelse av offentlige anskaffelser i Norge» Forskningen bygger nettopp på DFØs modenhetsanalyse, sammenhengen mellom ledelsesforankring og hvordan dette påvirker ytelsen innen offentlige anskaffelser i Norge. I dette arbeidet ble det fokuserte spesielt på å avdekke arketypene for kompetanse som trengs for effektive sirkulære offentlige anskaffelser. Det ble identifisert både typiske offentlige anskaffelseskompetanser så vel som typiske sirkulærøkonomiske kompetanser, som trengs for vellykkede sirkulære offentlige anskaffelser. Men at også at de myke kompetansene spiller en viktig rolle.
Fra venstre Marius Langseth, Jan Ole Similä og Deodat Mwesiumo om «Strategisk orientering og ytelse av offentlige anskaffelser i Norge».
 • Marius Langseth, Høyskolen Kristiania, DFØs anskaffelsesundersøkelse har vist noen bekymringsfulle funn knyttet til kontraktsoppfølging. I løpet av to år har fire virksomheter som har deltatt i et forbedringsprosjekt i regi av DFØ, samt to som ikke har deltatt, blitt fulgt. Dette førte til utviklingen av tre nye hypoteser om kontraktsoppfølging:
  Hypotese 1: Virksomheter som har definerte mål og lederforankring for kontraktsoppfølging rapporterer større tilgang til tid og ressurser.
  Hypotese 2: Virksomheter som har kompetanse og tilstrekkelig tid/ressurser bruker i større grad digitale verktøy i kontraktsoppfølging.
  Hypotese 3: Virksomheter som har definerte mål og lederforankring, tilstrekkelig tid/ressurser, samt bruker digitale verktøy, følger opp økonomi, krav til klima/miljø, lønns- og arbeidsvilkår samt krav til menneskerettigheter i større grad. Disse hypotesene skal ytterligere testes gjennom et større datamateriale.
 • Godfrey Mugurusi fra NTNU fortalte om hvordan offentlige anskaffelser i Uganda har bidratt med å gjøre bedrifter eid av kvinner mer konkurransedyktige. Har holdt en presentasjon om «Gender responsive and inclusive public procurement in Uganda», som er en del av et pågående prosjekt som han har jobbet med «Gender responsive public procurement in two districts in Uganda». I dette prosjektet undersøkte de barrierene for kvinneeide virksomheter og hva lovverket regulerer. De fant ut at det er vanskelig å definere hva en “kvinneeid virksomhet” selv om det å involvere kvinneeide startups er en vinn-vinn for alle parter. Den store diskusjonen handlet om loven alene er nok til å endre adferden til innkjøpsmedarbeidere mot kjønnsresponsive anskaffelser? I prosjektet så de også på om offentlige anskaffelsers rolle skal være å oppmuntre gründerstartups, som er mer risikofylte å forholde seg til enn etablerte selskaper.
 • Jacob Landsvik, kjent fra Anbud365s spalter, var F&U-dagens Keynote speaker. Han fortalte om sin deltagelse i en arbeidsgruppe i Standard Norge som jobbet med Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser – NS-EN 17687:2022. Et arbeid han synes var meget lærerikt og spennende. Dette rammeverket gir spesifiserte krav og veiledning for kjøperorganisasjoner med hensyn til integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelsesprosesser fra behovsidentifisering til levering av varer, tjenester eller arbeidskontrakter.
  Standardisering er viktig fordi det bidrar til å sikre kvalitet, sikkerhet og effektivitet i en rekke ulike områder. Standarder gir retningslinjer for hvordan ting skal gjøres, og kan bidra til å sikre at produkter, tjenester og prosesser oppfyller bestemte krav. Ytterligere standarder innen bærekraft, anskaffelsesstrategi basert på anskaffelsenes inkludert livssykluskostnader, avtaleminimering og utfasing basert på anskaffelsenes art.
  Integritet i offentlige anskaffelser står sentralt, fremhevet Landsvik – ikke bare personlig, men også den faglige integriteten. I tillegg kom han med ti praktiske råd/tips som i ettertid ble til to svært mye leste artikler på Anbud365:

https://www.anbud365.no/kommentar/artikkel-1-10-rad-til-offentlige-innkjopere-som-kan-bidra-til-et-langt-og-lykkelig-liv/

https://www.anbud365.no/regelverk/10-rad-til-offentlige-innkjopere-som-kan-bidra-til-et-langt-og-lykkelig-liv-del-ii/

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelsesakademiet viste fram høyaktuell anskaffelses-forskning
"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.