Anskaffelsesklare løsninger for miljøhovedstaden Oslo

Anbud365: Anskaffelsesklare løsninger for miljøhovedstaden OsloNina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo, inviterer til seminar 17. juni med tema grønne løsninger i næringslivet (foto: Moment Studio).

Skriv ut artikkelen

Oslo er europeisk miljøhovedstad i år, og bedriftene i Oslo og omegn ønsker å vise frem hvilke miljøvennlige løsninger de sitter på. Det påpeker Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo, som inviterer til seminar der bedriftene i hovedstadsområdet bidrar med nye bærekraftige løsninger til glede for byens befolkning og andre bedrifter. Kommunen har selv en anskaffelsesstrategi der det bl.a. listes opp 11 konkrete punkter for en grønnere by.

Oslo kommune kjøper årlig inn varer og tjenester for 26. milliarder kroner.

–  Oslo er som kjent Europeisk Miljøhovedstad i år. Da er det viktig for oss i NHO Viken Oslo å vise hvordan bedriftene i Oslo driver frem det grønne skiftet, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo.

– Derfor inviterer vi til seminar 17. juni hvor temaet nettopp er grønne løsninger i næringslivet. Her vil vi synliggjøre hvordan bedriftene i Oslo bidrar med nye bærekraftige løsninger til glede for byens befolkning og andre bedrifter.

Til arrangementet 17. juni kommer blant annet næringsbyråd i Oslo kommune, Marthe Scarning Lund. I anskaffelsesstrategien til Oslo kommune, er delmål 2 at Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo grønnere. Som det står i anskaffelsesstrategien skal kommunen i tidlig fase av anskaffelsesprosessen legge til rette for mottak av innovative idéer og gode løsninger. Sånn sett går arrangementet og anskaffelsesstrategien sammen som hånd i hanske.

11 punkter for grønnere by

Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en grønnere by, heter det i anskaffelsesstrategien, og en lang rekke punkter listes opp:

 • Kommunen skal i all planlegging av anskaffelser ta utgangspunkt i målet om å bli en utslippsfri by.
 • Kommunen skal gå i bresjen for stadig mer resirkulering, gjenbruk og deling. Det skal legges til rette for størst mulig ombruk og materialgjenvinning.
 • Kommunen skal benytte kategoristyring for å øke andel bærekraftige materialer samt økologisk mat og drikkevarer.
 • Kommunen skal beregne leveransens kostnad ut fra et livssyklusperspektiv. Klima- og miljøavtrykk og ressursbruk i hele levetiden – fra produksjon, forbruk og til avfallsfasen – skal i størst mulig grad inngå i beregningen, og legge føringer for hvilke løsninger som blir valgt.
 • Kommunen skal utvikle grønne leiekontrakter for kommunens leie av lokaler. Som en hovedregel skal lokalene tilfredsstille lavenerginivå før 2020 og passivhusnivå eller tilsvarende fra 2020.
 • Kommunen skal prioritere transport basert på nullutslipp eller biodrivstoff for alle reiser i tjenesteøyemed eller i kommunal regi— og være aktiv pådriver for å få til fornybare løsninger der dette ikke finnes i dag.
 • Alt fomybart drivstoff som benyttes skal som minimum oppfylle EUs bærekraftkriterier for biodrivstoff. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon.
 • Kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo kommune, skal som en hovedregel ha nullutslippsteknologi. I anskaffelser der det åpnes for bruk av armen teknologi, skal dette begrunnes spesifikt i kontraktsstrategien. For kjøretøy og maskiner der nullutslipp ikke er et alternativ, skal biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) benyttes.
 • Kommunens egne nybygg skal som en hovedregel ha plusshusstandard.
 • Kommunen skal vurdere om det skal stilles krav til bruk av bioplast der dette kan gi gode og mer miljøvennlige løsninger/produkter.
 • Kommunens virksomheter skal ikke anskaffe tropisk tømmer, trevirke eller produkter basert på tropiske tre med mindre det foreligger pålitelige godkjenningsordninger som kan gi sikkerhet for at tømmeret eller trevirket stammer fra bærekraftig og lovlig hogst.

Det kommer frem i anskaffelsesstrategien til kommunen at Oslo skal bruke anskaffelser som et kraftfullt virkemiddel i arbeidet med å akselerere det grønne skiftet, klimamålene og sirkulær økonomitankegang. Dette fordrer anskaffelsesprosesser som styrker konkurransekraften til klima- og miljøvennlige løsninger med lite miljøfotavtrykk, høy forventet kvalitet, lang levetid og gode gjenbruksmuligheter.

Oslo kommune skal være en krevende kunde, som gjennom dialog, samhandling og samskaping utfordrer leverandørmarkedet til nytenkning og omstilling for å skape et grønnere og mer bærekraftig og fremtidsrettet bysamfunn og næringsliv.

Kontraktsstrategi må sikre, heter det, at hensynet til klima, miljø, universell utforming, informasjonssikkerhet, innovasjon og sosiale forhold tillegges tilstrekkelig vekt.

Du kan melde deg på arrangementet 17.juni her.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelsesklare løsninger for miljøhovedstaden Oslo"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.