Anskaffelsesloven: Stortinget vil heve den nasjonale terskelverdien

Anbud365: Anskaffelsesloven Stortinget vil heve den nasjonale terskelverdienDet er en enstemmig komite som mener at det er på tide med en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser, og som er enig i at Kofa igjen får myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr.

Skriv ut artikkelen

Stortinget mener den nasjonale terskelverdien bør heves for alle kontrakter, slik at flere kontrakter blir unntatt fra kunngjøringsplikt. Det fremgår av en innstilling fra Stortingets næringskomite. Et flertall i komiteen vil også ha utredet en risikoordning tilknyttet innovative anskaffelser.

Næringskomiteen i Stortinget avgav Innst. 358 L (2015–2016) om lov om offentlige anskaffelser rett før helgen. Du finner innstillingen her, og omtalen av den i anbud365.no her.

Et flertall i komiteen ber regjeringen utrede hvordan en risikoordning for offentlige anskaffelser kan utformes og komme tilbake til Stortinget med en sak på egnet måte. (alle unntatt Høyre og Fremskrittspartiet) Begrunnelsen er at innovative anskaffelser leder til høyere risiko.

Verktøy for klima og miljø

Det samme flertallet mener for øvrig at offentlige anskaffelser er et viktig verktøy med hensyn til å nå klima- og miljøpolitiske målsettinger. Dette flertallet minner om at Stortinget har bedt regjeringen innføre krav om minimum 30 pst. miljøvekting ved alle offentlige anbud, der det er relevant.

Det er en enstemmig komite som mener at det er på tide med en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser, og som er enig i at Kofa igjen får myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr.

Likestilling

Komiteen ser at offentlig sektor gjennom sine innkjøp kan bidra til å styrke likestillingen, og er således opptatt av at anskaffelsesregelverket legger til rette for dette.

De nye prosedyrene innebærer at dialog og forhandlinger blir en valgfri del av alle anskaffelser under terskelverdiene. Her mener komiteen mener at oppdragsgiveren i kunngjøringsteksten uansett bør angi hvorvidt denne har til hensikt å forhandle eller ikke. Komiteen forventer at dette hensyntas.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmer forslag om at regjeringen å sikre at krav stilt ved offentlige anskaffelser speiler særnorske miljøkrav til produkter eller produksjon. Hensikten er at norske bedrifter ikke straffes for å innfri norske miljøstandarder.

Styrke norsk næringsliv

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener det er viktig at anbud kan utformes på en måte som gjør norsk og lokalt næringsliv konkurransedyktig. Så lenge hensynet til likebehandling følges, er det legitimt å utforme anbud på en måte som er særlig tilpasset nasjonalt og lokalt næringsliv, mener de.

De samme to partiene i næringskomiteen mener offentlige anskaffelser er et virkemiddel for å støtte opp under norsk og lokalt næringsliv. Det er viktig at kommuner som ønsker det, i størst mulig grad kan foreta innkjøp i sine lokalsamfunn, skriver de i innstillingen. Regjeringen må derfor legge til rette for at kommunene kan foreta anskaffelser under EØS-terskelverdiene i sine nærmiljø. Disse anskaffelsene skal være basert på åpenhet og konkurranse.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelsesloven: Stortinget vil heve den nasjonale terskelverdien"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.